Zoekresultaten  1-10 van de 2.931 resultaten

Door u gekozen filters

Datum beschikbaar: afgelopen jaarverwijder
Organisatie: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteitverwijder
 • Uitstelbrief op Kamervragen over landelijke registratie bijtincidenten door honden

  Minister Adema (LNV) meldt dat de antwoorden op vragen over het gebrek aan landelijke registratie van bijtincidenten door honden en het gebrek aan landelijk beleid om die bijtincidenten terug te brengen later komen dan gebruikelijk. Het Tweede Kamerlid Wassenberg (PvdD) heeft de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitstelbrief op Kamervragen over fokker Eersel

  Minister Adema (LNV) meldt dat de antwoorden op vragen over het bericht dat de veroordeelde horrorfokker in Eersel opnieuw honden houdt later komen dan gebruikelijk. Het Tweede Kamerlid Wassenberg (PvdD) heeft de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bestuurskosten juli 2023 ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

  Dit document bevat de bestuurskosten die in de aangegeven periode zijn gemaakt voor, door of namens bewindspersonen en topambtenaren van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met appreciatie motie over opstellen en toepassen afwegingskader stikstof

  Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) reageert op het verzoek van de Tweede Kamer om een appreciatie van de motie over het opstellen en toepassen van een afwegingskader stikstof. Het Tweede Kamerlid Boucke (D66) heeft de motie ingediend.

 • Antwoorden op Kamervragen over de documenten bij Wob-besluit over criteria legalisatie PAS-melders

  Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) geeft antwoord op vragen over de documenten bij Wob-besluit over criteria legalisatie PAS (Programma Aanpak Stikstof)-melders op rijksoverheid.nl. De leden Akerboom en Van Raan (PvdD) hebben de vragen gesteld.

 • Antwoorden op Kamervragen over incidentele suppletoire begroting (ISB) Prinsjesdag 2023 van LNV

  Minister Adema (LNV) en minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) geven antwoord op vragen over de incidentele suppletoire begroting (ISB) Prinsjesdag 2023 van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

 • Kamerbrief uitkomsten wettelijke evaluatie Staatsbosbeheer

  Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) deelt de uitkomsten van de wettelijke evaluatie van Staatsbosbeheer met de Tweede Kamer.

 • Besluit op Woo-verzoek over alle communicatie Van Drie Holding B.V. over aanvraag en betaling regeling 'Samenwerken aan een gezonde kalverketen'

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over alle communicatie tussen Van Drie Holding B.V. (Van Drie groep), inclusief de aan Van Drie Holding B.V. gelieerde partners en dochterbedrijven, over de aanvraag en betaling van subsidieregeling ‘Samenwerking pilots gezonde kalverketen’. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over alle communicatie Denkavit Internationaal B.V. over aanvraag en betaling regeling 'Samenwerken aan een gezonde kalverketen'

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over alle communicatie tussen Denkavit Internationaal B.V. (Denkavit) , inclusief de aan Denkavit gelieerde partners en dochterbedrijven, over de aanvraag en betaling van subsidieregeling ‘Samenwerking pilots gezonde kalverketen’. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie van het Louis Bolk Instituut 2018-2023

  Het gaat om een evaluatierapport van het Louis Bolk Instituut, uitgevoerd door Technopolis. De reden van de evaluatie is om onafhankelijk inzicht te krijgen in de kwaliteit van het Louis Bolk Instituut (LBI) als kennispartner en mogelijke deelnemer aan de Subsidieregeling strategisch belangrijke onderzoeksprogramma’s (SBO).

  Bekijk document gepubliceerd op