Zoekresultaten  1-20 van de 204 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Ziekten en behandelingenverwijder
Organisatie: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteitverwijder
 • Documenten deel 4 bij nieuwe beslissing op bezwaar Wob-verzoek Q-koorts

  Openbaar gemaakte documenten na een bezwaar tegen het besluit van 6 augustus 2019 op een verzoek om informatie over Q-koorts. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuwe beslissing op bezwaar Wob-verzoek Q-koorts

  Beslissing op een bezwaar tegen het besluit van 6 augustus 2019 op een verzoek om informatie over Q-koorts. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Documenten deel 2 bij nieuwe beslissing op bezwaar Wob-verzoek Q-koorts

  Openbaar gemaakte documenten na een bezwaar tegen het besluit van 6 augustus 2019 op een verzoek om informatie over Q-koorts. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Documenten deel 5 bij nieuwe beslissing op bezwaar Wob-verzoek Q-koorts

  Openbaar gemaakte documenten na een bezwaar tegen het besluit van 6 augustus 2019 op een verzoek om informatie over Q-koorts. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Documenten deel 1 bij nieuwe beslissing op bezwaar Wob-verzoek Q-koorts

  Openbaar gemaakte documenten na een bezwaar tegen het besluit van 6 augustus 2019 op een verzoek om informatie over Q-koorts. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Documenten deel 3 bij nieuwe beslissing op bezwaar Wob-verzoek Q-koorts

  Openbaar gemaakte documenten na een bezwaar tegen het besluit van 6 augustus 2019 op een verzoek om informatie over Q-koorts. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over Q-koorts inspectieresultaten 2020-2022

  Besluit op een verzoek om informatie over de rapportages Q-koorts inspectieresultaten over de jaren 2020, 2021 en 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over rapport en invulling meekoppelende structurerende keuze dierziekten en zoönosen in NPLG

  Minister Adema (LNV) informeert de Tweede Kamer over het rapport 'Preventie van efficiënte transmissie van zoönotische ziektekiemen tussen veehouderijen' en over de invulling van de meekoppelende structurerende keuze dierziekten en zoönosen in het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over rapport en invulling meekoppelende structurerende keuze dierziekten en zoönosen in NPLG

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Preventie van efficiënte transmissie van zoönotische ziektekiemen tussen veehouderijbedrijven

  Rapportage van de werkgroep 'Preventie van efficiënte transmissie van zoönotische ziektekiemen tussen veehouderijbedrijven': beantwoording van vragen vanuit het Ministerie LNV.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met stand van zaken veterinair antibioticumbeleid 2022

  Minister Staghouwer (LNV) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van het veterinair antibioticumbeleid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over reactie op plan vogelgriepbestrijding en uitspraak vergunning geitenhouderij Utrecht

  Minister Staghouwer (LNV) geeft antwoord op vragen over de Kamerbrief reactie op plan vogelgriepbestrijding en uitspraak vergunning geitenhouderij Utrecht van 26 april 2022. De Tweede Kamerfracties van VVD, D66, CDA, PvdA, GroenLinks, PvdD en BBB hebben deze vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij Nationaal actieplan versterken zoönosenbeleid

  Minister Kuipers (VWS), minister Staghouwer (LNV) en minister Van der Wal (Natuur en Stikstof) informeren de Tweede Kamer over het Nationaal actieplan versterken zoönosenbeleid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nationaal actieplan versterken zoönosenbeleid

  In dit actieplan geeft het kabinet aan hoe de komende 4 jaar het zoönosenbeleid verder wordt versterkt. Zoönosen zijn infectieziekten die van dier op mens kunnen worden overgedragen. Nationaal actieplan versterken zoönosenbeleid (PDF | 77 pagina's | 7,7 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Wob-/Woo-verzoek over rapport Bekedam

  Besluit op een verzoek om informatie over rapport Bekedam 'Zoönosen In het vizier'. Het verzoek is op 15 februari 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 30 juni 2022 dit besluit genomen. Besluit op Wob-/Woo-verzoek over rapport Bekedam (PDF | 8 pagina's | 824 kB) Bijlagen bij Wob-Woo-verzoek over rapport Bekedam (PDF | 6 pagina's | 1,4 MB)

 • Besluit op Wob-/Woo-verzoek over rapport Bekedam

  Besluit op een verzoek om informatie over rapport Bekedam 'Zoönosen In het vizier'. Het verzoek is op 15 februari 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 30 juni 2022 dit besluit genomen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Wob-/Woo-verzoek over rapport Bekedam

  Besluit op een verzoek om informatie over rapport Bekedam 'Zoönosen In het vizier'. Het verzoek is op 15 februari 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 30 juni 2022 dit besluit genomen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Nationaal actieplan versterken zoönosenbeleid

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over de Afrikaanse varkenspest

  Minister Staghouwer (LNV) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op vragen over de Afrikaanse varkenspest. De vragen zijn gesteld door de Tweede Kamerleden Tijssen (PvdA) en Bromet (GL).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verslag informele videoconferentie van Landbouwministers 2 maart 2022

  Minister Staghouwer (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) stuurt de Eerste Kamer en Tweede Kamer het verslag van de informele videoconferentie van Landbouwministers van 2 maart 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op