Zoekresultaten  1-10 van de 1.361 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Briefverwijder
Organisatie: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaatverwijder
 • Kamerbrief over geohydrologisch onderzoek bij Sluiskil in het Kanaal Gent-Terneuzen

  Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over het (aanvullend) geohydrologisch onderzoek van Rijkswaterstaat naar de ervaren grondoverlast bij het Kanaal Gent-Terneuzen in Sluiskil.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift brief verzoek om reactie brief RailGood

  Afschrift van de brief van de vaste Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW) aan staatssecretaris Heijnen (IenW). De commissie verzoekt om een reactie Staatssecretaris Heijnen (IenW) reageert op de brief die RailGood heeft gestuurd mede namens andere belangenorganisaties. De brief ging over de aangekondigde prijsstijging voor het gebruik van het spoor.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift Brief Eerste Kamer Antwoorden nadere vragen milieueffectrapportage

  Afschrift van de brief van staatssecretaris Heijnen (IenW) aan de Eerste Kamer. Zij geeft antwoorden op nadere vragen over de monitoring van de milieueffectrapportage (MER) en het overleg tussen rijk en mede-overheden over het instrument MER. De Eerste Kamerfractie van GroenLinks en de PvdA-fractie van de vaste Eerste Kamercommissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving hadden de vragen gesteld. Bij de Kamerbrief zit het rapport 'Monitoring mer 2021'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief rapportage onderzoek stabiliteit boomkorkotters

  Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer het rapport 'Kapseizen en zinken viskotters - Lessen uit de voorvallen met de UK-165 Lummetje en de UK-171 Spes Salutis'van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV). Hij gaat kort in op de bevindingen uit het rapport.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitstelbrief beantwoording Kamervragen Russische olietankers van Raan PvdD

  Minister Harbers (IenW) stelt de beantwoording uit van de Kamervragen over berichtgeving in de media 'Russische olietankers van de radar verdwenen voor de sancties'. Het Tweede Kamerlid Van Raan (PvdD) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift brief Reactie op brief BTV aangaande Participatietraject LHB RTHA

  Afschrift van de brief van het Projectteam participatietraject Luchthavenbesluit voor RTHA. De brief bevat een reactie op de brief 'Samenstelling en functioneren Commissie Regionaal Overleg (CRO) RTHA en participatietraject RTHA' van de Vereniging Bewonersgroep tegen Vliegtuigoverlast te Rotterdam (BTV).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift brief ORS-advies Gebruiksprognose 2023

  Afschrift van de brief van de Omgevingsraad Schiphol (ORS) aan minister Harbers (Ienw). Het advies richt zich op de toereikendheid, transparantie en inzichtelijkheid van de informatievoorziening over de verwachte lokale geluidbelasting rond Schiphol in 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift brief Beantwoording brief herziening REACH

  Afschrift van de brief van staatssecretaris Heijnen (IenW) aan Stichting Tegengif. De brief bevat haar reactie op de brief van Stichting Tegengif namens 5 non-gouvernementele organisaties (NGO's). De brief ging over schadelijke effecten van chemische stoffen die nog steeds optreden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift brief ProRail Update programma NABO

  Afschrift van de brief van ProRail aan staatssecretaris Heijnen (IenW). de brief gaat over de aanpak van Niet Actief Beveiligde Overwegen (NABO) in verband met spoorveiligheid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift brief Verlengen aanwijzing niet handhaving Arbeidstijdenbesluit vervoer voor Search and Rescue

  Afschrift van de brief van minister Harbers (IenW) aan de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). De brief gaat over  de handhaving van paragraaf 4.8 van het Arbeidstijdenbesluit vervoer voor Search and Rescue1 (SAR). De aanwijzing bevat het verzoek om niet te handhaven op een aantal artikelen uit het Arbeidstijdenbesluit vervoer (Atb-v) voor de SAR helikopter operatie in Nederland.

  Bekijk document gepubliceerd op