Zoekresultaten  1-10 van de 28 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Beleidsnotaverwijder
Organisatie: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteitverwijder
 • Beslisnota bij Kamerbrief over de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Startnotitie Nationaal Programma Landelijk Gebied

  In de startnotitie van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) wordt onder andere aandacht besteed aan de terugdringing van de stikstofuitstoot en de verbetering van de natuurkwaliteit.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Vereffening voormalig Productschap voor Vee en Vlees en het voormalig Productschap Zuivel

  Bekijk document gepubliceerd op

 • LNV Digitaliseringsvisie

  LNV Digitaliseringsvisie: Inzet van digitalisering voor een duurzame landbouw- en voedselketen en robuuste natuur

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beleid voor mosselzaadinvanginstallaties (MZI’s) 2021 t/m 2026

  In dit beleidsdocument biedt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de kaders voor vergunningaanvragen voor het exploiteren van mosselzaadinvanginstallaties in de Waddenzee, de Oosterschelde en de Voordelta in de periode 2021 tot en met 2026.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Natuur- en milieubeleidsplan Caribisch Nederland 2020-2030

  Het Natuur- en milieubeleidsplan Caribisch Nederland 2020-2030 biedt een integraal kader dat ingaat op de verantwoordelijkheden, beleidsdoelstellingen en wettelijke verplichtingen die verband houden met het beheer van de natuurlijke omgeving in Caribisch Nederland (Bonaire, Saba en Sint Eustatius). 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 4e nota van wijziging wetsvoorstel Plantgezondheidswet

  4e nota van wijziging bij het voorstel van wet, houdende regels betreffende beschermende maatregelen tegen schadelijke organismen bij planten (Plantgezondheidswet).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Visie Landbouw, Natuur en Voedsel: Waardevol en Verbonden

  De visie Landbouw, Natuur en Voedsel: Waardevol en Verbonden beschrijft de omslag naar kringlooplandbouw en wat het van Nederland zal vragen, om de toekomst van onze voedselvoorziening veilig te stellen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Hoofdlijnenakkoord warme sanering varkenshouderij

  Hoofdlijnenakkoord over een warme sanering van de varkenshouderij.  De sanering heeft als doel de invloed van de varkenshouderij voor de omgeving en het milieu te verminderen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • KNMvD-agenda op verantwoord antibioticagebruik bij dieren 2016-2020

  KNMvD-agenda op verantwoord antibioticagebruik bij dieren 2016-2020.

  Bekijk document gepubliceerd op