Zoekresultaten  1-20 van de 20 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Ruimtelijke ordeningverwijder
Organisatie: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschapverwijder
 • Kamerbrief over gevolgen nieuwe bekostigingssystematiek vo en leerlingendaling

  Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) informeert de Tweede Kamer over de gevolgen van de nieuwe bekostigingssystematiek van het voortgezet onderwijs (vo) in relatie tot leerlingendaling.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over voortgezet onderwijs in krimpregio's

  Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) beantwoordt vragen van de Kamerleden Van den Hul (PvdA) en Westerveld (GL) over het voortgezet onderwijs in krimpregio's, met name in Groningen en Drenthe.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording vragen over het laten verkrotten van panden

  Minister Van Engelshoven (OCW) beantwoordt vragen over het laten verkrotten van panden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over verdwijnen middelbare scholen krimpregio's

  Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) beantwoordt vragen over het bericht 'VO-raad: middelbare scholen verdwijnen in krimpregio's'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over voortgang uitvoering maatregelen leerlingendaling funderend onderwijs

  Staatssecretaris Dekker (OCW) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van de maatregelen rondom leerlingendaling.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over behoud kleine scholen

  Staatssecretaris Dekker (OCW) informeert de Tweede Kamer over de mogelijkheden die hij verkent om kleine scholen open te houden. Het gaat dan vooral om de laatste school in een dorp. Ook meldt hij de planning van 2 wetsvoorstellen die gaan over leerlingendaling.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Cijfers en kaarten bij voortgangsrapportage uitvoering maatregelen leerlingendaling

  Cijfers en kaarten over onder meer de ontwikkeling van leerlingenaantallen in het primair en voortgezet onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • aanbieding advies Regeling van de samenwerkingsschool in krimpgebieden

  Aanbiedingsbrief van staatssecretaris Dekker (OCW) aan de Tweede Kamer bij het advies van het Centrum voor Onderwijsrecht (NCOR) over de mogelijkheden voor versoepeling van de regels voor het vormen van een samenwerkingsschool in krimpgebieden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij antwoorden Kamervragen over coöperatie kleine scholen

  Aanbiedingsbrief van staatssecretaris Dekker (OCW) aan de Tweede Kamer bij antwoorden op Kamervragen over de coöperatie kleine scholen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over beleidsvisie leerlingendaling in primair en voortgezet onderwijs

  Brief van staatssecretaris Dekker (OCW) aan de Tweede Kamer over de Beleidsvisie leerlingendaling in primair en voortgezet onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over de plannen voor kleine scholen

  Antwoorden van staatssecretaris Dekker (OCW) op vragen van het Kamerlid Rog (CDA) over de plannen voor kleine scholen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beleidsvisie Kiezen voor karakter, Visie erfgoed en ruimte

  In Kiezen voor karakter, Visie erfgoed en ruimte schetst het kabinet haar visie op het borgen van onroerend cultureel erfgoed in de ruimtelijke ordening. De modernisering van de monumentenzorg wordt hiermee voortgezet.  

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief Kiezen voor karakter, Visie erfgoed en ruimte

  De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de minister van Infrastructuur en Milieu sturen de Eerste en Tweede Kamer hun brief over Kiezen voor karakter, Visie erfgoed en ruimte. Zij lichten de rol van de ruimtelijke ordening toe bij de modernisering van de monumentenzorg.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regeling van de samenwerkingsschool in krimpgebieden

  Advies van het Centrum voor Onderwijsrecht (NCOR) over welke ruimte de Grondwet biedt voor versoepeling van de regels voor het vormen van een samenwerkingsschool in krimpgebieden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over de coöperatie kleine scholen

  Antwoorden van staatssecretaris Dekker (OCW) op vragen van het Kamerlid Ypma (PvdA) over de coöperatie kleine scholen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief stand van zaken voornemen wijziging regelgeving samenwerkingsscholen

  Brief van staatssecretaris Dekker (OCW) aan de Tweede Kamer over de stand van zaken van de versoepeling van de regels voor het vormen van een samenwerkingsschool.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over verzoek beleidsreactie Grenzen aan kleine scholen

  Brief van staatssecretaris Dekker (OCW) aan de Tweede Kamer over het verzoek om de beleidsreactie op het Onderwijsraadadvies ‘Grenzen aan kleine scholen’ zo snel mogelijk naar de Kamer te sturen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies Onderwijsraad Grenzen aan kleine scholen

  In dit advies geeft de Onderwijsraad antwoord op de vraag hoe bij dalende leerlingenaantallen een goed onderwijsaanbod kan worden gewaarborgd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over opbrengst project Sleutelexperimenten

  Brief van minister Van Bijsterveldt-Vliegenthart (OCW) aan de Tweede Kamer over scholen in krimpregios. De minister schrijft hoe zij scholen in krimpregio’s ruimte wil bieden om ‘sleutelexperimenten te starten om te voorkomen dat de kwaliteit van het onderwijs achteruit gaat.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden kamervragen verdwijnen basisscholen Groningen

  Antwoorden op de Kamervragen van de Kamerleden Van Dekken en Celik (beiden PvdA) van de Tweede Kamer der Staten-Generaal aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht dat tientallen scholen in Groningen dreigen te verdwijnen.

  Bekijk document gepubliceerd op