Zoekresultaten  1-10 van de 806 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Afvalverwijder
Organisatie: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaatverwijder
 • Beslisnota Verzamelbrief bodem en ondergrond

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verzamelbrief bodem en ondergrond

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) informeert de Tweede Kamer over een aantal onderwerpen op het terrein van bodem en ondergrond.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht (controle)verplichtingen van met AEC-bodemas aangelegde IBC-werken

  Het rapport bevat een bureaustudie naar de verplichtingen bij IBC-werken van AEC-bodemas in verschillende tijdsperioden. AEC-bodemas is het restant dat ontstaat bij verbranding van huishoudelijke afvalstoffen, bedrijfsafval of grofafval in een AfvalVerbrandingsInstallatie (AVI) of AfvalEnergieCentrale (AEC). IBC staat voor isolatie, beheers en controle.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over stand van zaken asfaltcentrales

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken in het dossier asfaltcentrales. Zij licht de verantwoordelijkheden toe rondom de asfaltcentrales en gaat in  op de relatie met circulaire economie. Daarnaast bespreekt zij de stand van zaken van wetten en regelgeving.Tot slot geeft zij een overzicht van de handhaving, uniforme metingen en communicatie rond asfaltcentrales.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over stand van zaken asfaltcentrales

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Microplastics in soil systems, from source to path to protection goals s

  Rapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM. Het rapport brengt de beschikbare kennisbasis over microplastic in de bodem samen. Het beschrijft wat de bronnen zijn van microplastic en via welke routes deze in de bodem terechtkomen. Het rapport wijst ook uit dat er meer kennisopbouw nodig is over veel aspecten rondom (micro)plastic in de bodem.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over de uitspraak van de Raad van State over statiegeld op metalen drankverpakkingen

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over de uitspraak van de Raad van State over statiegeld op metalen drankverpakkingen

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) geeft antwoorden op Kamervragen over de uitspraak van de Raad van State over statiegeld op metalen drankverpakkingen. Onder meer over de extra tijd die producenten en importeurs krijgen om te voldoen aan de wettelijke verplichting en de preventieve lasten onder dwangsom die komen te vervallen. Het Tweede Kamerlid Hagen (D66) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Risk safety assessment framework for products that use batteries

  Engelstalig rapport van TNO. Het rapport bevat een analysemethode om het risicoprofiel van verschillende type batterijen op een gestandaardiseerde wijze in kaart te brengen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage Strategische Aanpak Batterijen Voortgang Per Actie

  Bijlage bij de Kamerbrief over voortgang strategische aanpak batterijen 2022. De bijlage bespreekt de voortgang op de terreinen circulariteit, grondstoffen, veiligheid. economische perspectieven en energiesysteem bij de strategische aanpak batterijen.

  Bekijk document gepubliceerd op