Zoekresultaten  1-10 van de 1.186 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Publicatieverwijder
Organisatie: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteitverwijder
 • Bestuurskosten december 2022 ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

  Dit document bevat de bestuurskosten die in de aangegeven periode zijn gemaakt voor, door of namens bewindspersonen en topambtenaren van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Organogram ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

  Organogram van het ministerie van LNV.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bestuurskosten november 2022 ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

  Dit document bevat de bestuurskosten die in de aangegeven periode zijn gemaakt voor, door of namens bewindspersonen en topambtenaren van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit tot wijziging van het Besluit gebruik meststoffen in verband met de implementatie van het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn

  Besluit tot wijziging van het Besluit gebruik meststoffen in verband met de implementatie van het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Tijdlijn Transitie Proefdiervrije Innovaties (TPI)

  Op weg naar beter voorspellen zonder proefdieren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Spelregels Meerjarenprogramma Transitie Landelijk Gebied

  Deze spelregels zijn bedoeld om te komen tot een vlotte, gezamenlijke en gefaseerde besluitvorming over aanvragen voor Rijksbijdragen voor de realisatie van het NPLG.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwikkeldocument Nationaal Programma Landelijk Gebied

  In de startnotitie NPLG van 10 juni 2022 zijn de doelen voor natuur, water en klimaat, de keuzes voor water en bodem sturend en voor stikstof en de kaders voor de gebiedsprogramma’s indicatief beschreven. Dit ontwikkeldocument vult dit verder aan. De belangrijkste doelen van dit Ontwikkeldocument NPLG zijn een nadere (aanzet tot) concretisering van indicatieve doelen en structurerende keuzes uit de startnotitie NPLG, als basis voor de uitwerking van de gebiedsprogramma’s en het beschrijven strategische en operationele kaders verdere uitwerking gebiedsprogramma’s, toetsing en randvoorwaarden zoals financiën en governance.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Handreiking voor de gebiedsprogramma’s Nationaal Programma Landelijk Gebied

  Deze handreiking is een bijlage bij het Ontwikkeldocument NPLG ten behoeve van de ontwikkeling van de gebiedsprogramma’s en de uitvoering van de planMER-procedure op het NPLG. Het Ontwikkeldocument bevat de actuele stand van de beleidsontwikkeling binnen het NPLG. Deze handreiking biedt een meer operationele invulling om te komen tot provinciale gebiedsprogramma’s NPLG.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Documenten 74-241 bij besluit Wob-verzoek over wolf

  Openbaar gemaakte documenten na een verzoek om informatie over de wolf uit de periode vanaf 1990 tot en met 9 augustus 2021. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

 • Documenten 1-73 bij besluit Wob-verzoek over wolf - Openbaar gemaakte documenten 49-73

  Openbaar gemaakte documenten na een verzoek om informatie over de wolf uit de periode vanaf 1990 tot en met 9 augustus 2021. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

  Bekijk document gepubliceerd op