Zoekresultaten  1-10 van de 27.876 resultaten

Door u gekozen filters

Organisatie: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaatverwijder
 • Nieuw vandaag

  Rapport Medische rijgeschiktheid

  Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft een verkennend kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar het onderwerp rijgeschiktheid. Het doel van het onderzoek was om inzicht te krijgen in kennis en houding rondom rijgeschiktheid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Extra informatie over betondoel en scope 3 emissie inventaris

  Dit document is een aanvulling op het CO2-Managementplan 2022-2023 van 31 oktober 2022, het Duurzaamheidsverslag 2022 van 17 mei 2023, het CO2-Managementplan 2023-2024 van 13 november 2023, en het Duurzaamheidsverslag 2023 dat op 15 mei 2024 verschijnt. Het bevat de voortgangsrapportage over het 2e ketendoel Beton en de halfjaarlijkse rapportage scope 3 emissie-inventaris en conclusie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Bijlage 1 Onderliggende beslisnota Schriftelijke reactie op vraag Eerste Kamerlid Hartog (VOLT) betreffende zelfrijdende technologie

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Schriftelijke reactie op vraag van het lid Hartog betreffende zelfrijdende technologie

 • Besluit op Woo-verzoek over werkzaamheden project Rivier IJsseldelta/Reevediep

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie die gaat over de werkzaamheden over het project 'Rivier IJsseldelta/Reevediep'. Specifiek, de periode 1 januari 2015 tot en met 31 december 2019. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Speaking notes for the Minister of Infrastructure and Water Management, Mark Harbers, at the opening of the Inland Transport Committee (ITC), 20 February 2024

  “Safe and seamless international transport enhances economic development, prosperity and wellbeing for billions of people around the world. The focus of the ITC may be on inland transport, but our efforts have a much wider impact. And now we have to live up to our reputation. We are here to take steps towards a future-proof inland transport system. One that takes account of climate-related challenges, energy security and road safety.” Dat zei minister Harbers bij de opening van de Inland Transport Committee in Geneve op 20 februari.

 • Nieuw vandaag

  Besluit op Woo-verzoek over meldingen bijzonder voorval spoor en checklists stop tonend sein

  Besluit op een verzoek om informatie over alle documenten die zijn ingediend bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) via het formulier "Melding bijzonder voorval spoor" en/of de "Checklist stop tonend sein". Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

 • Nieuw vandaag

  Lijst van documenten bij besluit op Woo-verzoek over meldingen bijzonder voorval spoor en checklists stoptonend sein

  Lijst van documenten bij het besluit over alle documenten die zijn ingediend bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) via het formulier "Melding bijzonder voorval spoor" en/of de "Checklist stop tonend sein".

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Documenten bij besluit IenW op Woo-verzoek over Ambtenarenbrief Israël

  Openbaar gemaakte documenten bij een besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over de zogenaamde ‘Ambtenarenbrief Israël’. Specifiek, alle correspondentie over de brief, het initiatief daartoe en de totstandkoming en nasleep ervan..

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit IenW op Woo-verzoek over Ambtenarenbrief Israël

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over de zogenaamde ‘Ambtenarenbrief Israël’. Specifiek, alle correspondentie over de brief, het initiatief daartoe en de totstandkoming en nasleep ervan. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).