Zoekresultaten  1-9 van de 9 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Terrorismeverwijder
Organisatie: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaatverwijder
 • Kamerbrief over het verhogen van het kennisniveau over tunnelveiligheid bij tunnelgebruikers

  Minister Schultz van Haegen (IenM) informeert de Tweede Kamer over initiatieven die het kennisniveau van tunnelgebruikers moeten verhogen zodat tunnels veiliger worden

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanpak sociale veiligheid

  Staatssecretaris Dijksma (IenM), minister Plasterk (BZK)  en minister van der Steur (VenJ) informeren de Tweede Kamer over de maatregelen voor de aanpak van sociale veiligheid in het openbaar vervoer.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over bericht Ontploffing en brand bij Belgische kerncentrale Doel vlakbij Woensdrecht

  Minister Schultz van Haegen (IenM) beantwoordt vragen van het Kamerlid Van Veldhoven (D66) over het bericht Ontploffing en brand bij Belgische kerncentrale Doel vlakbij Woensdrecht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over acties security Schiphol

  Staatssecretaris Dijksma (IenM) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de acties voor de security en grensbewaking Schiphol en de verdeling van de kosten daarvan.  

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over het bericht dat een buschauffeur een persoon in een boerka heeft geweigerd

  Antwoorden van staatssecretaris Mansveld (IenM) op vragen van de Kamerleden Madlener (PVV) en De Graaf (PVV) over het bericht dat een buschauffeur een persoon in een boerka heeft geweigerd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over onderwerpen Algemeen Overleg Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming van 12 november 2015

  Minister Schultz van Haegen (IenM) komt enkele toezeggingen na uit het Algemeen Overleg Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming van 12 november 2015. Zij informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken met betrekking tot Belgische kerncentrales. Daarnaast vermeldt zij per nucleaire installatie waar het rampenbestrijdingsplan voor de veiligheidsregio te vinden is. Ook gaat zij in op de 10-jarige veiligheidsevaluatie van de kerncentrale Borssele. En op de voortgang van de sanering van het historisch afval in Petten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Veiligheidssituatie voor de luchtvaart in relatie tot de Sinaï

  Staatssecretaris Dijksma (IenM), minister Koenders (BZ), minister Plasterk (BZK)  en minister van der Steur (VenJ) informeren de Tweede Kamer over de informatievoorziening van de overheid aan luchtvaartmaatschappijen over de veiligheidssituatie in de luchtvaart. In het bijzonder boven de Sinaï.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beleidsplan Crisisbeheersing 2014-2017

  Het ministerie van Infrastructuur en Milieu is verantwoordelijk voor de ontwikkeling, het onderhoud en het beheer van een belangrijk deel van de vitale infrastructuur in Nederland. Crisisbeheersing is daarbij een onmisbare discipline en moet op professionele wijze ingevuld worden. In dat kader maakt het ministerie elke vier jaar een beleidsplan crisisbeheersing.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaaroverzicht Crisisbeheersing IenM 2013

  Het Jaaroverzicht 2013 van het Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (DCC-IenM). Dit overzicht laat in vogelvlucht een aantal gebeurtenissen zien waarin het DCC-IenM in het afgelopen jaar een rol heeft gespeeld.

  Bekijk document gepubliceerd op