Zoekresultaten  1-10 van de 20 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Natuur- en landschapsbeheerverwijder
Organisatie: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschapverwijder
 • Inventarisatie: het belang van dierproeven en mogelijkheden tot vermindering daarvan in fundamenteel neurowetenschappelijk onderzoek

  Rapport van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) over innovaties alleen voor het domein van het fundamenteel wetenschappelijk onderzoek, aansluitend op wetenschappelijke kernvragen in uiteenlopende disciplines.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Excellent hersenonderzoek met minder dierproeven

  Rapport over kansen en uitdagingen voor proefdiervrij onderzoek in de neurowetenschappen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over de stand van zaken van het overschakelen naar Proefdiervrije Innovatie

  Minister Van Engelshoven en minister Schouten informeren de Tweede Kamer over het proces naar Proefdiervrije Innovatie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ambitieplan BPRC voor de periode 2019-2025

  Plan van aanpak van het Biomedical Primate Research Centre (BPRC) om het aantal dierproeven met apen bij het BPRC met 40% te verminderen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over verminderen proeven met apen

  Minister Van Engelshoven (OCW) reageert op het plan van aanpak van het Biomedical Primate Research Centre (BPRC) om het aantal proeven met apen te verminderen met 40% en de fokkolonie te verkleinen. Ook meldt zij de resultaten van een verkenning om de verschillende onderzoeken met apen te bundelen bij het BPRC.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verkenning bundeling proeven met apen

  Onderzoek of het onderbrengen van biomedische proeven met apen van het Nederlands Herseninstituut en het Erasmus MC bij het Biomedical Primate Research Centre kan bijdragen aan een vermindering van het aantal proeven met apen in Nederland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over toekenning over wetenschappelijk onderzoek met apen

  Minister Van Engelshoven (OCW) stuurt de Tweede Kamer een brief over het projectvoorstel voor wetenschappelijk onderzoek met apen in het BPRC en de media-aandacht voor dit onderzoek..

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met reactie op verkenning 'Van aap naar beter' en toekomstvisie BPRC

  Minister Van Engelshoven (OCW) stuurt de Tweede Kamer haar reactie op het rapport 'Van aap naar beter' over dierproeven met apen. Ook gaat zij in op de toekomst van het Biomedical Primate Research Centre (BPRC).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief en beleidsreactie rapport agrarische opleidingscentra

  Minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media sturen de Kamer een brief met het inspectierapport over de financiële positie en ontwikkeling van de agrarische opleidingscentra en hun beleidsreactie daarop.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitstel reactie op verkenning 'Van Aap naar Beter'

  Minister Van Engelshoven (OCW) meldt de Tweede Kamer dat zij niet aan het verzoek kan voldoen om de beleidsreactie op de verkenning 'Van Aap naar Beter' voor het algemeen overleg over dierproeven naar de Kamer te sturen.

  Bekijk document gepubliceerd op