Zoekresultaten  1-10 van de 27.078 resultaten

Door u gekozen filters

Organisatie: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaatverwijder
 • Spreektekst staatssecretaris Heijnen bij starthandeling PHS Vught

  “PHS Vught: dat zegt de buitenstaander niet zo veel. Maar als je het vertaalt naar iedere tien minuten een trein, én meer ruimte voor goederentreinen, dan wordt het al een stuk duidelijker. Het is een ingrijpende verbouwing die wel zeven jaar duurt. Intussen moeten treinen blijven rijden. Daarom gaan we als eerste nu een tijdelijk spoor aanleggen. We gaan aan de slag. We gaan het vervoer per spoor de ruimte geven die het verdient!” Dat zegt de staatssecretaris 27 november in Vught.

 • Subsidieverlening over deelproject STD1 Elektrische Kabelsystemen

  Besluit op een verzoek om subsidie voor het deelproject STD1 Elektrische Kabelsystemen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota van wijziging voor de wijziging van de Waterschapswet

  Minister Harbers (IenW) geeft een toelichting op enkele wijzigingen in het wetsvoorstel tot wijziging van de Waterschapswet, de Waterwet en de Algemene wet bestuursrecht. Het wetsvoorstel gaat over het versterken van de toepassing van het profijtbeginsel bij de watersysteemheffing, het geven van ruimte aan nieuwe ontwikkelingen en het oplossen van enkele knelpunten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij nota naar aanleiding van het verslag en nota van wijziging over wetsvoorstel tot wijziging van de Waterschapswet, de Waterwet en de Algemene wet bestuursrecht

  Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer de nota naar aanleiding van het verslag en een nota van wijziging over het wetsvoorstel tot wijziging van de Waterschapswet, de Waterwet en de Algemene wet bestuursrecht. Het wetsvoorstel gaat over het versterken van de toepassing van het profijtbeginsel bij de watersysteemheffing, het geven van ruimte aan nieuwe ontwikkelingen en het oplossen van enkele knelpunten.

 • Nota naar aanleiding van het verslag wijziging Waterschapswet

  Minister Harbers (IenW) reageert op het verslag van de vaste Tweede Kamercommissie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) over het wetsvoorstel tot wijziging van de Waterschapswet, de Waterwet en de Algemene wet bestuursrecht. Het wetsvoorstel gaat over het versterken van de toepassing van het profijtbeginsel bij de watersysteemheffing, het geven van ruimte aan nieuwe ontwikkelingen en het oplossen van enkele knelpunten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij bij nota naar aanleiding van het verslag en nota van wijziging over wetsvoorstel tot wijziging van de Waterschapswet, de Waterwet en de Algemene wet bestuursrecht

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over het bericht over vergeten euro's op oude ov-chipkaarten

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Dit gebeurt er met die 30 miljoen 'vergeten' euro's op oude ov-chipkaarten'. Het Tweede Kamerlid Minhas (VVD) had de vragen gesteld.

 • Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over het bericht over vergeten euro's op oude ov-chipkaarten

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Speech by Mark Harbers, Minister of Infrastructure and Water Management, at the IMO General Assembly

  “Shipping is a crucial driver of the global economy. Ninety per cent of world trade goes by sea. There is a growing urgency to make our shipping more sustainable, while safety continues to drive our cooperation. The Netherlands believes that these are global issues that need to be addressed primarily at IMO level. The Kingdom of the Netherlands would like to be your partner and is pleased to stand as a candidate for re-election to the Council.” Dat zegt minister Harbers op 27 november bij de General Assembly van de IMO in Londen.

 • MKBA Delta Rhine Corridor Fase 2

  Ten behoeve van publieke besluitvorming over het Delta Rhine Corridor project (DRC) is een Maatschappelijke Kosten-/Batenanalyse (MKBA) uitgevoerd in 2 fases. Er is gekozen om een 2e fase-MKBA uit te voeren, omdat bij de eerste proeve MKBA 1 (fase 1) nog veel onzeker was. In algemene zin laten de MKBA’s een positief maatschappelijkebatensaldo zien voor het gehele DRC-project.

  Bekijk document gepubliceerd op