Zoekresultaten  1-20 van de 492 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Klimaatveranderingverwijder
Organisatie: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteitverwijder
 • Samenvatting ontwerpprogramma NPLG

  Dit is een samenvatting van het Ontwerp Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). Het Ontwerp NPLG helpt provincies en andere betrokkenen bij de stappen naar een duurzaam landelijk gebied. Deze verkorte versie van het Ontwerp NPLG is bedoeld voor een breder geïnteresseerd publiek. Van 16 januari 2024 tot en met 26 februari 2024 kan iedereen officieel reageren op het Ontwerp NPLG. Inmiddels zijn provincies al voortvarend gestart met eigen gebiedsprogramma’s. De volledige versie van het Ontwerp NPLG is de enige rechtsgeldige versie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Aanbiedingsbrief met Nota naar aanleiding 2e verslag wetsvoorstel Tijdelijke wet Klimaatfonds

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Lijst van openbaargemaakte documenten bij besluit op Woo-verzoek over contacten met Diederik Samsom

  Lijst van openbaargemaakte documenten bij het besluit op een verzoek om informatie over contacten tussen het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en de heer Diederik Samsom. De verzoeker vraagt specifiek naar contacten over het beleid van de Europese Unie (EU) voor klimaat, milieu en landbouw, over het coronaherstelplan en over afstemming tussen nationaal en EU-beleid. Het betreft een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over contacten met Diederik Samsom

  Besluit op een verzoek om informatie over contacten tussen het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en de heer Diederik Samsom. De verzoeker vraagt specifiek naar contacten over het beleid van de Europese Unie (EU) voor klimaat, milieu en landbouw, over het coronaherstelplan en over afstemming tussen nationaal en EU-beleid. Het betreft een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

 • Openbaargemaakte documenten bij besluit op Woo-verzoek over contacten met Diederik Samsom

  Openbaargemaakte documenten bij het besluit op een verzoek om informatie over contacten tussen het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en de heer Diederik Samsom. De verzoeker vraagt specifiek naar contacten over het beleid van de Europese Unie (EU) voor klimaat, milieu en landbouw, over het coronaherstelplan en over afstemming tussen nationaal en EU-beleid. Het betreft een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verzamelbrief natuur

  Minister Van der Wal (Natuur en Stikstof) informeert de Tweede Kamer over beleidsontwikkelingen op het gebied van natuur en biodiversiteit.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota van Antwoord zienswijzen Notitie Reikwijdte en Detailniveau planMER Nationaal Programma Landelijk Gebied

  Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) reageert op de zienswijzen die zijn ingediend op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau van het op te stellen milieueffectrapport (planMER) voor het Nationaal Programma Landelijk Gebied.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Reactie op advies Notitie Reikwijdte en Detailniveau planMER Nationaal Programma Landelijk Gebied

  Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) reageert op het advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage over de benodigde inhoud van het op te stellen milieueffectrapport (planMER) voor het Nationaal Programma Landelijk Gebied.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Woo-verzoek TNO-onderzoek afbakening modellering depositiebijdragen

  Besluit op een verzoek om eerdere versies van het TNO-rapport ‘Afbakening in de modellering van de depositiebijdragen van individuele projectbijdragen (Fase 2)’. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over informatie monitoring van veevoerpilots met praktijkbedrijven

  Minister Adema (LNV) informeert de Eerste Kamer over de monitoring van veevoerpilots met praktijkbedrijven voor de verdere verlaging van het ruweiwitgehalte. Hij zendt documentatie over de praktijkpilot Koe en Eiwit naar de Kamer.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Koe en Eiwit - Tussentijdse Rapportage 2022-2023

  De focus van de praktijkpilot ligt op het monitoren van de optimalisatie van het rantsoen van de totale veestapel. Met als doel een verlaging van het ruw eiwitgehalte tot 155 gram ruw eiwit per kg droge stof.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief openbaarmaking stukken bij TNO-onderzoek afbakening modellering depositiebijdragen

  Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) stuurt de Tweede Kamer documenten over de totstandkoming van het TNO-rapport ‘Afbakening in de modellering van de depositiebijdragen van individuele projectbijdragen (Fase 2)’ en de eerste reactie van de minister op het rapport. De minister doet dit in antwoord op vragen van de Tweede Kamerleden Van der Plas (BBB) en Omtzigt (Omtzigt).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over opschorten vergunningverlening door provincie Noord-Brabant en gepubliceerde natuurdoelanalyses

  Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) geeft antwoord op vragen over het opschorten van de vergunningverlening door de provincie Noord-Brabant en de gepubliceerde natuurdoelanalyses. Het Tweede Kamerlid Bisschop (SGP) heeft de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over het bericht 'Trek stikstofdossier los door specifieke Nederlandse regels terug te draaien' van VNO-NCW

  Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) geeft antwoord op vragen over het bericht 'Trek stikstofdossier los door specifieke Nederlandse regels terug te draaien' van VNO-NCW. De Tweede Kamerleden Boswijk en Amhaouch (beiden CDA) hebben de vragen gesteld. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over het bericht 'Trek stikstofdossier los door specifieke Nederlandse regels terug te draaien' van VNO-NCW

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij verzamelbrief Natuur

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op de brief van BoerenNatuur

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over informatie monitoring van veevoerpilots met praktijkbedrijven

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over stikstofdoelen en Aerius-model

  Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) beantwoordt vragen over de stikstofdoelen en het Aerius-model. Het Tweede Kamerlid Omtzigt (Lid-Omtzigt) heeft de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief reactie op uitspraak Raad van State over rekenafstand stikstofneerslag

  Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) deelt de kabinetsreactie op de uitspraak van de Raad van State over de rekenafstand voor stikstofneerslag met de Tweede Kamer.

  Bekijk document gepubliceerd op