Zoekresultaten  1-10 van de 72 resultaten

Door u gekozen filters

Datum beschikbaar: afgelopen weekverwijder
Organisatie: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteitverwijder
 • Nieuw vandaag

  Uitstelbrief op Kamervragen over stilgevallen vergunningverlening in Brabant

  Minister van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) meldt dat de antwoorden op vragen over de stilgevallen vergunningverlening in Brabant later komen dan gebruikelijk. De Tweede Kamerleden Kops en Wilders (beiden PVV) hebben de vragen gesteld.  

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Kamerbrief reactie op motie over natuurvergunningen bedrijven

  Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) reageert op de motie-Van Esch. Deze motie verzoekt de regering landelijke regie te pakken en bevoegde gezagen op te roepen om na te kijken of (industriële) bedrijven een passende natuurvergunning hebben en zo niet, hierop te handhaven of een vergunningverleningsprocedure te starten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Beslisnota bij Kamerbrief reactie op motie over natuurvergunningen bedrijven

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over Amerikaanse rivierkreeft

  Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) meldt dat de antwoorden op vragen over de bedreiging van de natuur door de Amerikaanse rivierkreeft later komen dan gebruikelijk. De Tweede Kamerleden Van Campen en Valstar (beiden VVD) hebben de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over verdwijnen Paas- en vreugdevuren

  Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) meldt dat de antwoorden op vragen over het verdwijnen van de traditie van Paas- en vreugdevuren later komen dan gebruikelijk. Het Tweede Kamerlid Van Haga (Groep Van Haga) heeft de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Beslisnota bij antwoorden op nadere Kamervragen over de stikstofproblematiek

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Antwoorden op nadere Kamervragen over de stikstofproblematiek

  Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) geeft antwoord op nadere vragen naar aanleiding van de technische briefing van 15 november 2022 over de stikstofproblematiek. De Eerste Kamerfracties van GroenLinks, PvdD en OSF hebben de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over diertellingsgegevens

  Besluit op een verzoek om informatie over diertellingsgegevens I en R voor veehouderijen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).    

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bestuurskosten februari 2023 ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

  Dit document bevat de bestuurskosten die in de aangegeven periode zijn gemaakt voor, door of namens bewindspersonen en topambtenaren van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over vervanging applicatie iRN - Besluit op Woo-verzoek inclusief lijst van documenten en bijlagen over vervanging applicatie iRN

  Besluit op een verzoek om informatie over vervanging van de applicatie internet Research Network (iRN). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).    

  Bekijk document gepubliceerd op