Zoekresultaten  1-10 van de 210 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Overheidsfinanciënverwijder
Organisatie: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaatverwijder
 • Kamerbrief over voornaamste budgettaire mutaties IenW sinds de 2e suppletoire begroting 2022

  Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over de voornaamste budgettaire mutaties van de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) sinds de 2e suppletoire begroting 2022. Het gaat daarbij ook om het Mobiliteitsfonds en het Deltafonds. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota voornaamste budgettaire mutaties IenW sinds de 2e suppletoire begroting 2022

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over begrotingsbehandeling IenW

  Minister Harbers en staatssecretaris Heijnen (beiden IenW) geven antwoord op vragen over de begrotingsbehandeling van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). De vragen zijn gesteld tijdens de 1e begrotingsbehandeling.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij Antwoorden op Kamervragen over begrotingsbehandeling IenW

  Minister Harbers en staatssecretaris Heijnen (beiden IenW) bieden de antwoorden op vragen aan over de begrotingsbehandeling van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). De vragen zijn gesteld tijdens de 1e begrotingsbehandeling.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota gunning A27 Houten Hooipolder

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over voornemen tot gunning A27 Houten-Hooipolder contract Zuid

  Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over het voornemen tot gunning voor het contract voor het opknappen van de A27 tussen Houten en Hooipolder. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij bestedingsplan Rijks-N-wegen

  Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer het bestedingsplan Rijks-N-wegen in verband met de begrotingsbehandeling van 29 november en 1 december 2022. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota Toezegging Begrotingsonderzoek Rijks-N-wegen

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Format bestedingsplannen Aanvullende Post

  Het document beschrijft de achtergrond van het reserveren van de middelen voor het Bestedingsplan aanpak verkeersveiligheid Rijks-N-wegen. Daarnaast gaat het in op de beleidsinstrumenten en loopt het vooruit op de eindevaluatie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden vragen over vaststelling van de begrotingsstaten IenW voor het jaar 2023

  Minister Harbers en staatssecretaris Heijnen (beiden IenW) geven antwoorden op feitelijke vragen van de Tweede Kamer over de begrotingsstaten van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat XII (IenW) voor het jaar 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op