Zoekresultaten  1-20 van de 2.173 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Kamerstukverwijder
Thema: Arbeidsongeschiktheid en werkloosheidverwijder
Thema: Voortgezet onderwijsverwijder
Organisatie: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschapverwijder
 • Kamerbrief over voorhang wijzigingsregeling vakwedstrijden (v)mbo

  Minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) en minister Dijkgraaf (OCW) sturen de Tweede Kamer het ontwerp van de Subsidieregeling vakwedstrijden vmbo (voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs) en mbo (middelbaar beroepsonderwijs). Zij gaan daarbij in op de voorhangprocedure.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over het bericht over nieuw schoolplan Picasso Lyceum in Zoetermeer

  Minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Emotionele ouderavond om nieuw schoolplan: Kinderen komen huilend thuis'. Het Tweede Kamerlid Richardson (VVD) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met reactie op stelselonderzoek over kwaliteit van de schoolexaminering

  Minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) stuurt de Tweede Kamer het rapport 'Kwaliteit van de schoolexaminering'van de Inspectie van het Onderwijs. Zij reageert op de bevindingen en aanbevelingen uit het rapport.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij nota's wetsvoorstel tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen

  Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) stuurt de Tweede Kamer de nota naar aanleiding van het verslag en een nota van wijziging over het wetsvoorstel Wet tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen in het onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over artikelen over wegblijven van school om te demonstreren

  Minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het artikel 'Wat weegt zwaarder: demonstratierecht of leerplicht? 'Niet de bedoeling iedere vrijdag vrij te geven'' en het artikel 'Wegblijven van school om deel te nemen aan klimaatactie? Zo gaan scholen ermee om: 'Moet geen ‘fun uitje’ zijn''. Het Tweede Kamerlid Eerdmans (JA21) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met reactie op burgerbrief over eindexamen vavo

  Minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) reageert op een burgerbrief over het eindexamen van een leerling van het voortgezet volwassenenonderwijs (vavo). Zij doet dit op verzoek van de vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over centrale aanmeldweek 2024 vo

  Minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) informeert de Tweede Kamer over mogelijkheden die zij heeft gevonden om scholen in 2024 meer ruimte te bieden rond de aanmeldingen van leerlingen voor het voortgezet onderwijs (vo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota van wijziging wetsvoorstel tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen

  Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) licht enkele wijzigingen toe in het wetsvoorstel tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen in het onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met reactie op burgerbrief over centraal examen Frans vwo 2023

  Minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) reageert op de burgerbrief van een docente Frans over een vraag uit het centraal examen Frans vwo 2023 tijdvak 1. Zij doet dit op verzoek van de vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op schriftelijke vragen over bericht over onbetaalbare schoolkosten

  Minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Schoolkosten onbetaalbaar, ouders vragen vaker financiële hulp'. Het Tweede Kamerlid De Hoop (PvdA) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag wetsvoorstel tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen

  Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) reageert op de schriftelijke inbreng van de vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) bij het wetsvoorstel tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen in het onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over publicatie 4e deeladvies PPJ

  Minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) stuurt de Tweede Kamer het 4e advies van het Platform Perspectief Jongeren (PPJ). Zij geeft een korte toelichting.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met reactie op petitie sociale en emotionele vaardigheden in het curriculum

  Minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs)  stuurt de Tweede Kamer een reactie op de petitie 'Neem sociale en emotionele vaardigheden op in het curriculum'. Deze is aan de Tweede Kamer aangeboden door verschillende  jongerenorganisaties.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden vragen over aanscherpingen particulier en thuisonderwijs

  Minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) geeft antwoorden op schriftelijke vragen over de Kamerbrief van 19 juni 2023. De brief ging over aanscherpingen op het vlak van particulier onderwijs en thuisonderwijs. De vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij ontwerp Regeling Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland 2024–2028

  Minister  Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) stuurt de Tweede Kamer et ontwerp van de Regeling Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland 2024–2028. Zij informeert de Kamer daarbij over de publicatie en inwerkingtreding.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij antwoorden schriftelijke vragen over aanscherpingen voor particulier en thuisonderwijs

  Minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op schriftelijke vragen over de Kamerbrief van 19 juni 2023. De brief ging over aanscherpingen op het vlak van particulier onderwijs en thuisonderwijs. De vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Tweede Kamerbrief bij ontwerp jaarwerkplan 2024 Inspectie van het Onderwijs

  Minister Dijkgraaf (OCW) en minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) sturen de Tweede Kamer het ontwerp jaarwerkplan 2024 van de Inspectie van het Onderwijs. Zij informeren de Kamers daarbij over de procedure op grond van de Wet op het Onderwijstoezicht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Eerste Kamerbrief bij ontwerp jaarwerkplan 2024 Inspectie van het Onderwijs

  Minister Dijkgraaf (OCW) en minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) sturen de Tweede Kamer het ontwerp jaarwerkplan 2024 van de Inspectie van het Onderwijs. Zij informeren de Kamers daarbij over de procedure op grond van de Wet op het Onderwijstoezicht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over uitwerking motie Schoolmaaltijden en motie Brugfunctionaris

  Minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs), minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) en staatssecretaris Van Oijen (VWS) informeren de Tweede Kamer over de uitvoering van 2 moties.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Eerste Kamer Aanbiedingsbrief werkprogramma Onderwijsraad 2024-2025

  Minister Dijkgraaf (OCW) en minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) sturen de Eerste en Tweede Kamer het werkprogramma 2024-2025 van de Onderwijsraad.

  Bekijk document gepubliceerd op