Zoekresultaten  1-10 van de 1.122 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Kamerstukverwijder
Thema: Arbeidsongeschiktheid en werkloosheidverwijder
Thema: Onderwijs en wetenschapverwijder
Organisatie: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschapverwijder
 • Kamerbrief over bekostiging nevenvestigingen in het speciaal onderwijs

  Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) informeert de Tweede Kamer over de bekostiging van nevenvestigingen in het speciaal onderwijs en de mogelijkheden voor het stichten van nieuwe nevenvestigingen. Hij doet dit op verzoek van de vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met reactie op burgerbrief over havo onderwijs op het vso

  Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) reageert op een burgerbrief over de inhoud van de havo-opleiding op het voortgezet speciaal onderwijs (vso) en de beperkte schooltijd/lesuren. Hij doet dit op verzoek van de vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over doelen en voortgang Masterplan basisvaardigheden funderend onderwijs

  Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) informeert de Tweede Kamer over de doelen, streefwaarden, voortgang en uitvoering van het Masterplan basisvaardigheden voor het funderend onderwijs (basis- en voortgezet onderwijs). Dit Masterplan moet de lees-, schrijf-, reken- en digitale vaardigheden van kinderen en jongeren verbeteren. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over de Staat van het Onderwijs 2023

  Minister Dijkgraaf (OCW) en minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) informeren de Eerste Kamer over trends en ontwikkelingen in het onderwijsstelsel. Dit jaar gaat de inspectie nader in op de belangrijke thema’s basisvaardigheden, kansengelijkheid en goed toegeruste leraren. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over de Staat van het Onderwijs 2023

  Minister Dijkgraaf (OCW) en minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) informeren de Tweede Kamer over trends en ontwikkelingen in het onderwijsstelsel. Dit jaar gaat de inspectie nader in op de belangrijke thema’s basisvaardigheden, kansengelijkheid en goed toegeruste leraren. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over knelpunten inkomensvoorziening voor jongeren met opgeschorte Wajong-2015

  Staatssecretaris Dekker (OCW) beantwoordt vragen van het Kamerlid Siderius en Karabulut (beiden SP) over knelpunten in de inkomensvoorziening voor jongeren met opgeschorte Wajong-2015.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over beheersing internationale studentenstromen in het hoger onderwijs

  Minister Dijkgraaf (OCW) informeert de Tweede Kamer over de maatregelen die hij wil nemen in verband met de internationalisering van het hoger onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over voornemen intrekken wetsvoorstel Wet taal en toegankelijkheid

  Minister Dijkgraaf (OCW) informeert de Eerste Kamer over zijn voornemen om het wetsvoorstel Wet taal en toegankelijkheid in te trekken. Een brief aan de Tweede Kamer met nadere uitleg stuurt hij mee met de Kamerbrief.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over stand van zaken verbeterplan Google Workspace for Education

  De ministers Dijkgraaf (OCW) en Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) informeren de Tweede Kamer over de uitkomsten van het verbeterplan voor privacyrisico's van Google Workspace for Education en de nieuwe afspraken met Google. Zij sturen een afschrift mee van de brief van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) over de borging van privacy in het onderwijs bij Google-producten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op 2 sets Kamervragen over loyaliteitsverklaringen bij Chinese promovendi

  Minister Dijkgraaf (OCW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het artikel 'Chinese students signing 'loyalty' pledges before arrival in Sweden'. Het Tweede Kamerlid Van der Woude (VVD) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op