Zoekresultaten  1-50 van de 55 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Recreatieverwijder
Thema: Veiligheidverwijder
Organisatie: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaatverwijder
 • Beantwoording Kamervragen 'Profronde Noord-Holland blaast alles af bij gebrek aan politiebegeleiding

  Minister Visser (IenW) beantwoordt vragen over het bericht ‘Profronde van NoordHolland blaast alles af bij gebrek aan politiebegeleiding’. De vragen zijn van het Kamerlid Heerema (VVD).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over Chinese camera's bij NS

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) en staatssecretaris Heijnen (IenW) geven antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'ProRail dumpt Chinesebewakingscamera’s, de NS laat ze hangen'. De Tweede Kamerleden Rajkowski en Minhas (beiden VVD) hadden de vragen gesteld. Antwoorden Kamervragen over Chinese camera's bij NS (PDF | 4 pagina's | 489 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over Chinese camera's bij NS

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over Chinese camera's bij NS (PDF | 2 pagina's | 77 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Assessment of the product limit for PAHs in rubber articles

  Rapport van het RIVM met een beoordeling over de gezondheidsrisico’s van rubberen valdempingstegels. Het rapport is zowel in het Nederlands als in het Engels. Assessment of the product limit for PAHs in rubber articles (PDF | 66 pagina's | 3,1 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over de Strandrups in Noordwijk

  Minister Van Nieuwenhuizen beantwoordt Kamervragen naar aanleiding van het bericht dat komend strandseizoen een einde lijkt te komen aan de zogenaamde Strandrups van Noordwijk. Beantwoording Kamervragen over de Strandrups in Noordwijk (PDF | 3 pagina's | 188 kB)  

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording vragen over het rapport Schaatsaccomodatie voor de topsport

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen van de leden Leijten en Bashir (beiden SP) over de skydivesport

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitstelbrief Kamervragen over onderzoek naar de gezondheidsrisicos van kunstgrasvelden

  Staatssecretaris Dijksma (IenM) stelt de beantwoording van vragen van de Kamerleden Remco Dijkstra en Heerema (beiden VVD) uit. De Kamerleden hadden vragen gesteld over onderzoek naar de gezondheidsrisicos van kunstgrasvelden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitvoering motie Koppejan c.s. (Kamerstukken II 2008/2009, 31527, nr. 8)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Olympische Hoofdstructuur Stresstest - Stressfactoren en oplossingsrichtingen bij de ontwikkeling van Olympische projecten en locaties

  De Stresstest Olympische Hoofdstructuur gaat dieper in op aspecten van de voorbereiding van locaties en projecten die in beeld zijn voor de Olympische Spelen in Nederland in 2028. Dit onderzoek is input geweest voor het traject om te komen tot een keuze voor de naamgevende stad en vormt een bouwsteen voor de verdere uitwerking van de ruimtelijke plannen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpen aan de Olympische hoofdstructuur

  Wat zijn de mogelijkheden en kansen om de Olympische Spelen in 2028 ruimtelijk in te passen in Nederland? Dit is de vraag die centraal staat bij het ontwerp en de planning van de Olympische Hoofdstructuur. Deze brochure geeft een samenvatting van een verkennend onderzoek dat het ministerie van Infrastructuur en Milieu, samen met de bureaus One Architecture en Zwarts en Jansma Architecten, hiernaar heeft uitgevoerd. Momenteel wordt gewerkt aan een verdere uitwerking van de resultaten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over beëindiging verscherpt toezicht cybersecurity Stichting Waternet

  Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over het besluit van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) om het verscherpt toezicht op de cybersecurity bij de Stichting Waternet te beëindigen. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota. Kamerbrief over beëindiging verscherpt toezicht cybersecurity Stichting Waternet (PDF | 1 pagina | 213 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota afschaling verscherpt toezicht ILT cybersecurity Waternet

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota afschaling verscherpt toezicht ILT cybersecurity Waternet (PDF | 4 pagina's | 160 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over Chinese bewakingscamera’s bij NS

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'ProRail dumpt Chinese bewakingscamera’s, de NS laat ze hangen'. De Tweede Kamerleden Rajkowski en Minhas (beiden VVD) hadden de vragen gesteld. Bij de antwoorden zit een beslisnota. Antwoorden Kamervragen over Chinese bewakingscamera’s bij NS (PDF | 5 pagina's | 424 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota antwoorden Kamervragen Chinese camera’s bij NS

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota antwoorden Kamervragen Chinese camera’s bij NS (PDF | 2 pagina's | 126 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit van 27 september 2022 tot wijziging van het Rijnvaartpolitiereglement 1995 ter implementatie van de resoluties 2018-II en 2019-I van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart, houdende de omzetting van enige tijdelijke wijzigingen in definitieve, het herstel van enkele onvolkomenheden, de inschakelingsverplichting voor de marifooninstallatie en de toevoeging van twee aanwijzingstekens

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording vragen over vuurwerkverbod tijdens jaarwisseling 2021-2022

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) en minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) beantwoorden vragen naar aanleiding van de Kamerbrief van 25 november 2021 over het vuurwerkverbod tijdens de jaarwisseling 2021-2022. Zij doen dit mede namens minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De vaste Eerste Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW) had hierover vragen gesteld op 20 december 2021.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderliggende beslisnota vuurwerkverbod

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over de kwetsbaarheid van bruggen en riolen voor hackers

  Minister Visser (IenW) beantwoordt Kamervragen naar aanleiding van een artikel en een onderzoek over de kwetsbaarheid van bruggen en riolen voor hackers. Zij kreeg de vragen van het Tweede Kamerlid Madlener (PVV).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over vuurwerkverbod jaarwisseling 2021-2022

  Staatssecretaris Van Weyenberg (IenW) en minister Gapperhaus (JenV) informeren de Eerste Kamer over het tijdelijke vuurwerkverbod voor eindejaarsvuurwerk tijdens de jaarwisseling 2021-2022. Een beslisnota sturen zij mee met de Kamerbrief. Kamerbrief over vuurwerkverbod jaarwisseling 2021-2022 (PDF | 3 pagina's | 223 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over het bericht over onderzoek kwetwsbaarheid riolen en bruggen voor hackers

  Minister Visser (IenW) beantwoordt Kamervragen nnaar aanleiding van het artikel 'Onderzoek: riolen en bruggen kwetsbaar voor hackers'. Zij kreeg de vragen van de Tweede Kamerleden Rajkowski, Heerema en De Groot (allen VVD).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over situatie door hoogwater Limburg

  De ministers Van Nieuwenhuizen (IenW) en Grapperhaus (JenV) en de staatssecretarissen Van Huffelen (Financiën - Toeslagen en Douane) en Knops (BZK) sturen de Tweede en Eerste Kamer een brief over de ontstane situatie door hoogwater in de provincie Limburg. De bewindspersonen melden welke maatregelen zijn genomen door waterschappen, veiligheidsregio's, het provinciebestuur en Rijkswaterstaat, en dat het kabinet de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts) heeft toegepast. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief aan Veiligheidsregio's Limburg over toepassing Wet tegemoetkoming schade bij rampen

  Brief aan de Veiligheidsregio's Zuid-Limburg en Limburg-Noord over de toepassing door het kabinet van de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts) vanwege de ontstane situatie door hoogwater in de provincie Limburg. De brief is verstuurd door de ministers Grapperhaus (JenV) en Van Nieuwenhuizen (IenW) en de staatssecretarissen Van Huffelen (Financiën - Toeslagen en Douane) en Knops (BZK).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over situatie door hoogwater Limburg

  De ministers Van Nieuwenhuizen (IenW) en Grapperhaus (JenV) en de staatssecretarissen Van Huffelen (Financiën - Toeslagen en Douane) en Knops (BZK) sturen de Tweede en Eerste Kamer een brief over de ontstane situatie door hoogwater in de provincie Limburg. De bewindspersonen melden welke maatregelen zijn genomen door waterschappen, veiligheidsregio's, het provinciebestuur en Rijkswaterstaat, en dat het kabinet de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts) heeft toegepast. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Landelijk Crisisplan Straling

  Het doel van het Landelijk Crisisplan Straling is om op hoofdlijnen snel inzicht en overzicht te creëren in de bestaande afspraken op nationaal en regionaal niveau over de beheersing van stralingsongevallen. Het plan beschrijft de crisisaanpak en de samenwerking en aansluiting met betrokken publieke en private partners, de kennis en adviesstructuur en de internationale organisaties. Landelijk Crisisplan Straling (PDF | 76 pagina's | 1,2 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Landelijk Crisisplan Hoogwater en Overstromingen

  Het doel van het Landelijk Crisisplan Hoogwater en Overstromingen is het bijdragen aan een effectieve crisisbeheersing tijdens de dreiging op of een feitelijke overstroming in Europees Nederland. Het beoogt te waarborgen dat tijdens een (dreigende) overstromingscrisis zoveel als mogelijk wordt gewerkt volgens de generieke crisisstructuur van de (Rijks)overheid, aangevuld met specifieke kennis en expertise benodigd om de (potentiële) gevolgen zoveel als mogelijk te beperken. Landelijk Crisisplan Hoogwater en Overstromingen (PDF | 48 pagina's | 1,3 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over incident Testcoronanu BV

  Minister De Jonge (VWS) en minister Van Nieuwenhuizen (IenW) informeren de Tweede Kamer over een datalek dat bij Testcoronanu BV heeft plaatsgevonden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over situatie door hoogwater Limburg

  De ministers Van Nieuwenhuizen (IenW) en Grapperhaus (JenV) en de staatssecretarissen Van Huffelen (Financiën - Toeslagen en Douane) en Knops (BZK) sturen de Tweede en Eerste Kamer een brief over de ontstane situatie door hoogwater in de provincie Limburg. De bewindspersonen melden welke maatregelen zijn genomen door waterschappen, veiligheidsregio's, het provinciebestuur en Rijkswaterstaat, en dat het kabinet de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts) heeft toegepast. 

 • Van kleine kansen tot reusachtige risico's

  Onderzoek naar de rol die taal en framing spelen in de beleving van veiligheidsgevoelens. Bij framing gaat het over de manier waarop taal en beelden worden ingezet om een veiligheidsgevoel op een bepaalde manier over te brengen. Van kleine kansen tot reusachtige risico's (PDF | 84 pagina's | 1,6 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over update Versterken Cyberweerbaarheid in de Watersector

  Minister Van Nieuwenhuizen (IenW) informeert de Tweede Kamer over de laatste stand van zaken van het versterken van de cybersecurity in de watersector.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over de handhaving van het vuurwerkverbod door gemeentelijke handhavers

  Staatssecretaris Van Veldhoven en minister Grapperhaus beantwoorden Kamervragen over de handhaving van het vuurwerkverbod door gemeentelijke handhavers of Buitengewoon Opsporingsambtenaren (boa's).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over kabinetsbesluit tot tijdelijk vuurwerkverbod

  Staatssecretaris Van Veldhoven en minister Grapperhaus informeren de Tweede Kamer over het kabinetsbesluit het voor tijdelijk vuurwerkverbod voor eindejaarsvuurwerk tijdens de komende jaarwisseling. Zij gaan daarbij in op de gevolgen voor de vuurwerkbranche en op de aanpassing van de wettelijke regels.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over versterken Cyberweerbaarheid in de Watersector

  Minister Van Nieuwenhuizen informeert de Tweede Kamer over de maatregelen voor het versterken van de cyberweerbaarheid in de watersector en Daarbij beantwoordt zij vragen van de Kamer over de digitale beveiliging van Waternet. Ook gaat zij in op het versterkingsprogramma digitale beveiliging waterstaatswerken van Rijkswaterstaat (RWS). Het rapport 'Versterken Cyberweerbaarheid in de Watersector 2019 – 2022' stuurt zij mee als bijlage. Kamerbrief over versterken Cyberweerbaarheid in de Watersector (PDF | 5 pagina's | 214 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Versterken Cyberweerbaarheid in de Watersector 2019 – 2022

  Het rapport geeft een toelichting op het programma 'Versterken Cyberweerbaarheid in de Watersector' dat loopt van 2019 tot 2022. Versterken Cyberweerbaarheid in de Watersector 2019 – 2022 (PDF | 2 pagina's | 4,2 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over de uitzending van MAX Vakantieman over valetparkingbedrijven

  De ministers Van Nieuwenhuizen en Grapperhaus beantwoorden Kamervragen naar aanleiding van de uitzending van het programma 'Max Vakantieman' van 15 juni 2020 over misstanden bij valetparkingbedrijven.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage Onderbouwing en Evaluatie van het voorstel (CW3.1)

  De bijlage geeft een onderbouwing voor het steunpakket voor de vuurwerksector in verband met het eenmalig en tijdelijk vuurwerkverbod voor de jaarwisseling 2020-2021. Bijlage Onderbouwing en Evaluatie van het voorstel CW3.1 (PDF | 2 pagina's | 158 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over realisatie eenmalig en tijdelijk vuurwerkverbod

  Staatssecretaris Van Veldhoven en minister Grapperhaus informeren de Tweede Kamer Kamer over de uitvoering van het eenmalige en tijdelijke vuurwerkverbod. Daarbij geven zij een toelichting op de handhaving, de opslagcapaciteit en de tegemoetkoming voor de branche. Kamerbrief over realisatie eenmalig en tijdelijk vuurwerkverbod (PDF | 7 pagina's | 58 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief resultaat beoordeling vitaliteit wegen en spoor

  Minister Van Nieuwenhuizen meldt de resultaten van de herbeoordeling of vervoer over de weg en vervoer over het spoor onder de vitale sectoren zouden moeten vallen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over maatregelen veilige jaarwisseling

  Minister Van Veldhoven en minister Grapperhaus informeren de Tweede Kamer over de maatregelen voor handhaving op het gebied van consumentenvuurwerk en opsporing en vervolging.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over de toename van agressie tegen weginspecteurs.

  Minister Van Nieuwenhuizen beantwoordt Kamervragen over toenemende agressie tegen weginspecteurs naar aanleiding van het bericht 'Werkplek weginspecteurs Rijkswaterstaat levensgevaarlijk'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over vuurwerk en jaarwisseling 2019-2020

  Minister Grapperhaus en staatssecretaris Van Veldhoven sturen enkele rapporten over vuurwerk en de jaarwisseling 2019-2020 naar de Tweede Kamer. Zij gaan daarbij in op de rapporten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Type vuurwerk en letsel: vuurwerkongevallen 2019-2020

  Het rapport beschrijft de resultaten van de aanvullende analyses van (een deel van) de vuurwerkslachtoffers. De nadruk ligt op de specifieke typen vuurwerk, de relatie met specifieke letsels, en op de vermoedelijke oorzaak van het ongeval.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport Vuurwerkaankoop en -gebruik 2020

  Het rapport bevat de resultaten van een onderzoek naar gedrag en opinie Nederlandse huishoudens.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regeling aanwijzing consumenten- en theatervuurwerk Geldend van 16-11-2018 t/m heden

  De regeling bevat de regels voor consumentenvuurwerk, met uitzondering van fop- en schertsvuurwerk (artikel 2).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over cybersecurity risico´s Infrastructuur en Waterstaat

  Minister Van Nieuwenhuizen (IenW) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van de maatregelen tegen cyberaanvallen op de Nederlandse infrastructuur zoals sluizen, bruggen en wegmarkering.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met aanvulling bij aanbiedingsbrief rapport CCV aansturing milieucapaciteit

  Minister Van Veldhoven en minister Grapperhaus sturen een aanvulling op hun eerdere brief over de verkenning 'De markt de baas' van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) naar de Tweede Kamer. Het gaat om het onderscheid tussen de inzet in de basispolitiezorg en in de milieurecherche.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen Duitse agent gewond na steekincident op station Landgraaf

  Staatssecretaris Dijksma (IenM) beantwoordt vragen van de Kamerleden Tellegen en De Boer (beiden VVD) over het artikel Duitse agent gewond na steekincident op station Landgraaf.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over extra maatregelen sociale veiligheid

  Staatssecretaris Dijksma (IenM) informeert de Tweede Kamer over extra maatregelen voor de veiligheid van NS personeel en andere medewerkers in het openbaar vervoer en van de reizigers.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over de aanbesteding voor nieuwe politieautos

  Staatssecretaris Dijksma (IenM) beantwoordt vragen van de Kamerleden Dik-Faber en Segers (ChristenUnie) over de aanbesteding voor nieuwe politieautos.  

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over voortgang maatregelenpakket sociale veiligheid

  Kamerbrief over de voortgang die is geboekt bij de uitvoering van het maatregelenpakket voor de aanpak van agressie tegen NS-personeel. Dit schrijft de minister Van der Steur (VenJ), de minister Plasterk (BZK) en de staatssecretaris Mansveld (IenM) aan de Tweede Kamer.

  Bekijk document gepubliceerd op