Zoekresultaten  1-50 van de 282 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Recreatieverwijder
Thema: Inrichting van de overheidverwijder
Organisatie: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaatverwijder
 • Antwoorden Kamervragen over het artikel over reactie landbouwlobby op maatregelen uit nieuw waterbeleid van het Rijk

  Minister Harbers (IenW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het artikel 'Landbouwlobby liet maatregelen uit nieuw waterbeleid van het Rijk afzwakken'. De Tweede Kamerleden Kuik (Dassen en Koekkoek (beiden Volt) hadden de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Schriftelijke reactie van NAJK ontvangen via een mail van 17 november 2022

  Het document bevat de reactie van het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) naar aanleiding van het gesprek van 16 november 2022 met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Reactie LTO Nederland op laatste versie Water en Bodem Sturend versie 7 november 2022

  LTO Nederland reageert op de visie van het kabinet over het sturend maken van water en bodem bij ruimtelijke ontwikkelingen. Het gaat om de versie van 7 november 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Schriftelijke reactie van LTO ontvangen via een mail van 17 november 202

  Het document bevat de reactie van LTO Nederland naar aanleiding van het gesprek van 16 november 2022 met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Inbreng LTO Nederland op concept Water en Bodem Sturend versie 2 november 2022

  LTO Nederland reageert op het concept van de visie van het kabinet over het sturend maken van water en bodem bij ruimtelijke ontwikkelingen. Het gaat om de versie van 2 november 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamervragen Landbouwlobby gehoord maar niet allesbepalend bij nieuw waterbeleid van het Rijk

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over de Strandrups in Noordwijk

  Minister Van Nieuwenhuizen beantwoordt Kamervragen naar aanleiding van het bericht dat komend strandseizoen een einde lijkt te komen aan de zogenaamde Strandrups van Noordwijk. Beantwoording Kamervragen over de Strandrups in Noordwijk (PDF | 3 pagina's | 188 kB)  

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Vluchtgegevens regeringsvliegtuig PH-GOV (oktober-december 2022)

  Gegevens over vluchtdata, bestemmingen, gevlogen uren, passagiersaantallen en de aanvrager van het gebruik van het regeringsvliegtuig PH-GOV van het 4e kwartaal van 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Auditrapport 2022 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII), Mobiliteitsfonds (A) en Deltafonds (J)

  De Auditdienst Rijk (ADR) heeft onderzoek gedaan naar de verantwoordingsinformatie in de jaarverslagen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het Mobiliteitsfonds en het Deltafonds (hoofdstukken XII, A en J van de Rijksbegroting). Ook heeft de ADR het begrotingsbeheer, het financieel beheer, de materiële bedrijfsvoering en de daarvoor bijgehouden administraties onderzocht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen 'Profronde Noord-Holland blaast alles af bij gebrek aan politiebegeleiding

  Minister Visser (IenW) beantwoordt vragen over het bericht ‘Profronde van NoordHolland blaast alles af bij gebrek aan politiebegeleiding’. De vragen zijn van het Kamerlid Heerema (VVD).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Assessment of the product limit for PAHs in rubber articles

  Rapport van het RIVM met een beoordeling over de gezondheidsrisico’s van rubberen valdempingstegels. Het rapport is zowel in het Nederlands als in het Engels. Assessment of the product limit for PAHs in rubber articles (PDF | 66 pagina's | 3,1 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording vragen over het rapport Schaatsaccomodatie voor de topsport

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen van de leden Leijten en Bashir (beiden SP) over de skydivesport

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitstelbrief Kamervragen over onderzoek naar de gezondheidsrisicos van kunstgrasvelden

  Staatssecretaris Dijksma (IenM) stelt de beantwoording van vragen van de Kamerleden Remco Dijkstra en Heerema (beiden VVD) uit. De Kamerleden hadden vragen gesteld over onderzoek naar de gezondheidsrisicos van kunstgrasvelden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitvoering motie Koppejan c.s. (Kamerstukken II 2008/2009, 31527, nr. 8)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Olympische Hoofdstructuur Stresstest - Stressfactoren en oplossingsrichtingen bij de ontwikkeling van Olympische projecten en locaties

  De Stresstest Olympische Hoofdstructuur gaat dieper in op aspecten van de voorbereiding van locaties en projecten die in beeld zijn voor de Olympische Spelen in Nederland in 2028. Dit onderzoek is input geweest voor het traject om te komen tot een keuze voor de naamgevende stad en vormt een bouwsteen voor de verdere uitwerking van de ruimtelijke plannen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpen aan de Olympische hoofdstructuur

  Wat zijn de mogelijkheden en kansen om de Olympische Spelen in 2028 ruimtelijk in te passen in Nederland? Dit is de vraag die centraal staat bij het ontwerp en de planning van de Olympische Hoofdstructuur. Deze brochure geeft een samenvatting van een verkennend onderzoek dat het ministerie van Infrastructuur en Milieu, samen met de bureaus One Architecture en Zwarts en Jansma Architecten, hiernaar heeft uitgevoerd. Momenteel wordt gewerkt aan een verdere uitwerking van de resultaten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Vluchtgegevens regeringsvliegtuig PH-GOV (juli-september 2022)

  Gegevens over vluchtdata, bestemmingen, gevlogen uren, passagiersaantallen en de aanvrager van het gebruik van het regeringsvliegtuig PH-GOV van het 3e kwartaal van 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Vluchtgegevens regeringsvliegtuig PH-GOV

  Het regeringsvliegtuig is een Boeing Business Jet. Het staat geregistreerd als PH-GOV. Het toestel wordt gebruikt door leden van het Koninklijk Huis, de minister-president, de ministers, de staatssecretarissen en hun delegaties. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) voert het beheer van het regeringsvliegtuig uit en coördineert de vluchtaanvragen.

 • Vluchtgegevens regeringsvliegtuig PH-GOV - januari-juni 2022

  Gegevens over vluchtdata, bestemmingen, gevlogen uren, passagiersaantallen en de aanvrager van het gebruik van het regeringsvliegtuig PH-GOV van het 1e  en 2e kwartaal van 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport uitvoering Motie 21 door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  Het rapport gaat over onderzoek door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) naar het gebruik van afkomstgegevens op rechtmatigheid en behoorlijkheid. Rapport uitvoering Motie 21 door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (PDF | 32 pagina's | 451 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota Kamerbrief Motie 21

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota Kamerbrief Motie 21 (PDF | 2 pagina's | 140 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij eindrapport IenW over onderzoek naar rechtmatig en behoorlijk gebruik van afkomstgegevens

  Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer het 'Rapport uitvoering Motie 21 door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat'. Het rapport gaat over onderzoek door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) naar het gebruik van afkomstgegevens op rechtmatigheid en behoorlijkheid. Hij geeft daarbij een toelichting. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota. Kamerbrief bij eindrapport IenW over onderzoek naar rechtmatig en behoorlijk gebruik van afkomstgegevens (PDF | 3 pagina's | 313 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • AI Impact Assessment

  Het AI Impact Assessment (AIIA) is een hulpmiddel voor het maken van afwegingen bij het inzetten van kunstmatige intelligentie (artificial intelligence, AI) in een project. Het AIIA dient als instrument voor het gesprek en het vastleggen van het denkproces zodat onder andere de verantwoording, kwaliteit en reproduceerbaarheid worden vergroot.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rijksbreed AVG 2022 Deelrapport van bevindingen ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  Rapport van Auditdienst Rijk (ADR) over het onderzoek naar privacymanagement bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Hoe kijken stakeholders naar IenW?

  Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft een kwantitatief onderzoek uitgevoerd onder haar externe relaties. Het doel van het onderzoek was om te achterhalen hoe zij het ministerie van IenW waarderen en welke onderliggende factoren hierin een rol spelen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • CO2-Managementplan 2022-2023

  Managementplan van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) voor de CO2-reductie in 2022 en 2023. Dit managementplan bevat ook de voortgangsrapportage over het 1e halfjaar van 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Vooruitkijken – onderzoek naar documentmanagement, recordsmanagement en procesondersteuning oplossingen voor 5 departementen

  Onderzoek naar mogelijke technologische oplossingsrichtingen voor documentmanagement, recordsmanagement en procesondersteuning en de impact daarvan op de  gebruiker.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Interim-rapport ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII), Mobiliteitsfonds (A) en Deltafonds (J)

  Rapport van Auditdienst Rijk (ADR) over de uitkomsten tot nu toe van de wettelijke controletaak voor het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, zodat in 2022 nog maatregelen ter verbetering kunnen worden genomen. De definitieve bevindingen worden in maart 2023 in het samenvattende auditrapport 2022 gerapporteerd en kunnen daarom afwijken van de tussentijdse uitkomsten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaaroverzicht Integriteit ministerie IenW 2021

  Jaarverslag over verschillende activiteiten die op het gebied van integriteit in 2021 bij het ministerie van IenW zijn uitgevoerd. De rapportage bevat daarnaast een getalsmatige en inhoudelijke omschrijving van meldingen en geconstateerde incidenten. Jaaroverzicht Integriteit ministerie IenW 2021 (PDF | 11 pagina's | 329 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Milieueffectrapportage Voorkeursbeslissing Lob van Gennep

  Werken aan de dijk is werken aan het gebied.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over de openbare agenda van de bewindspersonen van het ministerie van IenW

  Minister Harbers en staatssecretaris Heijnen (beiden IenW) geven antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van de motie van de Tweede Kamerleden Sneller (D66) en Bromet (GroenLinks). De motie ging over de openbare agenda van de bewindspersonen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). De Kamerleden Sneller en Bromet hadden de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over het naleven van de Wet openbaarheid van bestuur en rechtelijke uitspraken

  Minister Harbers (IenW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Ministerie houdt documenten over veiligheid Schiphol bewust achter'. Hij doet dit mede namens namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Het Tweede Kamerlid Arib (PvdA) had hierover vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over de trage afhandeling van Wob-verzoeken bij het ministerie van IenW

  Minister Harbers (IenW) geeft antwoorden op Kamervragen over de trage afhandeling van Wob-verzoeken (Wet openbaarheid van bestuur) bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Aanleiding was het onderzoek van de Open State Foundation naar de afhandeling van Wob-verzoeken binnen ministeries. Het Tweede Kamerlid Madlener (PVV) had hierover vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota van Antwoord zienswijzen Ontwerp-Voorkeursbeslissing Lob van Gennep

  Werken aan de dijk is werken aan het gebied.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzichtskaart maatregelen voorkeursbeslissing Lob van Gennep

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over omzetten ILT van Agentschap naar Dienst

  Minister Harbers (IenW) en minister Kaag (Financiën) informeren de Tweede Kamer over de argumentatie voor de herpositionering van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Aanleiding was een toetsing van het ministerie van Financiën waaruit bleek dat de ILT niet voldoet aan de eisen die gelden voor een agentschap. De ministers gaan in op de vraag of hierdoor wijzigingen optreden in de onafhankelijke positie van de ILT of in haar financiering.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Auditrapport 2021 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII), Infrastructuurfonds (A) en Deltafonds (J)

  De Auditdienst Rijk (ADR) heeft onderzoek gedaan naar de verantwoordingsinformatie in de jaarverslagen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (hoofdstuk XII van de Rijksbegroting), het Infrastructuurfonds (hoofdstuk A van de Rijksbegroting) en het Deltafonds (hoofdstuk J van de Rijksbegroting). Ook heeft de ADR het begrotingsbeheer, het financieel beheer, de materiële bedrijfsvoering en de daartoe bijgehouden administraties onderzocht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording vragen over Beleidsdoorlichting Integraal Waterbeleid

  Minister Harbers (Ienw) beantwoordt vragen over de Resultaten Beleidsdoorlichting Integraal Waterbeleid 2014-2019. De vaste Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW) had hierover vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Introductiedossier bewindspersonen ministerie van IenW

  Introductiedossier om nieuw aangetreden ministers en staatssecretarissen wegwijs te maken bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Het bevat onder meer uitleg over de organisatie en achtergrondinformatie over het ministerie. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voorkeursbeslissing Lob van Gennep

  Werken aan de dijk is werken aan het gebied. Voorkeursbeslissing Lob van Gennep (PDF | 86 pagina's | 6,3 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • CO2-Managementplan 2021-2022

  Managementplan van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) voor de CO2-reductie in 2021 en 2022. Dit managementplan bevat ook de voortgangsrapportage over het 1e halfjaar van 2021. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Interne audit naar CO2-Prestatieladder 2021 I&W

  Onderzoeksrapport van de Auditdienst Rijk (ADR) over een interne audit naar de CO2-prestatieladder 2021 van het ministerie van IenW.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Introductiedossier bewindspersonen ministerie van IenW

  Introductiedossier om nieuw aangetreden ministers en staatssecretarissen wegwijs te maken bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Het bevat onder meer uitleg over de organisatie en achtergrondinformatie over het ministerie. 

 • Introductiedossier bewindspersonen ministerie van IenW

  Introductiedossier om nieuw aangetreden ministers en staatssecretarissen wegwijs te maken bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Het bevat onder meer uitleg over de organisatie en achtergrondinformatie over het ministerie. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over resultaten Beleidsdoorlichting Integraal Waterbeleid 2014-2019

  Minister Visser (IenW) stuurt de Tweede Kamer de resultaten van de beleidsdoorlichting van beleidsartikel 11 'Integraal Waterbeleid' van de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Zij gaat in op de resultaten van de beleidsdoorlichting. Daarnaast stuurt zij het oordeel van een onafhankelijk deskundige mee met de Kamerbrief.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Passende Beoordeling onderdeel stikstof Lob van Gennep

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beleidsdoorlichting Artikel 11 Integraal Waterbeleid

  Het rapport evalueert beleidsartikel 11 'Integraal Waterbeleid' van de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Definitief oordeel van em. prof. mr. dr. Ernst ten Heuvelhof over de Beleidsdoorlichting Artikel 11 Integraal Waterbeleid,

  Het rapport bevat het oordeel van een onafhankelijk deskundige over de beleidsdoorlichting van beleidsartikel 11 'Integraal Waterbeleid' van de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoeksrapport procesevaluatie BO Nitraat

  Rapport van de Auditdienst Rijk (ADR) over de procesevaluatie van de BO Nitraat (bestuursovereenkomst Aanvullende aanpak nitraatuitspoeling uit agrarische bedrijfsvoering in specifieke grondwaterbeschermingsgebieden). Het doel van de procesevaluatie is te leren van de uitvoering van de BO Nitraat en welke lessen mee kunnen worden genomen naar toekomstige projecten en initiatieven.