Zoekresultaten  1-50 van de 13.060 resultaten

Door u gekozen filters

Organisatie: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteitverwijder
 • Kamerbrief BSE-positief getest rund

  Minister Adema (LNV) meldt de Tweede Kamer dat Bovine Spongiforme Encephalopathie (BSE) is aangetroffen bij een kadaver van een koe.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over toezegging T01556 aantal ritueel geslachte dieren en hoeveelheid geëxporteerd onbedwelmd ritueel geslacht vlees

  Minister Adema (LNV) geeft antwoord op vervolgvragen over toezegging T01556 over de registratie aantal ritueel geslachte dieren en hoeveelheid geëxporteerd onbedwelmd ritueel geslacht vlees. De vragen zijn gesteld door de leden van de Eerste Kamerfracties van de PVV en PvdD.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over definitieve uitslag BSE-positief rund

  Minister Adema (LNV) informeert de Tweede Kamer over de definitieve testuitslag van een rund met Bovine Spongiforme Encephalopathie (BSE). Het betreft een atypische variant van BSE.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief BSE-positief getest rund

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over definitieve uitslag BSE-positief rund

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over oprukkende moordlustige wolf

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitstelbrief op Kamervragen over jacht op verwilderde huiskatten

  Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) meldt dat de antwoorden op vragen over de jacht op verwilderde huiskatten later komen dan gebruikelijk. De Tweede Kamerleden Vestering en Wassenberg (beiden PvdD) hebben de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over Leidraad omgang met wilde vogels en vogelgriep

  Minister Adema (LNV) geeft antwoord op vragen over de Kamerbrief 'Leidraad omgang met wilde vogels met vogelgriep en andere vogelgrieponderwerpen' van 30 november 2022. De vragen zijn gesteld tijdens het Schriftelijk Overleg.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitstel beantwoording Kamervragen over het bericht dat de provincie Overijssel weigert om het kabinetsbeleid ten aanzien van stikstof uit te voeren

  Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) informeert de Tweede Kamer over uitstel van de beantwoording van Kamervragen. Het lid Vestering (PvdD) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over 'de oprukkende moordlustige wolf'

  Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) geeft antwoord op Kamervragen over 'de oprukkende moordlustige wolf'. Het lid Van Haga (Groep Van Haga) heeft de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over 8e Voortgangsrapportage Natuur

  Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) geeft antwoord op vragen over de 8e Voortgangsrapportage Natuur en reageert op opmerkingen die daarover zijn gemaakt. De vragen zijn gesteld door de Eerste Kamerleden van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over Leidraad omgang met wilde vogels en vogelgriep

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kerncijfers dierproeven - Zo Doende 2021

  Kencijfers van het voorlopig jaaroverzicht dierproeven en proefdieren Zo doende 2021.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voortgangsrapportage 2022 programma Transitie Proefdiervrije Innovatie

  De jaarlijkse voortgangsrapportage 2022 van het TPI programma met plan van aanpak om de transitie naar proefdiervrije innovaties te versnellen. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen na 'gebrekkige antwoorden aangaande stikstof'

  Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) stuurt haar antwoorden op vragen naar aanleiding van 'gebrekkige antwoorden aangaande stikstof' tijdens het mondelinge vragenuur in de Tweede Kamer op 15 november 2022. De vragen zijn gesteld door het Tweede Kamerlid Van Raan (PvdD).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over transitie Proefdiervrije Innovatie en dierproeven

  Minister Adema (LNV) informeert de Tweede Kamer over de transitie naar Proefdiervrije Innovatie (TPI) en het beleid voor dierproeven. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Woo-verzoek experiment magnesiumzout in stal

  Besluit op een verzoek om informatie over de subsidieaanvraag voor boeren die magnesiumzout willen gebruiken als experiment in de stal. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over stand van zaken pachtbeleid

  Minister Adema (LNV) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van het pachtbeleid en de herziening van de pachtwetgeving.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verslag deskundigengroep Dierziekten risicobeoordeling HPAI

  Bijeenkomst van de deskundigengroep Dierziekten risicobeoordeling HPAI op 12 januari 2023. De deskundigengroep maakt een risico-inschatting van de huidige situatie en een inschatting van het risico op vogelgriep bij het beterleven keurmerk ster 1 stalsysteem voor vleeskuikens.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regeling tot wijziging van Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Nijkerk 2023 in verband met een aanpassing van de bewakingszone

  Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 27 januari 2023, nr. WJZ/ 26174860 , tot wijziging van Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Nijkerk 2023 in verband met een aanpassing van de bewakingszone. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Concept-Uitvoeringsregeling bufferstroken derogatiebeschikking 2022- 2025

  Regeling van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit houdende voorschriften tot het aanhouden van bufferstroken in verband met de uitvoering van Uitvoeringsbesluit (EU) 2022/2069 van de Commissie van 30 september 2022 tot verlening van een door Nederland gevraagde derogatie op grond van Richtlijn 91/676/EEG van de Raad inzake de bescherming van water tegen verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen (PbEU 2022, L 277).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief concept-Uitvoeringsregeling bufferstroken derogatiebeschikking 2022-2025

  Minister Adema (LNV) stuurt de concept-Uitvoeringsregeling bufferstroken derogatiebeschikking 2022-2025 naar de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kaart Nijkerk 10 km inclusief corridors

  Deze kaart toont het vervoersbeperkingsgebied 10 km inclusief corridors in verband met een besmetting vogelgriep op een locatie in Nijkerk. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over stand van zaken vogelgriep

  Minister Adema (LNV) informeert de Tweede Kamer over recente ontwikkelingen in de vogelgriepsituatie. Hij gaat in op het intensiveringsplan preventie vogelgriep, de epidemiologische situatie in Nederland en Europa, de nieuwe risicobeoordeling door de Deskundigengroep Dierziekten, de voortgang rond vaccinatie en de financiering van de bestrijding van de uitbraken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Eindverslag Welzijnscommissie dierziekten 2021-2022

  Totaalbeeld van de bevindingen van de Welzijnscommissie Dierziekten over de ruimingsacties en aanbevelingen voor mogelijke verbeteringen en oplossingen van mogelijke knelpunten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kaart Nijkerk 10 km inclusief corridors

  Deze kaart toont het vervoersbeperkingsgebied 10 km inclusief corridors in verband met een besmetting vogelgriep op een locatie in Nijkerk. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over het vangen van kippen

  Minister Adema (LNV) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op vragen over het vangen van kippen. De vragen zijn gesteld door het Tweede Kamerlid Tjeerd de Groot (D66).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Nijkerk 2023

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kaart Nijkerk 3 km

  Deze kaart toont het vervoersbeperkingsgebied 3 km in verband met een besmetting vogelgriep op een locatie in Nijkerk. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over SCoPAFF-vergadering gewasbeschermingsmiddelen 25 en 26 januari 2023

  Minister Adema (LNV) informeert de Tweede Kamer over de voorgenomen Nederlandse standpunten over de onderwerpen die ter stemming worden voorgelegd aan het eerstvolgende Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed (SCoPAFF) over regelgeving voor gewasbescherming. Het overleg vindt plaats op 25 januari en 26 januari 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Wob-/Woo-verzoek over dieraantallen van een bedrijfslocatie in Garrelsweer

  Besluit op een verzoek om informatie over dieraantallen van een bedrijfslocatie in Garrelsweer. Het verzoek is op 3 november 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 26 januari 2023 dit besluit genomen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over stand van zaken vogelgriep

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bestrijdingskosten hoogpathogene vogelgriep bij houders met meer dan 250 dieren

  Overzicht van de bestrijdingskosten hoogpathogene vogelgriep bij houders met meer dan 250 dieren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over landbouwtelling in Maasbommel

  Besluit op een verzoek om informatie over de landbouwtelling, (meitellingen) over de periode 1975 t/m 2000 ten aanzien van de locatie Hogenhofstraat 25, 6627 C in Maasbommel. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).    

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Woo-verzoek productie boerderijmelk

  Besluit op een verzoek om informatie over de productie van boerderijmelk. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kaart Abbega 10 km

  Deze kaart toont het vervoersbeperkingsgebied 10 km in verband met een besmetting vogelgriep op een locatie in Abbega.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief tijdlijn implementatie derogatie en 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn

  Minister Adema (LNV) meldt de Tweede Kamer welke gesprekken er zijn geweest en welke correspondentie er is geweest tussen de Europese Commissie en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in de maanden na de vaststelling van de derogatiebeschikking.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Wob-/Woo-verzoek over een horecabedrijf opgelegde schriftelijke waarschuwing

  Besluit op een verzoek om informatie over een horecabedrijf opgelegde schriftelijke waarschuwing. Het verzoek is op 21 september 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 25 januari 2023 dit besluit genomen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kaart Abbega 3 km

  Deze kaart toont het vervoersbeperkingsgebied 3 km in verband met een besmetting vogelgriep op een locatie in Abbega.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Abbega 2023

  Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 25 januari 2023, nr. WJZ/26143527, houdende specifieke maatregelen in de beschermings- en de bewakingszone in verband met de bestrijding van hoogpathogene aviaire influenza in Abbega.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief met aanvullende informatie over implementatie derogatiebeschikking

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met aanvullende informatie over implementatie derogatiebeschikking

  Minister Adema (LNV) stuurt de Tweede Kamer aanvullende informatie over de implementatie van de derogatiebeschikking. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift brief Europees Commissaris Sinkevičius over implementatie derogatiebeschikking

  Afschrift van de brief van Europees Commissaris Sinkevičius aan minister Adema (LNV) over de implementatie van de derogatiebeschikking. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over rapport ‘De Nederlandse agrarische sector in internationaal Verband’

  Minister Adema (LNV) biedt de Tweede Kamer het rapport ‘De Nederlandse agrarische sector in internationaal verband – editie 2023’ aan. In de brief gaat de minister kort in op de belangrijkste conclusies uit het rapport.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief tijdlijn implementatie derogatie en 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoord op Kamervraag over passende beoordeling Gaswinning Ternaard

  Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) geeft antwoord op een vraag over de passende beoordeling voor het project Gaswinning Ternaard in relatie tot zeespiegelstijging. De Tweede Kamer heeft deze vraag gesteld tijdens het Commissiedebat Wadden van 18 januari 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bestuurskosten december 2022 ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

  Dit document bevat de bestuurskosten die in de aangegeven periode zijn gemaakt voor, door of namens bewindspersonen en topambtenaren van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • De Nederlandse agrarische sector in internationaal verband – editie 2023

  Rapport over de ontwikkeling van de Nederlandse handel in landbouwproducten in 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over latere informering voortgang integrale aanpak landelijk gebied en opvolging Porthos-uitspraak RvS

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over latere informering voortgang integrale aanpak landelijk gebied en opvolging Porthos-uitspraak RvS

  Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) meldt dat het niet lukt om de Tweede Kamer in januari 2023 te informeren over de voortgang bij de integrale aanpak voor het landelijk gebied en de opvolging van de zogenoemde 'Porthos-uitspraak' door de Raad van State (RvS).

  Bekijk document gepubliceerd op