Zoekresultaten  1-10 van de 5.177 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Geneesmiddelen en medische hulpmiddelenverwijder
Thema: Natuur- en landschapsbeheerverwijder
Organisatie: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteitverwijder
 • Nieuw vandaag

  Beantwoording Kamervragen achtste Voortgangsrapportage Natuur

  Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) beantwoordt de nadere vragen over het schriftelijk overleg over de achtste Voortgangsrapportage Natuur. De vragen zijn van de Kamerleden van de CDA-fractie van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief reactie op motie over natuurvergunningen bedrijven

  Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) reageert op de motie-Van Esch. Deze motie verzoekt de regering landelijke regie te pakken en bevoegde gezagen op te roepen om na te kijken of (industriële) bedrijven een passende natuurvergunning hebben en zo niet, hierop te handhaven of een vergunningverleningsprocedure te starten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief reactie op motie over natuurvergunningen bedrijven

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over controles bij hobbypluimveelhouders op afschermplicht

  Besluit op een verzoek om informatie over controles door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) bij hobbypluimveehouders op de afschermplicht in het kader van vogelgriep, en eventuele sanctionering bij overtreding van de afschermplicht. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over de jacht op verwilderde huiskatten

  Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) stuurt de Tweede Kamer antwoorden op Kamervragen over de jacht op verwilderde huiskatten. De vragen zijn gesteld door de leden Vestering en Wassenberg (beiden PvdD).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Handreiking voor de gebiedsprogramma’s Nationaal Programma Landelijk Gebied

  Deze handreiking is een bijlage bij het Ontwikkeldocument NPLG ten behoeve van de ontwikkeling van de gebiedsprogramma’s en de uitvoering van de planMER-procedure op het NPLG. Het Ontwikkeldocument bevat de actuele stand van de beleidsontwikkeling binnen het NPLG. Deze handreiking biedt een meer operationele invulling om te komen tot provinciale gebiedsprogramma’s NPLG. De handreiking is geactualiseerd in maart 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over resultaten vaccinproef vogelgriep en vervolgstappen

  Minister Adema (LNV) informeert de Tweede Kamer over de resultaten van een vaccinproef tegen vogelgriep en de vervolgstappen. Kamerbrief over resultaten vaccinproef vogelgriep en vervolgstappen (PDF | 5 pagina's | 303 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Reactie op brief provincies Fryslân, Drenthe en Overijssel over wolf

  Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) geeft antwoord op de brief van de provincies Fryslân, Drenthe en Overijssel over de beschermde status van de wolf. Reactie op brief provincies Fryslân, Drenthe en Overijssel over wolf (PDF | 2 pagina's | 500 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over beschermde status wolf

  Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) geeft antwoord op vragen over de beschermde status van de wolf. Het Tweede Kamerlid Van Haga (Groep-Van Haga) heeft de vragen gesteld. Antwoorden op Kamervragen over beschermde status wolf (PDF | 2 pagina's | 120 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij reactie op brief provincies Fryslân, Drenthe en Overijssel over wolf

  Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) stuurt de Tweede Kamer een afschrift van haar antwoord op de brief van de provincies Fryslân, Drenthe en Overijssel over de beschermde status van de wolf. Aanbiedingsbrief bij reactie op brief provincies Fryslân, Drenthe en Overijssel over wolf (PDF | 1 pagina | 66 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op