Zoekresultaten  11-20 van de 20 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Ruimtelijke ordeningverwijder
Organisatie: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschapverwijder
 • Beantwoording Kamervragen over de plannen voor kleine scholen

  Antwoorden van staatssecretaris Dekker (OCW) op vragen van het Kamerlid Rog (CDA) over de plannen voor kleine scholen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beleidsvisie Kiezen voor karakter, Visie erfgoed en ruimte

  In Kiezen voor karakter, Visie erfgoed en ruimte schetst het kabinet haar visie op het borgen van onroerend cultureel erfgoed in de ruimtelijke ordening. De modernisering van de monumentenzorg wordt hiermee voortgezet.  

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief Kiezen voor karakter, Visie erfgoed en ruimte

  De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de minister van Infrastructuur en Milieu sturen de Eerste en Tweede Kamer hun brief over Kiezen voor karakter, Visie erfgoed en ruimte. Zij lichten de rol van de ruimtelijke ordening toe bij de modernisering van de monumentenzorg.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regeling van de samenwerkingsschool in krimpgebieden

  Advies van het Centrum voor Onderwijsrecht (NCOR) over welke ruimte de Grondwet biedt voor versoepeling van de regels voor het vormen van een samenwerkingsschool in krimpgebieden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over de coöperatie kleine scholen

  Antwoorden van staatssecretaris Dekker (OCW) op vragen van het Kamerlid Ypma (PvdA) over de coöperatie kleine scholen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief stand van zaken voornemen wijziging regelgeving samenwerkingsscholen

  Brief van staatssecretaris Dekker (OCW) aan de Tweede Kamer over de stand van zaken van de versoepeling van de regels voor het vormen van een samenwerkingsschool.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over verzoek beleidsreactie Grenzen aan kleine scholen

  Brief van staatssecretaris Dekker (OCW) aan de Tweede Kamer over het verzoek om de beleidsreactie op het Onderwijsraadadvies ‘Grenzen aan kleine scholen’ zo snel mogelijk naar de Kamer te sturen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies Onderwijsraad Grenzen aan kleine scholen

  In dit advies geeft de Onderwijsraad antwoord op de vraag hoe bij dalende leerlingenaantallen een goed onderwijsaanbod kan worden gewaarborgd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over opbrengst project Sleutelexperimenten

  Brief van minister Van Bijsterveldt-Vliegenthart (OCW) aan de Tweede Kamer over scholen in krimpregios. De minister schrijft hoe zij scholen in krimpregio’s ruimte wil bieden om ‘sleutelexperimenten te starten om te voorkomen dat de kwaliteit van het onderwijs achteruit gaat.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden kamervragen verdwijnen basisscholen Groningen

  Antwoorden op de Kamervragen van de Kamerleden Van Dekken en Celik (beiden PvdA) van de Tweede Kamer der Staten-Generaal aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht dat tientallen scholen in Groningen dreigen te verdwijnen.

  Bekijk document gepubliceerd op