Zoekresultaten  1-10 van de 30 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Recreatieverwijder
Organisatie: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschapverwijder
 • Antwoorden vragen so geannoteerde agenda OJCS-raad 28 en 29 november 2022

  Minister Dijkgraaf (OCW) geeft antwoorden op vragen uit het schriftelijk overleg (so) naar aanleiding over de geannoteerde agenda van de Onderwijs-, Jeugd, Cultuur- en Sportraad (OJCS-Raad) van 28 en 29 november. De vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) hadden de vragen gesteld. Bij de antwoorden zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij antwoorden vragen geannoteerde agenda OJCS-raad 28 en 29 november 2022

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over de voorkeur voor de vakleerkracht bewegingsonderwijs

  Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van van het onderzoek 'De leerkracht bewegingsonderwijs, tevredenheid van schoolleiders, ouders en kinderen'. Hij doet dit mede namens de minister voor Langdurige Zorg en Sport.  De Tweede Kamerleden  Van Nispen (SP) en Rudmer Heerema (VVD hadden de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over diplomatermijn bij beoefening topsport

  Antwoorden van minister Van Engelshoven (OCW) op vragen over de termijn waarbinnen studenten die topsport beoefenen, een diploma moeten halen. De vragen zijn gesteld door de Tweede Kamerleden Paternotte en Van der Laan (beiden D66). 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op schriftelijke vragen over beschikbaarheid en betaalbaarheid van sport op televisie

  Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) beantwoordt Kamervragen over de betaalbaarheid en beschikbaarheid van sport op televisie. Hij ontving deze vragen van de Tweede Kamerleden Van Nispen en Kwint (beiden SP).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Reactie KVLO op voortgangsrapportage bewegingsonderwijs bestuursakkoord PO

  Afschrift van de reactie van de Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO) op de voortangsrapportage van het Bestuursakkoord PO over het aantal uren Bewegingsonderwijs op scholen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief nieuwsbrief van de KVLO onderzoek uren LO bij het vmbo tl gl

  Minister Slob stuurt de brief van de Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO) over het aantal uren lichamelijke opvoeding bij het vmbo tl/gl naar de Tweede Kamer.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over Verslag schriftelijk overleg OJCS-Raad

  Minister Bussemaker (OCW) stuurt de Tweede Kamer het verslag van het schriftelijke overleg aangaande de Onderwijs-, Jeugd-, Cultuur-, en Sportraad van 21 en 22 november aanstaande.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met geannoteerde agenda OJCS raad 21 en 22 november

  Minister Bussemaker (OCW)  stuurt de Tweede Kamer een brief met de geannoteerde agenda van de Onderwijs-, Jeugd-, Cultuur- en Sportraad (OJCS-Raad) die op 21 en 22 november 2016 zal plaatsvinden onder Slowaaks Voorzitterschap.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over aandacht voor Paralympische Spelen

  Staatssecretaris Dekker (OCW) beantwoordt vragen van het Kamerlid Klein (Klein) over de aandacht voor de Paralympische Spelen op de publieke televisiezenders.

  Bekijk document gepubliceerd op