Zoekresultaten  1-10 van de 3.979 resultaten

Door u gekozen filters

Datum beschikbaar: afgelopen jaarverwijder
Organisatie: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaatverwijder
 • Antwoorden vragen so ontwerpconcessie HRN

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) geeft antwoorden op vragen over de Ontwerpconcessie voor het hoofdrailnet (HRN). De Tweede Kamerfracties van PVV, D66, VVD, GroenLinks, PvdA, BBB, ChristenUnie en CDA hadden de vragen gesteld tijdens het schriftelijk overleg (so) van 14 september 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Antwoorden vragen so ontwerpconcessie HRN

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden vragen so voorgenomen hoofdrailnetconcessie en plan B

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) geeft antwoorden op schriftelijkevvragen over de voorgenomen hoofdrailnetconcessie en het daarbij behorende plan B. De vaste Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat(IenW) had de vragen gesteld tijdens het schriftelijk overleg (so) van 29 juni 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Antwoorden vragen so voorgenomen hoofdrailnetconcessie en plan B

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over Bbk-meldingen aanleg Dutch Superyacht Tech Campus

  Besluit op Woo-verzoek over het openbaar maken van informatie over Bbk-meldingen die zijn gedaan voor alle partijen grond die zijn gestort voor de aanleg van de Dutch Superyacht Tech Campus in Amsterdam in de periode van 1 januari 2019 tot en met 8 juni 2023. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over correspondentie en communicatie over Dutch Superyacht Tech Campus

  Besluit op Woo-verzoek over het openbaar maken van informatie over de correspondentie en communicatie tussen bepaalde partijen over de aanleg van de Dutch Superyacht Tech Campus in de periode van 1 januari 2019 tot en met 8 juni 2023. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op verlenging subsidie voor deelproject Hydrogen Ombouw Turbofan (HOT)

  De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft een besluit genomen op een verzoek om verlenging van subsidie voor het deelproject Hydrogen Ombouw Turbofan (HOT). Op grond van Europese staatssteunregels wordt dit besluit openbaar gemaakt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Effecten aanvullend klimaatpakket Voorjaarsnota op logistiek

  In het voorjaar heeft het kabinet een aanvullend pakket aan klimaatmaatregelen aangekondigd. Deze factsheet bevat de externe doorrekeningen van enkele beleidswijzigingen in de sector mobiliteit voor de logistiek. De berekeningen zijn in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat uitgevoerd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Effecten aanvullend klimaatpakket Voorjaarsnota op personenvervoer

  In het voorjaar heeft het kabinet een aanvullend pakket aan klimaatmaatregelen aangekondigd. Deze factsheet bevat de externe doorrekeningen van enkele beleidswijzigingen in de sector mobiliteit voor elektrische personenauto's. De berekeningen zijn in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat uitgevoerd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • De maatschappelijke schade van tien IBRA- onderwerpen

  Het rapport gaat over onderzoek in opdracht van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Het rapport onderzoekt voor 10 IBRA-onderwerpenof deze gebeurtenissen maatschappelijke schade hebben veroorzaakt in de afgelopen jaren of mogelijk schade kunnen gaan veroorzaken in de komende jaren. IBRA staat voor ILT-brede risicoanalyse.

  Bekijk document gepubliceerd op