Zoekresultaten  1-10 van de 2.117 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Kamerstukverwijder
Thema: Arbeidsongeschiktheid en werkloosheidverwijder
Thema: Voortgezet onderwijsverwijder
Organisatie: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschapverwijder
 • Kamerbrief over resultaten 2e ronde Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen

  Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) informeert de Tweede Kamer over de besluiten over de aanvragen van nieuwe scholen in de 2e ronde aanvragen onder de nieuwe systematiek.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies RvS wetsvoorstel Wet tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen in het onderwijs

  De Raad van State (RvS) geeft advies over het wetsvoorstel Wet tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen in het onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nader rapport wetsvoorstel Wet tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen in het onderwijs

  Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) stuurt het nader rapport over het wetsvoorstel Wet tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen in het onderwijs naar de Koning en de Tweede Kamer. Het nader rapport gaat over het advies van de Raad van State (RvS) over dit wetsvoorstel.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wet tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen in het onderwijs Voorstel van wet

  Het wetsvoorstel gaat over de inrichting van tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen voor leerplichtige nieuwkomers en het versterken van de regierol van gemeentebesturen bij het aanbod van nieuwkomersonderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over voortgang moties aanvullend onderwijs

  Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de moties van de Tweede Kamerleden Westerveld (GroenLinks) en Kwint (SP). De moties verzochten de minister om scholen actief te ontmoedigen om gebruik te maken van particuliere aanbieders voor betaald aanvullend onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met reactie op burgerbrief over havo onderwijs op het vso

  Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) reageert op een burgerbrief over de inhoud van de havo-opleiding op het voortgezet speciaal onderwijs (vso) en de beperkte schooltijd/lesuren. Hij doet dit op verzoek van de vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over openbaarmaking rapporten herstelonderzoek kwaliteit Cornelius Haga Lyceum

  Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) informeert de Tweede Kamer over de laatste ontwikkelingen rondom de Stichting Islamitisch Onderwijs (SIO). SIO is het bevoegd gezag van het Cornelius Haga Lyceum (CHL). Aanleiding is de openbaarmaking van 2 rapporten over het herstelonderzoek van de Inspectie van het Onderwijs in het 1e kwartaal van 2023 bij het schoolbestuur en op de school.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met reactie op onderzoek naar vwo examens wiskunde

  Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) reageert op het rapport 'Toetsen Getoetst'. Het rapport gaat over een onderzoek naar het niveau van het Centraal Examen (CE) vwo wiskunde en natuurkunde. De Vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) had om een reactie verzocht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met reactie op brief met PowerPointpresentatie over de cijfers bij de centrale examens Frans en Duits

  Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) reageert op een brief met PowerPointpresentatie van een docente Frans over de hoogte van de cijfers bij de centrale examens (CE’s) Frans en Duits. De Vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) had hierom verzocht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij 2e nadere memorie van antwoord wetsvoorstel uitbreiding bestuurlijk instrumentarium

  Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) stuurt de Eerste Kamer de 2e nadere memorie van antwoord over het wetsvoorstel Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op