Zoekresultaten  1-10 van de 5.175 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Dienstensectorverwijder
Thema: Natuur- en landschapsbeheerverwijder
Organisatie: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteitverwijder
 • Beantwoording Kamervragen over de jacht op verwilderde huiskatten

  Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) stuurt de Tweede Kamer antwoorden op Kamervragen over de jacht op verwilderde huiskatten. De vragen zijn gesteld door de leden Vestering en Wassenberg (beiden PvdD).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over resultaten vaccinproef vogelgriep en vervolgstappen

  Minister Adema (LNV) informeert de Tweede Kamer over de resultaten van een vaccinproef tegen vogelgriep en de vervolgstappen. Kamerbrief over resultaten vaccinproef vogelgriep en vervolgstappen (PDF | 5 pagina's | 303 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Handreiking voor de gebiedsprogramma’s Nationaal Programma Landelijk Gebied

  Deze handreiking is een bijlage bij het Ontwikkeldocument NPLG ten behoeve van de ontwikkeling van de gebiedsprogramma’s en de uitvoering van de planMER-procedure op het NPLG. Het Ontwikkeldocument bevat de actuele stand van de beleidsontwikkeling binnen het NPLG. Deze handreiking biedt een meer operationele invulling om te komen tot provinciale gebiedsprogramma’s NPLG. De handreiking is geactualiseerd in maart 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Reactie op brief provincies Fryslân, Drenthe en Overijssel over wolf

  Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) geeft antwoord op de brief van de provincies Fryslân, Drenthe en Overijssel over de beschermde status van de wolf. Reactie op brief provincies Fryslân, Drenthe en Overijssel over wolf (PDF | 2 pagina's | 500 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over beschermde status wolf

  Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) geeft antwoord op vragen over de beschermde status van de wolf. Het Tweede Kamerlid Van Haga (Groep-Van Haga) heeft de vragen gesteld. Antwoorden op Kamervragen over beschermde status wolf (PDF | 2 pagina's | 120 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij reactie op brief provincies Fryslân, Drenthe en Overijssel over wolf

  Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) stuurt de Tweede Kamer een afschrift van haar antwoord op de brief van de provincies Fryslân, Drenthe en Overijssel over de beschermde status van de wolf. Aanbiedingsbrief bij reactie op brief provincies Fryslân, Drenthe en Overijssel over wolf (PDF | 1 pagina | 66 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Wob-/Woo-verzoek over beleidsbijdragen Rabobank in LNV-dossiers - Lijst van documenten bij Woo-besluit over beleidsbijdragen Rabobank

  Besluit op een verzoek om informatie over beleidsbijdragen Rabobank in diverse LNV-dossiers (onder andere Q-koorts, vogelgriep, bestrijdingsmiddelen, subsidieregelingen en PAS). Het verzoek is op 21 april 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Wob-/Woo-verzoek over beleidsbijdragen Rabobank in LNV-dossiers

  Besluit op een verzoek om informatie over beleidsbijdragen Rabobank in diverse LNV-dossiers (onder andere Q-koorts, vogelgriep, bestrijdingsmiddelen, subsidieregelingen en PAS). Het verzoek is op 21 april 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).

 • Besluit op Wob-/Woo-verzoek over beleidsbijdragen Rabobank in LNV-dossiers - Bijlagen deel 2 bij Woo-besluit over beleidsbijdragen Rabobank in LNV-dossiers

  Besluit op een verzoek om informatie over beleidsbijdragen Rabobank in diverse LNV-dossiers (onder andere Q-koorts, vogelgriep, bestrijdingsmiddelen, subsidieregelingen en PAS). Het verzoek is op 21 april 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Wob-/Woo-verzoek over beleidsbijdragen Rabobank in LNV-dossiers - Bijlagen deel 3 bij Woo-besluit over beleidsbijdragen Rabobank in LNV-dossiers

  Besluit op een verzoek om informatie over beleidsbijdragen Rabobank in diverse LNV-dossiers (onder andere Q-koorts, vogelgriep, bestrijdingsmiddelen, subsidieregelingen en PAS). Het verzoek is op 21 april 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op