Zoekresultaten  1-10 van de 263 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Inrichting van de overheidverwijder
Organisatie: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaatverwijder
 • Vluchtgegevens regeringsvliegtuig PH-GOV

  Het regeringsvliegtuig is een Boeing Business Jet. Het staat geregistreerd als PH-GOV. Het toestel wordt gebruikt door leden van het Koninklijk Huis, de minister-president, de ministers, de staatssecretarissen en hun delegaties. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) voert het beheer van het regeringsvliegtuig uit en coördineert de vluchtaanvragen.

 • Rapport uitvoering Motie 21 door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  Het rapport gaat over onderzoek door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) naar het gebruik van afkomstgegevens op rechtmatigheid en behoorlijkheid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota Kamerbrief Motie 21

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij eindrapport IenW over onderzoek naar rechtmatig en behoorlijk gebruik van afkomstgegevens

  Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer het 'Rapport uitvoering Motie 21 door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat'. Het rapport gaat over onderzoek door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) naar het gebruik van afkomstgegevens op rechtmatigheid en behoorlijkheid. Hij geeft daarbij een toelichting. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • AI Impact Assessment

  Het AI Impact Assessment (AIIA) is een hulpmiddel voor het maken van afwegingen bij het inzetten van kunstmatige intelligentie (artificial intelligence, AI) in een project. Het AIIA dient als instrument voor het gesprek en het vastleggen van het denkproces zodat onder andere de verantwoording, kwaliteit en reproduceerbaarheid worden vergroot.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rijksbreed AVG 2022 Deelrapport van bevindingen ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  Rapport van Auditdienst Rijk (ADR) over het onderzoek naar privacymanagement bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Hoe kijken stakeholders naar IenW?

  Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft een kwantitatief onderzoek uitgevoerd onder haar externe relaties. Het doel van het onderzoek was om te achterhalen hoe zij het ministerie van IenW waarderen en welke onderliggende factoren hierin een rol spelen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • CO2-Managementplan 2022-2023

  Managementplan van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) voor de CO2-reductie in 2022 en 2023. Dit managementplan bevat ook de voortgangsrapportage over het 1e halfjaar van 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Vooruitkijken – onderzoek naar documentmanagement, recordsmanagement en procesondersteuning oplossingen voor 5 departementen

  Onderzoek naar mogelijke technologische oplossingsrichtingen voor documentmanagement, recordsmanagement en procesondersteuning en de impact daarvan op de  gebruiker.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Interim-rapport ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII), Mobiliteitsfonds (A) en Deltafonds (J)

  Rapport van Auditdienst Rijk (ADR) over de uitkomsten tot nu toe van de wettelijke controletaak voor het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, zodat in 2022 nog maatregelen ter verbetering kunnen worden genomen. De definitieve bevindingen worden in maart 2023 in het samenvattende auditrapport 2022 gerapporteerd en kunnen daarom afwijken van de tussentijdse uitkomsten.

  Bekijk document gepubliceerd op