Zoekresultaten  1-10 van de 32 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Informatievoorziening en ICTverwijder
Organisatie: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaatverwijder
 • Meerjarig informatieplan IenW 2022 - 2026

  Meerjarig Informatieplan 2022 - 2026 voor het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Het plan geeft inzicht in de prioriteiten binnen het ministerie op het gebied van informatievoorziening en ICT.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota Aanbieden Informatieplan IenW 2022-2026 aan Tweede Kamer

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij aanbieding Informatieplan IenW 2022 - 2026

  Minister Harbers en staatssecretaris Heijnen (beiden IenW) sturen de Tweede Kamer het meerjarige Informatieplan 2022 - 2026 voor het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Hiermee geeft IenW inzicht in de prioriteiten binnen het ministerie op het gebied van informatievoorziening en ICT. Zij geven een toelichting bij het plan. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Gedragsonderzoek MONO

  Welke gedragsbepalers beïnvloeden het sturen van berichten aan verkeersdeelnemers? Resultaten van onderzoek naar wat voor mensen (verzender van bericht) redenen zijn om een verkeersdeelnemer (ontvanger) wel of niet een bericht te sturen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Campagne-effectonderzoek MONO automobilisten en fietsers

  Onderzoek naar de effecten van de campagne MONO. MONO is een langdurige campagne; dit rapport gaat over de campagneperiode 7-27 maart 2022. Het doel van de campagne is het terugdringen van het aantal gewonden en dodelijke slachtoffers door afleiding in het verkeer.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Campagne-effectonderzoek Hybride werken (VanAnaarBeter)

  Deze rapportage beschrijft de resultaten van het onderzoek naar de effecten van de campagne gericht op het stimuleren van structureel parttime thuiswerken onder forenzen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Campagne-effectonderzoek Geef je banden lucht

  Rapportage van het effectonderzoek naar de campagne van 2021. De campagne is uitgevoerd om het belang en de urgentie van correct opgepompte banden onder de aandacht te brengen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Gedragsadvies doorontwikkeling MONO-campagne

  Uitkomsten van een extra studie naar de inzet van kennis over menselijk gedrag voor de MONO-campagne (en gedragsanalyse).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over kabinetsreactie Rli advies over Digitaal Duurzaam

  Staatssecretaris Van Weyenberg (IenW) informeert de Tweede Kamer over de kabinetsreactie op het advies 'Digitaal Duurzaam' van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (Rli).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met reactie op advies over de Modernisering Waarneeminfrastructuur bij het KNMI

  Staatssecretaris Van Weyenberg (IenW) stuurt de Tweede Kamer het advies van het Adviescollege ICT-toetsing over het programma Modernisering Waarneeminfrastructuur (MWI) bij het KNMI. Hij geeft hierop zijn reactie.

  Bekijk document gepubliceerd op