Zoekresultaten  1-10 van de 27 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Beleidsnotaverwijder
Organisatie: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteitverwijder
 • Startnotitie Nationaal Programma Landelijk Gebied

  In de startnotitie van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) wordt onder andere aandacht besteed aan de terugdringing van de stikstofuitstoot en de verbetering van de natuurkwaliteit.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • LNV Digitaliseringsvisie

  LNV Digitaliseringsvisie: Inzet van digitalisering voor een duurzame landbouw- en voedselketen en robuuste natuur

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beleid voor mosselzaadinvanginstallaties (MZI’s) 2021 t/m 2026

  In dit beleidsdocument biedt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de kaders voor vergunningaanvragen voor het exploiteren van mosselzaadinvanginstallaties in de Waddenzee, de Oosterschelde en de Voordelta in de periode 2021 tot en met 2026. Beleid voor mosselzaadinvanginstallaties (MZI’s) 2021 t/m 2026 (PDF | 41 pagina's | 1,3 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Vereffening voormalig Productschap voor Vee en Vlees en het voormalig Productschap Zuivel

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Visie Landbouw, Natuur en Voedsel: Waardevol en Verbonden

  De visie Landbouw, Natuur en Voedsel: Waardevol en Verbonden beschrijft de omslag naar kringlooplandbouw en wat het van Nederland zal vragen, om de toekomst van onze voedselvoorziening veilig te stellen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Hoofdlijnenakkoord warme sanering varkenshouderij

  Hoofdlijnenakkoord over een warme sanering van de varkenshouderij.  De sanering heeft als doel de invloed van de varkenshouderij voor de omgeving en het milieu te verminderen. Hoofdlijnenakkoord warme sanering varkenshouderij (PDF | 7 pagina's | 195 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voorgenomen antibioticabeleid in de Kalversector tot en met 2020

  Samenvatting voorgenomen antibioticabeleid in de Kalversector tot en met 2020.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Plan van aanpak antibioticagebruik kalkoensector 2016-2020

  Plan van aanpak antibioticagebruik kalkoensector 2016-2020.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Naar een landelijke samenhangende natuurmonitoringsystematiek

  Gezamenlijke notitie van IPO en BIJ12: Naar een landelijke samenhangende natuurmonitoringsystematiek

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Tweede nota van wijziging Wet natuurbescherming

  Bekijk document gepubliceerd op