Zoekresultaten  1-10 van de 963 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Publicatieverwijder
Organisatie: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaatverwijder
 • Organogram ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Vluchtgegevens regeringsvliegtuig PH-GOV

  Het regeringsvliegtuig is een Boeing Business Jet. Het staat geregistreerd als PH-GOV. Het toestel wordt gebruikt door leden van het Koninklijk Huis, de minister-president, de ministers, de staatssecretarissen en hun delegaties. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) voert het beheer van het regeringsvliegtuig uit en coördineert de vluchtaanvragen.

 • Vluchtgegevens regeringsvliegtuig PH-GOV - januari-juni 2022

  Gegevens over vluchtdata, bestemmingen, gevlogen uren, passagiersaantallen en de aanvrager van het gebruik van het regeringsvliegtuig PH-GOV.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanvraagformulier Tijdelijke regeling Specifieke Uitkering (SPUK) OV-ambassadeur 2023

  Per 1 januari 2023 is een regeling in werking getreden waardoor gemeenten subsidie kunnen aanvragen bij het rijk voor het aanstellen van OV-ambassadeurs. Deze ambassadeurs zijn vrijwilligers die mensen met een beperking helpen gebruik te maken van het openbaar vervoer. Met de specifieke uitkering worden OV-ambassadeurprojecten opgezet, of wordt aansluiting gezocht op bestaande projecten met hetzelfde doel. Een mogelijkheid is ook dat lopende OV-ambassadeurprojecten worden uitgebreid, OV-ambassadeurs (op vrijwillige basis) worden geworven en opgeleid, locaties worden verzorgd en voorzien wordt in informatiemiddelen en communicatiemateriaal. Gemeenten kunnen dit formulier invullen en na ondertekening sturen naar postbusovambassadeur@minienw.nl, met als onderwerp: Aanvraag Tijdelijke regeling Specifieke Uitkering [naam organisatie]. Uiterste aanvraagdatum is 1 juli 2025. Zie Tijdelijke regeling specifieke uitkering OV-ambassadeurprojecten 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bestuurskosten IenW november 2022

  Dit document bevat de bestuurskosten die in de aangegeven periode zijn gemaakt voor, door of namens bewindspersonen en topambtenaren van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Certificaat CO₂-Prestatieladder niveau 5 van het ministerie IenW

  Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft zich gecertificeerd voor de CO2-Prestatieladder op niveau 5. De CO2-Prestatieladder helpt organisaties om hun CO2-uitstoot in kaart te brengen en te verminderen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlagen bij besluit op Wob-/Woo-verzoek over waterkaarten nieuw Waterbesluit - Bijlagen deel 5 bij Woo-besluit over waterkaarten nieuw Waterbesluit

  Bijlagen bij besluit op een verzoek om informatie over de totstandkoming van de waterkaarten bij de Waterregeling, de Beleidsregels Grote Rivieren (BGR) en het proces van aanpassing tot de aangepaste waterkaarten bij het nieuwe Waterbesluit. Het verzoek is op 30 juli 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlagen bij besluit op Wob-/Woo-verzoek over waterkaarten nieuw Waterbesluit - Bijlagen deel 6 bij Woo-besluit over waterkaarten nieuw Waterbesluit

  Bijlagen bij besluit op een verzoek om informatie over de totstandkoming van de waterkaarten bij de Waterregeling, de Beleidsregels Grote Rivieren (BGR) en het proces van aanpassing tot de aangepaste waterkaarten bij het nieuwe Waterbesluit. Het verzoek is op 30 juli 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlagen bij besluit op Wob-/Woo-verzoek over waterkaarten nieuw Waterbesluit - Bijlagen deel 4 bij Woo-besluit over waterkaarten nieuw Waterbesluit

  Bijlagen bij besluit op een verzoek om informatie over de totstandkoming van de waterkaarten bij de Waterregeling, de Beleidsregels Grote Rivieren (BGR) en het proces van aanpassing tot de aangepaste waterkaarten bij het nieuwe Waterbesluit. Het verzoek is op 30 juli 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlagen bij besluit op Wob-/Woo-verzoek over waterkaarten nieuw Waterbesluit

  Bijlagen bij besluit op een verzoek om informatie over de totstandkoming van de waterkaarten bij de Waterregeling, de Beleidsregels Grote Rivieren (BGR) en het proces van aanpassing tot de aangepaste waterkaarten bij het nieuwe Waterbesluit. Het verzoek is op 30 juli 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).