Zoekresultaten  1-10 van de 188 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Ziekten en behandelingenverwijder
Organisatie: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteitverwijder
 • Kamerbrief met stand van zaken veterinair antibioticumbeleid 2022

  Minister Staghouwer (LNV) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van het veterinair antibioticumbeleid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over reactie op plan vogelgriepbestrijding en uitspraak vergunning geitenhouderij Utrecht

  Minister Staghouwer (LNV) geeft antwoord op vragen over de Kamerbrief reactie op plan vogelgriepbestrijding en uitspraak vergunning geitenhouderij Utrecht van 26 april 2022. De Tweede Kamerfracties van VVD, D66, CDA, PvdA, GroenLinks, PvdD en BBB hebben deze vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij Nationaal actieplan versterken zoönosenbeleid

  Minister Kuipers (VWS), minister Staghouwer (LNV) en minister Van der Wal (Natuur en Stikstof) informeren de Tweede Kamer over het Nationaal actieplan versterken zoönosenbeleid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nationaal actieplan versterken zoönosenbeleid

  In dit actieplan geeft het kabinet aan hoe de komende 4 jaar het zoönosenbeleid verder wordt versterkt. Zoönosen zijn infectieziekten die van dier op mens kunnen worden overgedragen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Wob-/Woo-verzoek over rapport Bekedam

  Besluit op een verzoek om informatie over rapport Bekedam 'Zoönosen In het vizier'. Het verzoek is op 15 februari 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 30 juni 2022 dit besluit genomen. Besluit op Wob-/Woo-verzoek over rapport Bekedam (PDF | 8 pagina's | 824 kB) Bijlagen bij Wob-Woo-verzoek over rapport Bekedam (PDF | 6 pagina's | 1,4 MB)

 • Besluit op Wob-/Woo-verzoek over rapport Bekedam - Bijlagen bij Wob-Woo-verzoek over rapport Bekedam

  Besluit op een verzoek om informatie over rapport Bekedam 'Zoönosen In het vizier'. Het verzoek is op 15 februari 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 30 juni 2022 dit besluit genomen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Wob-/Woo-verzoek over rapport Bekedam - Woo-verzoek over rapport Bekedam.pdf

  Besluit op een verzoek om informatie over rapport Bekedam 'Zoönosen In het vizier'. Het verzoek is op 15 februari 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 30 juni 2022 dit besluit genomen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Nationaal actieplan versterken zoönosenbeleid

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over de Afrikaanse varkenspest

  Minister Staghouwer (LNV) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op vragen over de Afrikaanse varkenspest. De vragen zijn gesteld door de Tweede Kamerleden Tijssen (PvdA) en Bromet (GL).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verslag informele videoconferentie van Landbouwministers 2 maart 2022

  Minister Staghouwer (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) stuurt de Eerste Kamer en Tweede Kamer het verslag van de informele videoconferentie van Landbouwministers van 2 maart 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op