Zoekresultaten  1-10 van de 12.658 resultaten

Door u gekozen filters

Organisatie: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteitverwijder
 • Toespraak Trilaterale Waddenconferentie Wilhelmshaven

  Betrokkenen uit  Duitsland, Denemarken en Nederland kwamen bijeen in Wilhelmshaven voor de 14e trilaterale Waddenzeeconferentie. Deze drie grenslanden van de Waddenzee maken hier afspraken over de gezamenlijke bescherming van de Waddenzee. Minister voor Natuur en Stikstof, Christianne van der Wal - Zeggelink, was hier om met de internationale en nationale betrokkenen bij het beheer en bescherming van dit gebied in gesprek te gaan.

 • Vogelsterftekaart

  Overzichtskaart van waar een dode wilde vogel gemeld moet worden en welke doodsoorzaken bij wilde vogels veel voorkomen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over onderwerpen rond vogelgriep

  Minister Adema (LNV) informeert de Tweede Kamer over een aantal onderwerpen met betrekking tot vogelgriep.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over nieuwe Europese landbouwgifverordening

  Minister Adema (LNV) geeft antwoord op vragen over de nieuwe Europese landbouwgifverordening. Het Tweede Kamerlid Vestering (PvdD) heeft de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad

  Minister Adema (LNV) informeert de Tweede Kamer over de geannoteerde agenda van de Landbouw- en Visserijraad op 12 en 13 december 2022 in Brussel. Een eenluidende brief is naar de Eerste Kamer verstuurd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over het ontwerpbesluit in verband met de uitfasering van vriesbranden bij runderen als toegestane lichamelijke ingreep

  Minister Adema (LNV) geeft antwoord op vragen over het ontwerpbesluit over de uitfasering van vriesbranden bij runderen als toegestane lichamelijke ingreep. De vragen zijn gesteld door de Tweede Kamerfracties van PvdD en D66.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitstelbrief op Kamervragen over het verzoek in de commissie-Regeling van Werkzaamheden van commissie LNV

  Minister Adema (LNV) meldt dat de antwoorden op vragen over het verzoek in de commissie-Regeling van Werkzaamheden van de procedurevergadering van de commissie LNV van 19 oktober 2022 later komen dan gebruikelijk. Het Tweede Kamerlid  Van der Plas (BBB) heeft de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over vogelgriepvirus

  Minister Adema (LNV) geeft antwoord op vragen over het vogelgriepvirus en nieuwe besmettingen onder zoogdieren. De Tweede Kamerleden Vestering en Van Esch (beiden PvdD) hebben de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen uit schriftelijk overleg Landbouw- en Visserijraad 21-22 november 2022

  Minister Adema (LNV) geeft antwoord op het 2e deel van de vragen uit het schriftelijk overleg over de Landbouw- en Visserijraad van 21 en 22 november 2022. Het gaat om vragen over onderwerpen die niet op de agenda van de Landbouw- en Visserijraad stonden. De Tweede Kamerfracties van VVD, D66, PVV, CDA, PvdA, GroenLinks, PvdD, SGP en BBB hebben deze vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitstelbrief op Kamervragen over “de afgezwakte Nederlandse inzet voor de nieuwe Europese landbouwgifverordening”

  Minister Adema (LNV) meldt dat de antwoorden op vragen over "de afgezwakte Nederlandse inzet voor de nieuwe Europese landbouwgifverordening" later komen dan gebruikelijk. Het Tweede Kamerlid Vestering (PvdD) heeft de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op