Zoekresultaten  1-50 van de 3.442 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Arbeidsongeschiktheid en werkloosheidverwijder
Thema: Voortgezet onderwijsverwijder
Organisatie: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschapverwijder
 • Kamerbrief over resultaten 2e ronde Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen

  Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) informeert de Tweede Kamer over de besluiten over de aanvragen van nieuwe scholen in de 2e ronde aanvragen onder de nieuwe systematiek.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies RvS wetsvoorstel Wet tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen in het onderwijs

  De Raad van State (RvS) geeft advies over het wetsvoorstel Wet tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen in het onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota's bij Nader rapport wetsvoorstel Wet tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen in het onderwijs

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nader rapport wetsvoorstel Wet tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen in het onderwijs

  Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) stuurt het nader rapport over het wetsvoorstel Wet tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen in het onderwijs naar de Koning en de Tweede Kamer. Het nader rapport gaat over het advies van de Raad van State (RvS) over dit wetsvoorstel.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wet tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen in het onderwijs Voorstel van wet

  Het wetsvoorstel gaat over de inrichting van tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen voor leerplichtige nieuwkomers en het versterken van de regierol van gemeentebesturen bij het aanbod van nieuwkomersonderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over voortgang moties aanvullend onderwijs

  Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de moties van de Tweede Kamerleden Westerveld (GroenLinks) en Kwint (SP). De moties verzochten de minister om scholen actief te ontmoedigen om gebruik te maken van particuliere aanbieders voor betaald aanvullend onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met reactie op burgerbrief over havo onderwijs op het vso

  Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) reageert op een burgerbrief over de inhoud van de havo-opleiding op het voortgezet speciaal onderwijs (vso) en de beperkte schooltijd/lesuren. Hij doet dit op verzoek van de vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij nazending beslisnota's bij de Kamerbrief over de voortgang van de beleidsagenda informeel onderwijs

  Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) stuurt de Tweede Kamer de voorbereidende beslisnota’s aan bij de Kamerbrief van 24 mei 2023. Deze ging over de voortgang van de beleidsagenda informeel onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang moties aanvullend onderwijs

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over openbaarmaking rapporten herstelonderzoek kwaliteit Cornelius Haga Lyceum

  Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) informeert de Tweede Kamer over de laatste ontwikkelingen rondom de Stichting Islamitisch Onderwijs (SIO). SIO is het bevoegd gezag van het Cornelius Haga Lyceum (CHL). Aanleiding is de openbaarmaking van 2 rapporten over het herstelonderzoek van de Inspectie van het Onderwijs in het 1e kwartaal van 2023 bij het schoolbestuur en op de school.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met reactie op onderzoek naar vwo examens wiskunde

  Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) reageert op het rapport 'Toetsen Getoetst'. Het rapport gaat over een onderzoek naar het niveau van het Centraal Examen (CE) vwo wiskunde en natuurkunde. De Vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) had om een reactie verzocht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met reactie op brief met PowerPointpresentatie over de cijfers bij de centrale examens Frans en Duits

  Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) reageert op een brief met PowerPointpresentatie van een docente Frans over de hoogte van de cijfers bij de centrale examens (CE’s) Frans en Duits. De Vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) had hierom verzocht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij 2e nadere memorie van antwoord wetsvoorstel uitbreiding bestuurlijk instrumentarium

  Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) stuurt de Eerste Kamer de 2e nadere memorie van antwoord over het wetsvoorstel Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota NaV Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs Gelakt

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief EK NaV Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs

  Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) stuurt de Eerste Kamer de nota naar aanleiding van het verslag over het wetsvoorstel Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 2e nadere memorie van antwoord wetsvoorstel uitbreiding bestuurlijk instrumentarium

  Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) reageert op het 2e nader voorlopig verslag van de vaste Eerste Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) over het wetsvoorstel Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs

  Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) reageert op het verslag van de vaste Eerste Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) over het wetsvoorstel Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie kostprijsmodel SLO

  Deloitte heeft een onderzoek gedaan naar het kostprijsmodel van Stichting Leerplanontwikkeling (SLO) in het kader van 5 jaarlijkse evaluatie. OCW en SLO werken gezamenlijk de aanbevelingen van Deloitte uit. Vervolgens worden de aanbevolen aanpassingen in het kostprijsmodel van SLO geïmplementeerd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over voortgang versterking technisch onderwijs

  Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) meldt in een brief aan de Tweede Kamer de voortgang van het programma om het technisch onderwijs te versterken (programma Sterk Techniekonderwijs; STO).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies FTV over structurele fase versterking technisch onderwijs

  Advies van de Federatie Techniek en Vakmanschap (FTV) over de structurele fase van het programma Sterk Techniekonderwijs, dat tot doel heeft het technisch onderwijs te versterken. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Monitor en evaluatieonderzoek Sterk techniekonderwijs

  Rapport over het programma Sterk Techniekonderwijs (STO) in 2023. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met reactie op verzoek om deelname IG Onderwijs aan gesprek met commissie OCW

  Minister Dijkgraaf (OCW) geeft toestemming voor deelname van de inspecteur-generaal voor het Onderwijs (IGO) an een openbare bespreking over de Staat van het Onderwijs 2023. Deze vindt plaats op op 1 juni 2023. De vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) had om de toestemming verzocht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij 2e nadere memorie van antwoord bij wetsvoorstel uitbreiding bestuurlijk instrumentarium

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over praktijkgerichte programma's vmbo

  Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) informeert de Tweede Kamer over praktijkgericht programma’s als examenvak in de gemengde en theoretische leerweg in het vmbo. Hij wil dit laten ingaan in het schooljaar 2024-2025.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over de Staat van het Onderwijs 2023

  Minister Dijkgraaf (OCW) en minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) informeren de Eerste Kamer over trends en ontwikkelingen in het onderwijsstelsel. Dit jaar gaat de inspectie nader in op de belangrijke thema’s basisvaardigheden, kansengelijkheid en goed toegeruste leraren. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over resultaten 2e ronde Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over de Staat van het Onderwijs 2023

  Minister Dijkgraaf (OCW) en minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) informeren de Tweede Kamer over trends en ontwikkelingen in het onderwijsstelsel. Dit jaar gaat de inspectie nader in op de belangrijke thema’s basisvaardigheden, kansengelijkheid en goed toegeruste leraren. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij rapport ‘Inventarisatie verrijkte schooldag’

  Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) informeert de Tweede Kamer over het rapport 'Inventarisatie van de verrijkte schooldag'. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Staat van het Onderwijs 2023

  De Staat van het Onderwijs is het jaarlijkse verslag van de Inspectie van het Onderwijs over wat er goed gaat in het onderwijs en waar verbeterpunten liggen. Dit jaar gaat de inspectie nader in op de belangrijke thema’s basisvaardigheden, kansengelijkheid en goed toegeruste leraren. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota's bij de Kamerbrief over de voortgang van de beleidsagenda informeel onderwijs

  Voorbereidende beslisnota’s bij de Kamerbrief van 24 mei 2023 over de voortgang van de beleidsagenda informeel onderwijs. In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over kabinetsreactie op het onderzoek van de Claims Conference over kennis van de Holocaust en het oorlogsverleden onder jongeren

  Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onder) en staatssecretaris Van Ooijen (VWS) informeren de Tweede Kamer over de kabinetsreactie op het onderzoek van de Claims Conference over kennis van de Holocaust en het oorlogsverleden onder jongeren. Zij doen dit op verzoek van de vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Zij bespreken daarbij initiatieven in het onderwijs en bij andere organisaties voor het bestrijden van antisemitisme en het vergroten van de kennis over de Tweede Wereldoorlog.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over openbaarmaking rapporten herstelonderzoek kwaliteit Cornelius Haga Lyceum

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op burgerbrief over havo onderwijs op het vso

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op onderzoek naar vwo examens wiskunde

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op brief met PowerPointpresentatie over de cijfers bij de centrale examens Frans en Duits

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op verzoek om deelname IG Onderwijs aan gesprek met commissie OCW

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Opdrachtbrief SLO werven kerndoelenteams

  SLO heeft de formele opdracht gekregen voor de start van het werven van de kerndoelenteams voor Engels, andere moderne vreemde talen, Mens en Maatschappij, Mens en Natuur, Bewegen en Sport, en Kunst en Cultuur. In de zomer van 2023 levert SLO de bijgestelde kerndoelen Nederlands en Rekenen/Wiskunde voor het primair onderwijs en onderbouw vo. Na de zomer van 2022 zijn in opdracht van SLO twee kerndoelenteams gestart met het ontwikkelen van kerndoelen voor Burgerschap en Digitale Geletterdheid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over de sluiting van leerwerkbedrijven

  Minister Bussemaker (OCW) en staatssecretaris Klijnsma (SZW) beantwoorden vragen van van de Kamerleden Siderius en Karabulut (beiden SP) over de sluiting van leerwerkbedrijven.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over ambtsberichten Inspectie betreffende Scholen voor Persoonlijk VO - Documenten bij Woo-besluit Scholen voor Persoonlijk VO

  Besluit op een verzoek om informatie over de Scholen voor Persoonlijk VO (voormalig SvPO). Specifiek om de ambtsberichten die de Inspectie heeft opgesteld met betrekking tot de Scholen voor Persoonlijk Onderwijs vanaf 28 januari 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over ambtsberichten Inspectie betreffende Scholen voor Persoonlijk VO - Lijst van documenten bij Woo-besluit Scholen voor Persoonlijk VO

  Besluit op een verzoek om informatie over de Scholen voor Persoonlijk VO (voormalig SvPO). Specifiek om de ambtsberichten die de Inspectie heeft opgesteld met betrekking tot de Scholen voor Persoonlijk Onderwijs vanaf 28 januari 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over ambtsberichten Inspectie betreffende Scholen voor Persoonlijk VO - Besluit Woo-verzoek ambtsberichten SvPO.pdf

  Besluit op een verzoek om informatie over de Scholen voor Persoonlijk VO (voormalig SvPO). Specifiek om de ambtsberichten die de Inspectie heeft opgesteld met betrekking tot de Scholen voor Persoonlijk Onderwijs vanaf 28 januari 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over ambtsberichten Inspectie betreffende Scholen voor Persoonlijk VO

  Besluit op een verzoek om informatie over de Scholen voor Persoonlijk VO (voormalig SvPO). Specifiek om de ambtsberichten die de Inspectie heeft opgesteld met betrekking tot de Scholen voor Persoonlijk Onderwijs vanaf 28 januari 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

 • Aanbiedingsbrief bij antwoorden vragen so Staatsexamens vo 2022

  Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs)stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op vragen naar aanleiding van de Kamerbrief van 22 december 2022 over staatsexamens voortgezet onderwijs (vo). De vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) had de vragen gesteld tijdens het schriftelijk overleg (so) Staatsexamens vo 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Tweede Kamerbrief met geannoteerde agenda OJCS-Raad 15 en 16 mei 2023 onderwijs en cultuur-AV

  Minister Dijkgraaf (OCW) stuurt de Eerste en Tweede Kamer een brief met de geannoteerde agenda van de Onderwijs-, Jeugd, Cultuur- en Sportraad (OJCS-Raad) van 15 en 16 mei 2023. Het gaat om de onderdelen van onderwijs en cultuur/audiovisueel (AV).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over uitvoering motie Van Meenen over de afschaffing van de waardering Goed en predicaat Excellent

  Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) informeert de Tweede Kamer over de uitvoering van de motie van het Kamerlid Van Meenen (D66). Deze ging over het afschaffen van de waardering 'Goed' en predicaat 'Excellent' in de onderzoekskaders van de Inspectie van het Onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden vragen so Staatsexamens vo 2022

  Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) geeft antwoorden op vragen naar aanleiding van de Kamerbrief van 22 december 2022 over staatsexamens voortgezet onderwijs (vo). De vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) had de vragen gesteld tijdens het schriftelijk overleg (so) Staatsexamens vo 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over publicatie documenten Woo-verzoek Ambtsberichten SvPO

  Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) informeert de Tweede Kamer over de openbaarmaking van informatie in reactie op een Woo-verzoek (Wet Open Overheid). Het gaat om informatie over de ambtsberichten van de Inspectie van het Onderwijs over de Scholen voor Persoonlijk VO (voormalig SvPO).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Eerste Kamerbrief met geannoteerde agenda OJCS-Raad 15 en 16 mei 2023 onderwijs en cultuur-AV

  Minister Dijkgraaf (OCW) stuurt de Eerste en Tweede Kamer een brief met de geannoteerde agenda van de Onderwijs-, Jeugd, Cultuur- en Sportraad (OJCS-Raad) van 15 en 16 mei 2023. Het gaat om de onderdelen van onderwijs en cultuur/audiovisueel (AV).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over de Staat van het Onderwijs 2023

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij aanbiedingsbrief bij rapport ‘Inventarisatie verrijkte schooldag’

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op