Zoekresultaten  1-10 van de 994 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Ruimtelijke ordeningverwijder
Thema: Overheidsfinanciënverwijder
Organisatie: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschapverwijder
 • Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over externe financiers van leerstoelen

  Minister Dijkgraaf (OCW) stelt de beantwoording uit van de Kamervragen over de artikelen 'Voor het eerst in kaart gebracht: wie betalen onze hoogleraren?' en 'Geen excuses meer, het zicht op financiers in hoger onderwijs moet er komen'. Het Tweede Kamerlid Van der Woude (VVD) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over externe financiers van leerstoelen

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over het artikel van Times Higher Education

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij uitstelbrief beantwoording Kamervragen over het artikel van Times Higher Education “CV-blind’ grant review divides Dutch scientists.’ (PDF | 1 pagina | 116 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met reactie op de burgerbrief over bezwaar tegen kosten reisproduct tijdens corona

  Minister Dijkgraaf (OCW) reageert op een burgerbrief over bezwaar tegen kosten van het openbaar vervoer (ov) reisproduct tijdens corona en verzoek om kwijtschelding. Hij doet dit op verzoek van de vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). De burgerbrief stuurt hij mee met de Kamerbrief. Kamerbrief met reactie op de burgerbrief over bezwaar tegen kosten reisproduct tijdens corona (PDF | 3 pagina's | 230 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over gevolgen nieuwe bekostigingssystematiek vo en leerlingendaling

  Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) informeert de Tweede Kamer over de gevolgen van de nieuwe bekostigingssystematiek van het voortgezet onderwijs (vo) in relatie tot leerlingendaling.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over voortgezet onderwijs in krimpregio's

  Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) beantwoordt vragen van de Kamerleden Van den Hul (PvdA) en Westerveld (GL) over het voortgezet onderwijs in krimpregio's, met name in Groningen en Drenthe.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over uitwerking motie Westerveld en 3e monitor versnelde afbouw bovenmatige eigen vermogens samenwerkingsverbanden passend onderwijs

  Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) informeert de Tweede Kamer over de uitvoering van de motie van het Kamerlid Westerveld (GroenLinks). De motie verzoekt de regering de bekostiging van samenwerkingsverbanden met te hoge reserves te verlagen zodat ze niet nog meer reserves opbouwen en het geld uit te geven aan passend onderwijs. Ook gaat de minister in op de 3e monitor afbouw bovenmatige eigen vermogens samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Kamerbrief over uitwerking motie Westerveld en 3e monitor versnelde afbouw bovenmatige eigen vermogens samenwerkingsverbanden passend onderwijs (PDF | 3 pagina's | 231 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Conceptregeling tot wijziging van de Subsidieregeling lerarenbeurs

  De regeling gaat over verlenging van de Subsidieregeling lerarenbeurs. Het gaat om het vaststellen van een subsidieplafond voor het studiejaar 2023-2024 en de verdeling van dit plafond over de verschillende doelgroepen. Daarnaast is er een regel voor verhoging van de subsidiebedragen voor studieverlofuren. Conceptregeling tot wijziging van de Subsidieregeling lerarenbeurs (PDF | 3 pagina's | 221 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij conceptregeling wijzigingen in de Subsidieregeling lerarenbeurs

  Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) stuurt de Tweede Kamer de conceptregeling voor de verlenging en wijziging van de Subsidieregeling lerarenbeurs. Hij informeert de Kamer over het voornemen om deze in werking te laten treden op 1 april 2023. Kamerbrief bij conceptregeling wijzigingen in de Subsidieregeling lerarenbeurs (PDF | 1 pagina | 147 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport Quickscan kwaliteit onderwijshuisvesting

  Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) stuurt de Tweede Kamer een quickscan aar de kwaliteit van onderwijshuisvesting in het funderend onderwijs (basisonderwijs en voortgezet onderwijs). Hij geeft een korte toelichting. Kamerbrief bij quickscan kwaliteit onderwijshuisvesting (PDF | 1 pagina | 184 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op