Zoekresultaten  1-10 van de 837 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Gezondheidsrisico'sverwijder
Thema: Waterverwijder
Organisatie: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteitverwijder
 • Speech van Marjolijn Sonnema tijdens World Food Day Festival

  Speech van Marjolijn Sonnema, Directeur-Generaal Agro en Natuur van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, bij het World Food Day Festival. Dit vond plaats op 13 oktober 2018 in Den Bosch. 

 • Antwoorden op Kamervragen over bufferstroken landbouw voor waterkwaliteit

  Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) geeft antwoord op vragen over het bericht ‘Voor boer Piet dreigt halvering van de veestapel, want er stroomt een beek door zijn weilanden’. De Tweede Kamerleden Boswijk en Vedder-Monaster (beiden CDA) hebben deze vragen gesteld.

 • Uitstelbrief antwoorden op vragen over aankomende hitte en gevolgen voor dieren

  Minister Adema (LNV) meldt dat de antwoorden op vragen over de aankomende hitte en de gevolgen voor dieren later komen dan gebruikelijk. Het Tweede Kamerlid Akerboom (PvdD) heeft de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit van 10 juli 2023 tot wijziging van het Besluit aanwijzing zeegebied en kustwateren 1970 in verband met de actualisering van dat besluit

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Documenten bij deelbesluit 1 op Woo-verzoek over rapport Zoönosen in vizier commissie Bekedam

  Openbaar gemaakte documenten bij deelbesluit 1 op een verzoek over het openbaar maken van informatie over het rapport 'Zoönosen in vizier'; met name de totstandkoming van het actieplan versterken van het zoönosebeleid en het Nationaal Plan Landelijk gebied.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Deelbesluit 1 op Woo-verzoek over rapport Zoönosen in vizier commissie Bekedam

  Deelbesluit 1 op een verzoek over het openbaar maken van informatie over het rapport 'Zoönosen in vizier'; met name de totstandkoming van het actieplan versterken van het zoönosebeleid en het Nationaal Plan Landelijk gebied. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

 • Lijst van documenten bij deelbesluit 1 op Woo-verzoek over rapport Zoönosen in vizier commissie Bekedam

  Lijst van documenten bij deelbesluit 1 op een verzoek over het openbaar maken van informatie over het rapport 'Zoönosen in vizier'; met name de totstandkoming van het actieplan versterken van het zoönosebeleid en het Nationaal Plan Landelijk gebied.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over latere informering voortgang integrale aanpak landelijk gebied en opvolging Porthos-uitspraak RvS

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Adviesrapport meerjarige sociaaleconomische begeleiding van agrariërs

  De opgaven die op het landelijk gebied afkomen rond biodiversiteit, klimaat, stikstof en water zijn groot. De landbouwsector speelt bij deze opgaven een belangrijke rol. Een toekomstbestendige landbouw met minder milieubelasting vraagt in veel gevallen om een andere bedrijfsvoering. Alle boeren en tuinders zullen nadenken over hun toekomst en dat van hun bedrijf. Wat kunnen én willen zij? Individuele sociaaleconomische begeleiding bij dit transitieproces is een must. Met de huidige opgaven in het landelijk gebied en het daaruit volgende beleid is een vorm van meerjarige ondersteuning op sociale en economische aspecten volgens het ministerie van LNV essentieel. De volgende centrale vragen lagen voor: 1. Wat is nodig om langjarig goede onafhankelijke begeleiding van agrariërs beschikbaar te hebben? 2. Hoe zou deze begeleiding georganiseerd kunnen worden? 3. Welke rol kan LNV daarin spelen?

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over latere informering voortgang integrale aanpak landelijk gebied en opvolging Porthos-uitspraak RvS

  Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) meldt dat het niet lukt om de Tweede Kamer in januari 2023 te informeren over de voortgang bij de integrale aanpak voor het landelijk gebied en de opvolging van de zogenoemde 'Porthos-uitspraak' door de Raad van State (RvS).

  Bekijk document gepubliceerd op