Zoekresultaten  1-10 van de 40 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Beleidsregelverwijder
Organisatie: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaatverwijder
 • Introductiedossier bewindspersonen ministerie van IenW - Introductiedossier deel 1 - De organisatie.pdf

  Introductiedossier om nieuw aangetreden ministers en staatssecretarissen wegwijs te maken bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Het bevat onder meer uitleg over de organisatie en achtergrondinformatie over het ministerie. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Introductiedossier bewindspersonen ministerie van IenW

  Introductiedossier om nieuw aangetreden ministers en staatssecretarissen wegwijs te maken bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Het bevat onder meer uitleg over de organisatie en achtergrondinformatie over het ministerie. 

 • Introductiedossier bewindspersonen ministerie van IenW - Introductiedossier deel 2 - Inhoudelijke overdracht.pdf

  Introductiedossier om nieuw aangetreden ministers en staatssecretarissen wegwijs te maken bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Het bevat onder meer uitleg over de organisatie en achtergrondinformatie over het ministerie. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies gebruik afschermingen in taxi's, bedrijfsauto's en personenauto’s

  RDW heeft in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een advies uitgebracht over veilig gebruik van afschermingen in taxi’s, bedrijfsauto's en personenauto’s.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Protocol verantwoord reizen met openbaar vervoer

  Afspraken over het gebruik van het openbaar vervoer en vervoer met een publiek belang in verband met COVID-19.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Protocol zwemmen en recreëren in en aan oppervlaktewater

  In dit protocol wordt beschreven hoe recreëren in en aan het water mogelijk is in tijden van Corona en is gebaseerd op de geldende adviezen van het RIVM in samenhang met de maatregelen van de regering en overheden. Het uitgangspunt is: Vermijd drukte, geef elkaar de ruimte.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Protocol verantwoord blijven reizen in het Openbaar Vervoer

  Let op: dit protocol is verouderd. Zie 'Protocol verantwoord blijven reizen in het openbaar vervoer – versie 1 juli'. Het OV protocol is voor veilig en verantwoord werken en reizen in trein, (water)bus, tram en metro in verband met het coronavirus.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beoordeling van objecten langs autowegen en autosnelwegen

  Afleiding kan een veilig gebruik in de weg staan. Tijdens de rijtaak wordt een weggebruiker geconfronteerd met visuele informatie, die deels wel en deels niet relevant is voor de rijtaak. In het laatste geval spreken we van ‘visuele afleiding’. Met dit kader kunnen Rijkswaterstaat (op basis van de Wbr) en andere vergunningverlenende overheden (met name op basis van de Wabo) voor objecten langs auto(snel)wegen beoordelen in hoeverre de verkeersveiligheid in het geding is.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Memorie van antwoord wetsvoorstel tot wijziging Spoorwegwet (33 965)

  Nadere memorie van antwoord bij het wetsvoorstel tot wijziging van o.m. de Spoorwegwet en enige andere wetten. Deze wijzigingen houden verband met de implementatie van richtlijn 2012/34/EU van het Europees parlement en de Raad van 21 november 2012 tot instelling van één Europese spoorwegruimte.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Richtlijn Normenkader ontheffingen luchtwaardigheid 2015

  De richtlijn geeft een normenkader voor ontheffingen van het verplichte, geldige Bewijs van Luchtwaardigheid.

  Bekijk document gepubliceerd op