Zoekresultaten  1-50 van de 3.989 resultaten

Door u gekozen filters

Datum beschikbaar: afgelopen jaarverwijder
Organisatie: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaatverwijder
 • Vluchtgegevens regeringsvliegtuig PH-GOV

  Het regeringsvliegtuig is een Boeing Business Jet. Het staat geregistreerd als PH-GOV. Het toestel wordt gebruikt door leden van het Koninklijk Huis, de minister-president, de ministers, de staatssecretarissen en hun delegaties. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) voert het beheer van het regeringsvliegtuig uit en coördineert de vluchtaanvragen.

 • Nieuw vandaag

  Bijlage bij onderzoek UPV Handleiding UPV textiel too

  De bijlage bevat een handleiding voor de berekeningstool voor textielproducenten. Deze is voor het berekenen van recyclingspercentages en hergebruikpercentages voor de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) textiel.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over flesjes met statiegeld die niet bij inzamelpunt terechtkomen

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Bijlage 2 – Handleiding berekeningstool UPV Textiel

  Bijlage bij het rapport 'Onderzoeken in het kader van de UPV Textiel'. De bijlage bevat de handleiding bij de berekeningstool UPV Textiel V1.0.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Beslisnota bij Uitstelbrief toezending Kamerbrief met reactie op motie Klaver Chemours

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Stand van zaken Samenwerkingsprogramma Deelmobiliteit en reactie op toezeggingen deelauto

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Beslisnota bij Kamerbrief over moties en onderzoeken textiel

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op Rapport CRa over circulaire economie in logistieke sector

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over statiegeld op lachgas cilinders

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) stelt de beantwoording uit van de Kamervragen over statiegeld op lachgascilinders en het bericht 'Maat is vol: afvalverzamelaars gaan 'levensgevaarlijke' lachgas cilinders terugsturen'. De Tweede Kamerleden Hagen en Sneller (beiden D66) hadden de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Kamerbrief met reactie op Rapport CRa over circulaire economie in logistieke sector

  Minister Harbers en staatssecretaris Heijnen (beiden IenW) reageren op het adviesrapport 'Vandaag besteld, morgen circulair' opgesteld door het College van Rijksadviseurs (CRa). Het rapport gaat over het klaarstomen van de logistieke sector voor de transitie naar een circulaire economie. De vaste Tweede Kamercommissie  voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW) had om een reactie verzocht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Antwoorden Kamervragen over gebruik impregneermiddelen in moestuinbakken en plantenbakken

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) geeft antwoorden op Kamervragen over het gebruik van impregneermiddelen die giftig zijn voor mens en dier in moestuinbakken en plantenbakken. Het Tweede Kamerlid Van der Plas (BBB) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Antwoorden Kamervragen over flesjes met statiegeld die niet bij inzamelpunt terechtkomen

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Ruim 40 procent van de flesjes met statiegeld komt niet bij een inzamelpunt terecht'. Het Tweede Kamerlid Hagen (D66) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Bijlage 1 Onderliggende beslisnota Kamerbrief stand van zaken Samenwerkingsprogramma Deelmobiliteit en terugkoppeling toezeggingen deelauto

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Uitstelbrief toezending Kamerbrief met reactie op motie Klaver Chemours

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) stelt de toezending uit van een Kamerbrief over de uitvoering van de motie van het Tweede Kamerlid Klaver (GroenLinks). Deze hield verband met de rechtszaak tegen het bedrijf Chemours.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Beantwoording Kamervragen over opschorten export pvc-recyclaat

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Beslisnota bij Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over statiegeld op lachgas cilinders

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Onderliggende beslisnota Kamervragen over het opschorten van de export van pvc-recyclaat

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Performance requirements for textiles Input on EU sustainable design criteria for textiles

  Het rappoprt gaat over onderzoek naar mogelijke ontwerpeisen voor textiel.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over gebruik impregneermiddelen in moestuinbakken en plantenbakken

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Onderzoeken in het kader van de UPV Textiel Rapportage onderdeel 3

  Onderdeel 3 van de rapportage 'Onderzoeken in het kader van de UPV Textiel '. Het rapport gaat over de wenselijkheid en haalbaarheid van specifiekere doelstellingen voor vezel-tot-vezelrecycling en het instellen van een minimumpercentage recyclaat in nieuwe textielproducenten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Onderzoeken in het kader van de UPV Textiel Rapportage onderdelen 1 en 2

  Onderdelen 1 en 2 van de rapportage 'Onderzoeken in het kader van de UPV Textiel'. Het rapport gaat over de wenselijkheid en haalbaarheid van specifiekere doelstellingen voor vezel-tot-vezelrecycling en het instellen van een minimumpercentage recyclaat in nieuwe textielproducenten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Kamerbrief over moties en onderzoeken textiel

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de uitwerking van de motie van het Tweede Kamerlid Van Esch (PvdD). De motie ging over het weren van producten waarin bont, dons van levend geplukte dieren, angorawol of kangoeroeleer zit. Daarrnaast stuurt zij 2 onderzoeksrapporten over ontwerpeisen voor textiel en de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) textiel.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij bij nota's naar aanleiding van het verslag wetsvoorstel tot goedkeuring van het HNS-verdrag en wetsvoorstel tot uitvoering van het HNS-verdrag

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag Uitvoeringswet HNS-verdrag

  Minister Harbers (IenW) reageert op het verslag van de vaste Tweede KamerKamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW) over het wetsvoorstel Uitvoeringswet HNS-verdrag. Het wetsvoorstel gaat over goedkeuring en uitvoering van het Internationaal Verdrag voor aansprakelijkheid en vergoeding voor schade in verband met het vervoer over zee van gevaarlijke en schadelijke stoffen. HNS staat voor Hazardous and Noxious Substances.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over vervuiling van de Veense Put

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over vervuiling van de Veense Put

  Minister Harbers (IenW) stelt de beantwoording uit van de Kamervragen over vervuiling van de Veense Put. Het Tweede Kamerlid Van Haga (Groep Van Haga) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij nota's naar aanleiding van het verslag wetsvoorstel Uitvoeringswet HNS-verdrag

  Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer 2 nota’s naar aanleiding van het verslag over het wetsvoorstel Uitvoeringswet HNS-verdrag. Het wetsvoorstel gaat over goedkeuring en uitvoering van het Internationaal Verdrag voor aansprakelijkheid en vergoeding voor schade in verband met het vervoer over zee van gevaarlijke en schadelijke stoffen en het  wetsvoorstel tot uitvoering van het HNS-verdrag. HNS staat voor Hazardous and Noxious Substances.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden vragen so voorgenomen hoofdrailnetconcessie en plan B

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) geeft antwoorden op schriftelijkevvragen over de voorgenomen hoofdrailnetconcessie en het daarbij behorende plan B. De vaste Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat(IenW) had de vragen gesteld tijdens het schriftelijk overleg (so) van 29 juni 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden vragen so ontwerpconcessie HRN

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) geeft antwoorden op vragen over de Ontwerpconcessie voor het hoofdrailnet (HRN). De Tweede Kamerfracties van PVV, D66, VVD, GroenLinks, PvdA, BBB, ChristenUnie en CDA hadden de vragen gesteld tijdens het schriftelijk overleg (so) van 14 september 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Antwoorden vragen so ontwerpconcessie HRN

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Antwoorden vragen so voorgenomen hoofdrailnetconcessie en plan B

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief nieuwe beleidsuitgaven 2024 begrotingen IenW

  Minister Harbers (IenW) geeft de Tweede Kamer een overzicht van de nieuwe beleidsuitgaven in de ontwerpbegrotingen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) voor 2024.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • proefschrift De Transformatieve Overheid

  Versnel de transitie met wetenschappelijke inzichten. Wat kun je als ambtenaar doen om transities te versnellen? Waarom is dit zo lastig en hoe ga je daarmee om? Rik Braams onderzocht transitieprocessen binnen publieke organisaties. Het online magazine ’De Transformatieve Overheid’ is de publieksversie van zijn proefschrift. Het bevat concrete ‘transitietips’ op basis van wetenschappelijke bevindingen waarmee de overheidsprofessional in de eigen dagelijkse praktijk aan de slag kan. Rik Braams (1989) is politicoloog en transitiewetenschapper en als beleidsmedewerker innovatie verbonden aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De titel van het proefschrift is ‘The Transformative Government, a new tradition for the civil service in the area of sustainability transitions’ (november 2023).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • XII Infrastructuur en Waterstaat Rijksbegroting 2024

  Bekijk document gepubliceerd op

 • J Deltafonds Rijksbegroting 2024

  Bekijk document gepubliceerd op

 • A Mobiliteitsfonds Rijksbegroting 2024

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over toezeggingen en moties over stikstof en MIRT

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • De maatschappelijke schade van tien IBRA- onderwerpen

  Het rapport gaat over onderzoek in opdracht van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Het rapport onderzoekt voor 10 IBRA-onderwerpenof deze gebeurtenissen maatschappelijke schade hebben veroorzaakt in de afgelopen jaren of mogelijk schade kunnen gaan veroorzaken in de komende jaren. IBRA staat voor ILT-brede risicoanalyse.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over herprioritering Mobiliteitsfonds/MIRT

  Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over de 17 gepauzeerde projecten binnen het aanlegprogramma voor wegen en vaarwegen en de concrete invulling van de structurele opgave op het Mobiliteitsfonds.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nu voor latenr Nationaal Deltaprogramma 2024

  geeft inzicht in de voortgang van de uitwerking en de uitvoering van de deltabeslissingen, de voorkeursstrategieën en de programmering en uitvoering van de noodzakelijke maatregelen en voorzieningen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij MJP 2024-2028 van de Inspectie Leefomgeving en Transport

  Minister Harbers (IenW) stuurt de Eerste en Tweede Kamer het Meerjarenplan (MJP) 2024-2028 van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). hij bespreekt het MJP en de bijbehorende ILT-brede risicoanalyse (IBRA) 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij MIRT Overzicht 2024 en Deltaprogramma 2024

  Minister Harbers en staatssecretaris Heijnen (beiden IenW) sturen de Tweede Kamer het MIRT Overzicht 2024 aan. Het MIRT Overzicht 2024 geeft inzicht in de achtergrond, de voortgang en de planning van de Rijksprojecten en Rijksprogramma’s uit het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). Ook sturen zij het Deltaprogramma 2024. Zij geven een korte toelichting.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • ILT-brede risicoanalyse (IBRA) 2023

  Bijlage bij het Meerjarenplan (MJP) 2024-2028 van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). De bijlage bevat de ILT-brede risicoanalyse (IBRA) 2023. De IBRA vormt de basis voor de risicogerichte aanpak van de ILT. De IBRA geeft voor het brede takenpakket inzicht in de jaarlijkse maatschappelijke schade per onderwerp en gebeurtenis.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Meerjarenplan Inspectie Leefomgeving en Transport 2024-2028

  Meerjarenplan (MJP) 2024-2028 van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Het MJP bevat ook het jaarwerkplan van de Autoriteit woningcorporaties.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • IBRA Onderzoek verzekerbare schade

  Het rapport gaat over onderzoek in opdracht van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Het onderzoek richt zich op het meenemen van verzekerbare schade bij de berekening van de ILT-brede risicoanalyse (IBRA).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afsachrift reactiebrief Foodvalley A A30 en Hoevelaken

  Afschrift van de brief van minister Harbers (IenW) aan Regio Foodvalley. De minister reageert op de brief van Regio Foodvalley over de zorgen over projecten rond de knooppunten A1-A30 en Hoevelaken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over toezeggingen en moties over stikstof en MIRT

  Minister Harbers (IenW) komt terug op nkekle toezeggingen aan de Tweede Kamer over de inzichten en verwachtingen bij enkele projecten op het gebied van stikstof. Daarnaast gaat hij in op enkele moties op het gebied van MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota's bij Kamerbrief bij MJP 2024-2028 van de Inspectie Leefomgeving en Transport

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nu voor later Deltaprogramma 2024 Hoofdlijnen

  De hoofdlijnenbrochure biedt een snelle blik op de voortgang en de aandachtspunten van het Deltaprogramma 2024.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • MIRT Overzicht 2024

  Het rapportgeeft inzicht in de achtergrond, de voortgang en de planning van de Rijksprojecten en Rijksprogramma’s uit het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT).

  Bekijk document gepubliceerd op