Zoekresultaten  1-10 van de 197 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Dienstensectorverwijder
Thema: Ziekten en behandelingenverwijder
Organisatie: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteitverwijder
 • Beantwoording Kamervragen over de 'coronaboete' van Albert Heijn

  Minister Schouten beantwoordt vragen over het bericht over de ‘coronaboete’ die leveranciers van de Albert Heijn boven het hoofd dreigt te hangen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over verantwoordelijkheid banken in de eiwittransitie

  Minister Schouten (LNV) geeft antwoord op vragen over het rapport van de Eerlijke Bankwijzer waaruit blijkt dat banken onvoldoende verantwoordelijkheid nemen in de eiwittransitie. Het Tweede Kamerlid Van Raan (PvdD) heeft deze vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over de schuldbetekenis van de Rabobank

  Minister Schouten beantwoordt vragen over de schuldbetekenis van de Rabobank. De schriftelijke vragen zijn gesteld door de leden Snels en Bromet (GroenLinks).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over uitzending 'Het excuus van de Boerenleenbank'

  Minister Schouten beantwoordt vragen over de Rabobank die erkent dat het landbouwsysteem failliet is, maar verandering tegenwerkt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met stand van zaken veterinair antibioticumbeleid 2022

  Minister Staghouwer (LNV) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van het veterinair antibioticumbeleid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over reactie op plan vogelgriepbestrijding en uitspraak vergunning geitenhouderij Utrecht

  Minister Staghouwer (LNV) geeft antwoord op vragen over de Kamerbrief reactie op plan vogelgriepbestrijding en uitspraak vergunning geitenhouderij Utrecht van 26 april 2022. De Tweede Kamerfracties van VVD, D66, CDA, PvdA, GroenLinks, PvdD en BBB hebben deze vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij Nationaal actieplan versterken zoönosenbeleid

  Minister Kuipers (VWS), minister Staghouwer (LNV) en minister Van der Wal (Natuur en Stikstof) informeren de Tweede Kamer over het Nationaal actieplan versterken zoönosenbeleid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nationaal actieplan versterken zoönosenbeleid

  In dit actieplan geeft het kabinet aan hoe de komende 4 jaar het zoönosenbeleid verder wordt versterkt. Zoönosen zijn infectieziekten die van dier op mens kunnen worden overgedragen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Wob-/Woo-verzoek over rapport Bekedam

  Besluit op een verzoek om informatie over rapport Bekedam 'Zoönosen In het vizier'. Het verzoek is op 15 februari 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 30 juni 2022 dit besluit genomen. Besluit op Wob-/Woo-verzoek over rapport Bekedam (PDF | 8 pagina's | 824 kB) Bijlagen bij Wob-Woo-verzoek over rapport Bekedam (PDF | 6 pagina's | 1,4 MB)

 • Beslisnota bij Nationaal actieplan versterken zoönosenbeleid

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op