Zoekresultaten  1-9 van de 9 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Criminaliteitverwijder
Organisatie: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschapverwijder
 • Antwoord op schriftelijke vragen over studeren op kosten van een brievenbusfirma

  Minister Dijkgraaf (OCW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van berichtgeving dat Nederlandse universiteiten niet controleren op verdachte geldstromen van buitenlandse studenten. De Tweede Kamerleden Van der Molen, Knops en Inge van Dijk (allen CDA) hadden de vragen gesteld. Bij de antwoorden zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Antwoord op schriftelijke vragen over studeren op kosten van een brievenbusfirma

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Reflectie Regeringscommissaris bij contouren nationaal actieplan seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld

  De Regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld deelt haar advies over de contouren van het nationaal actieplan seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld met de Tweede Kamer. Ook beschrijft de Regeringscommissaris hoe zij invulling wil geven aan haar opdracht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over kindermishandeling

  Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) beantwoordt, mede namens de minister De Jonge (VWS), de vragen van het Kamerlid Westerveld (Groen Links) over kindermishandeling.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Resultaatmeting WE CAN Young campagne

  WE CAN Young is een peer to peer campagne gericht op het vergroten van de seksuele weerbaarheid van jongeren en werd gefinancierd door het ministerie van OCW. De campagne, die liep van mei 2012 tot eind 2014, is in 15 gemeenten uitgevoerd en werd door een landelijk campagneteam van Movisie ondersteund. De resultaatmeting is gericht op deze periode. De campagne loopt nog door in 2016

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Geweld hoort nergens thuis: Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

  Programma voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling in de periode 2018-2021.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamervragen over een kinderpornozaak op een basisschool

  Vragen van de leden Ferrier en Van Toorenburg (beiden CDA) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over een kinderpornozaak op een basisschool.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Samenwerken voor de jeugd. Voortgang projecten Jeugd en Gezin

  Hierbij ontvangt u de voortgangsrapportage over het programma Samenwerken voor de jeugd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over kindermishandeling in het onderwijs

  Antwoorden van staatssecretaris Dekker (OCW) op de schriftelijke vragen van de Vaste Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over kindermishandeling in het onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op