Zoekresultaten  1-10 van de 788 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Luchtverwijder
Organisatie: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaatverwijder
 • Beslisnota Kamerbrief Emissies door de luchtvaart

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rekenmethoden voor emissies, concentraties en deposities als gevolg van een luchthaven

  Het rapport gaat over onderzoek naar aangrijpingspunten voor verbetering van de uniformiteit en transparantie bij rekenmethoden voor emissies, concentraties en deposities door luchthavens.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over aanpak emissies door de luchtvaart

  Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van acties tegen emissies van ultrafijn stof en zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) in  de luchtvaart. Ook stuurt hij de Kamer het rapport 'Rekenmethoden voor emissies, concentraties en deposities als gevolg van een luchthaven. Onderzoek naar aangrijpingspunten voor verbetering uniformiteit en transparantie'. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota verzamelbrief nucleaire veiligheid en stralingsbescherming

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of Radioactive Waste Management

  Engelstalig verslag de 7e toetsingsconferentie van het Gezamenlijk Verdrag (Joint Convention). Deze vond plaats van 27 juni tot en met 8 juli 2022. De conferentie ging over de veiligheid van het beheer van bestraalde splijtstof en de veiligheid van het beheer van radioactief afval.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage Nationaal Programma radioactief afval NPRA

  De bijlage bevat een overzicht van onderzoeken, conclusies en aanbevelingen over radioactief afval.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over nucleaire veiligheid en stralingsbescherming

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) stuurt de Tweede Kamer de halfjaarlijkse informatie over verschillende onderwerpen op het gebied van nucleaire veiligheid en stralingsbescherming. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Convention on Nuclear Safety

  Nederlandse rapport voor de 9e toetsingsconferentie van de verdragslanden van de Convention on Nuclear Safety (CNS). De conferentie vindt plaats van 20 tot en met 31 maart 2023. Het rapport beschrijft de huidige stand van zaken van de nucleaire veiligheid van de reactoren van Borssele en Petten. Daarnaast bevat het een overzicht van het stelsel van Nederlandse wetten en regelgeving op het gebied van nucleaire veiligheid en stralingsbescherming.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota monitoringsrapportage NSL 2022

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Monitoringsrapportage NSL 2022

  Rapportage van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De rapportage geeft inzicht in de ontwikkeling van de luchtkwaliteit in Nederland en de voortgang van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL).

  Bekijk document gepubliceerd op