Zoekresultaten  11-20 van de 13.060 resultaten

Door u gekozen filters

Organisatie: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteitverwijder
 • Antwoorden op Kamervragen over 8e Voortgangsrapportage Natuur

  Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) geeft antwoord op vragen over de 8e Voortgangsrapportage Natuur en reageert op opmerkingen die daarover zijn gemaakt. De vragen zijn gesteld door de Eerste Kamerleden van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over Leidraad omgang met wilde vogels en vogelgriep

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kerncijfers dierproeven - Zo Doende 2021

  Kencijfers van het voorlopig jaaroverzicht dierproeven en proefdieren Zo doende 2021.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voortgangsrapportage 2022 programma Transitie Proefdiervrije Innovatie

  De jaarlijkse voortgangsrapportage 2022 van het TPI programma met plan van aanpak om de transitie naar proefdiervrije innovaties te versnellen. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen na 'gebrekkige antwoorden aangaande stikstof'

  Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) stuurt haar antwoorden op vragen naar aanleiding van 'gebrekkige antwoorden aangaande stikstof' tijdens het mondelinge vragenuur in de Tweede Kamer op 15 november 2022. De vragen zijn gesteld door het Tweede Kamerlid Van Raan (PvdD).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over transitie Proefdiervrije Innovatie en dierproeven

  Minister Adema (LNV) informeert de Tweede Kamer over de transitie naar Proefdiervrije Innovatie (TPI) en het beleid voor dierproeven. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Woo-verzoek experiment magnesiumzout in stal

  Besluit op een verzoek om informatie over de subsidieaanvraag voor boeren die magnesiumzout willen gebruiken als experiment in de stal. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over stand van zaken pachtbeleid

  Minister Adema (LNV) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van het pachtbeleid en de herziening van de pachtwetgeving.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verslag deskundigengroep Dierziekten risicobeoordeling HPAI

  Bijeenkomst van de deskundigengroep Dierziekten risicobeoordeling HPAI op 12 januari 2023. De deskundigengroep maakt een risico-inschatting van de huidige situatie en een inschatting van het risico op vogelgriep bij het beterleven keurmerk ster 1 stalsysteem voor vleeskuikens.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regeling tot wijziging van Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Nijkerk 2023 in verband met een aanpassing van de bewakingszone

  Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 27 januari 2023, nr. WJZ/ 26174860 , tot wijziging van Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Nijkerk 2023 in verband met een aanpassing van de bewakingszone. 

  Bekijk document gepubliceerd op