Zoekresultaten  1-10 van de 3.201 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Voortgezet onderwijsverwijder
Organisatie: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschapverwijder
 • Antwoorden op schriftelijke vragen over het bericht dat er onbevoegde docenten voor de klas staan

  Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) geeft antwoorden op Kamervragen over het aantal onbevoegde docenten dat de afgelopen jaren voor de klas heeft gestaan. Het Tweede Kamerlid Kwint (SP) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoord op Kamervraag over verbod Duitse overheid van Microsoft 365 op scholen

  Ministers Dijkgraaf (OCW) en Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) geven antwoord op de vraag over het bericht dat de Duitse overheid het gebruik van Microsoft 365 op scholen heeft verboden vanwege zorgen over de privacy van leerlingen. De vaste commissie voor OCW heeft de vraag gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Staatsexamenmonitor voortgezet onderwijs 2022

  Het rapport bevat gegevens over de aantallen kandidaten, cijfergemiddelden en de uiteindelijke slagingspercentages bij de staatsexamens voortgezet onderwijs in 2022. Daarnaast gaat het in op de mogelijkheid tot het inwisselen van vakken. Tot slot besteedt het rapport aandacht aan de mogelijke gevolgen van de duimregeling en de extra herkansing op de staatsexamens.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over staatsexamens voortgezet onderwijs 2022

  Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) informeert de Tweede Kamer over het verloop en de resultaten van de staatsexamens voortgezet onderwijs in 2022. Daarnaast gaat hij in op de voortgang op de verbeteragenda staatsexamen vo. Tot slot bespreekt hij het monitoren van de extra voorzieningen voor staatsexamenkandidaten. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift Brief stand van zaken uitvoering motie Verbeteragenda staatsexamens vo

  Afschrift van de brief van het College voor Toetsen en Examens (CvTE) aan minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs). De brief gaat over de uitvoering van de extra voorzieningen voor staatsexamens voortgezet onderwijs (vo) in 2022. Daarnaast gaat de brief over de uitvoering van de Verbeteragenda staatsexamens vo.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verzamelbrief primair en voortgezet onderwijs en maatschappelijke diensttijd

  Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) informeert de Tweede Kamer over de voortgang op verschillende thema’s op het gebied van basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Daarnaast geeft hij een update over verschillende aangenomen moties en toezeggingen. Tot slot stuurt hij de Kamer diverse onderzoeken en jaarrapportages. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Monitor extra voorzieningen Staatsexamens VSO 2022

  Rapport van het Leerlingen Belang Voortgezet Speciaal Onderwijs (LBVSO). Het rapport bevat cijfers uit 2022 over problemen van staatsexamenkandidaten uit het voortgezet speciaal onderwijs (vso) die speciale voorzieningen bij het examen hadden aangevraagd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voortgangsrapportage verbeteragenda staatsexamens vo

  De Verbeteragenda rapporteert over de voortgang in 2022 van de verbetermaatregelen bij de staatsexamens van het voortgezet onderwijs (vo).  Daarnaast kijkt de agenda vooruit naar de verwachte resultaten eind 2024.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamervraag over verbod Duitse overheid van Microsoft 365 op scholen

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Servicedocument staatsexamen 2023

  Informatie voor staatsexamenkandidaten over de maatregelen die in de Kamerbrief van 29 september 2022 zijn aangekondigd. Het is van toepassing op alle kandidaten van het staatsexamen die in 2023 (of een daaropvolgend examenjaar) hun diploma willen behalen door staatsexamen af te leggen in één of meerdere of alle vakken.

  Bekijk document gepubliceerd op