Zoekresultaten  1-50 van de 204 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Ziekten en behandelingenverwijder
Organisatie: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteitverwijder
 • Nieuwe beslissing op bezwaar Wob-verzoek Q-koorts

  Beslissing op een bezwaar tegen het besluit van 6 augustus 2019 op een verzoek om informatie over Q-koorts. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Documenten deel 2 bij nieuwe beslissing op bezwaar Wob-verzoek Q-koorts

  Openbaar gemaakte documenten na een bezwaar tegen het besluit van 6 augustus 2019 op een verzoek om informatie over Q-koorts. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Documenten deel 5 bij nieuwe beslissing op bezwaar Wob-verzoek Q-koorts

  Openbaar gemaakte documenten na een bezwaar tegen het besluit van 6 augustus 2019 op een verzoek om informatie over Q-koorts. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Documenten deel 1 bij nieuwe beslissing op bezwaar Wob-verzoek Q-koorts

  Openbaar gemaakte documenten na een bezwaar tegen het besluit van 6 augustus 2019 op een verzoek om informatie over Q-koorts. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Documenten deel 3 bij nieuwe beslissing op bezwaar Wob-verzoek Q-koorts

  Openbaar gemaakte documenten na een bezwaar tegen het besluit van 6 augustus 2019 op een verzoek om informatie over Q-koorts. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Documenten deel 4 bij nieuwe beslissing op bezwaar Wob-verzoek Q-koorts

  Openbaar gemaakte documenten na een bezwaar tegen het besluit van 6 augustus 2019 op een verzoek om informatie over Q-koorts. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over Q-koorts inspectieresultaten 2020-2022

  Besluit op een verzoek om informatie over de rapportages Q-koorts inspectieresultaten over de jaren 2020, 2021 en 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over rapport en invulling meekoppelende structurerende keuze dierziekten en zoönosen in NPLG

  Minister Adema (LNV) informeert de Tweede Kamer over het rapport 'Preventie van efficiënte transmissie van zoönotische ziektekiemen tussen veehouderijen' en over de invulling van de meekoppelende structurerende keuze dierziekten en zoönosen in het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over rapport en invulling meekoppelende structurerende keuze dierziekten en zoönosen in NPLG

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Preventie van efficiënte transmissie van zoönotische ziektekiemen tussen veehouderijbedrijven

  Rapportage van de werkgroep 'Preventie van efficiënte transmissie van zoönotische ziektekiemen tussen veehouderijbedrijven': beantwoording van vragen vanuit het Ministerie LNV.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over reactie op plan vogelgriepbestrijding en uitspraak vergunning geitenhouderij Utrecht

  Minister Staghouwer (LNV) geeft antwoord op vragen over de Kamerbrief reactie op plan vogelgriepbestrijding en uitspraak vergunning geitenhouderij Utrecht van 26 april 2022. De Tweede Kamerfracties van VVD, D66, CDA, PvdA, GroenLinks, PvdD en BBB hebben deze vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Wob-/Woo-verzoek over rapport Bekedam

  Besluit op een verzoek om informatie over rapport Bekedam 'Zoönosen In het vizier'. Het verzoek is op 15 februari 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 30 juni 2022 dit besluit genomen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Wob-/Woo-verzoek over rapport Bekedam

  Besluit op een verzoek om informatie over rapport Bekedam 'Zoönosen In het vizier'. Het verzoek is op 15 februari 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 30 juni 2022 dit besluit genomen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met stand van zaken veterinair antibioticumbeleid 2022

  Minister Staghouwer (LNV) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van het veterinair antibioticumbeleid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij Nationaal actieplan versterken zoönosenbeleid

  Minister Kuipers (VWS), minister Staghouwer (LNV) en minister Van der Wal (Natuur en Stikstof) informeren de Tweede Kamer over het Nationaal actieplan versterken zoönosenbeleid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nationaal actieplan versterken zoönosenbeleid

  In dit actieplan geeft het kabinet aan hoe de komende 4 jaar het zoönosenbeleid verder wordt versterkt. Zoönosen zijn infectieziekten die van dier op mens kunnen worden overgedragen. Nationaal actieplan versterken zoönosenbeleid (PDF | 77 pagina's | 7,7 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Wob-/Woo-verzoek over rapport Bekedam

  Besluit op een verzoek om informatie over rapport Bekedam 'Zoönosen In het vizier'. Het verzoek is op 15 februari 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 30 juni 2022 dit besluit genomen. Besluit op Wob-/Woo-verzoek over rapport Bekedam (PDF | 8 pagina's | 824 kB) Bijlagen bij Wob-Woo-verzoek over rapport Bekedam (PDF | 6 pagina's | 1,4 MB)

 • Antwoorden op Kamervragen over de Afrikaanse varkenspest

  Minister Staghouwer (LNV) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op vragen over de Afrikaanse varkenspest. De vragen zijn gesteld door de Tweede Kamerleden Tijssen (PvdA) en Bromet (GL).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Nationaal actieplan versterken zoönosenbeleid

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verslag informele videoconferentie van Landbouwministers 2 maart 2022

  Minister Staghouwer (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) stuurt de Eerste Kamer en Tweede Kamer het verslag van de informele videoconferentie van Landbouwministers van 2 maart 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitstelbrief antwoorden op Kamervragen over deelrapporten VGO III

  Minister Staghouwer meldt de Eerste Kamer dat de antwoorden op vragen over de deelrapporten VGO III (over omwonenden van geitenhouderijen) niet op tijd kunnen worden beantwoord. De fracties van GL en PvdD hebben de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie SARS-CoV-2 bij nertsen

  Vanwege SARS-CoV-2 (COVID-19 is het sinds 8 januari 2021 verboden om in Nederland nertsen te houden. Dit rapport toont een evaluatie van de genomen maatregelen tijdens COVID-19 en geeft advies over eventuele verbeterpunten rondom de inzet van de crisisstructuur zoönose.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Avian influenza overview September – December 2021

  Engelstalig wetenschappelijk rapport van European Food Safety Authority, European Centre for Disease Prevention and Control and European Union Reference Laboratory for Avian Influenza.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Wob-verzoek over bedrijfssluiting horeca-aangelegenheid

  Besluit op een verzoek om het volledige dossier van het besluit, die ertoe heeft geleid dat een horeca-aangelegenheid voor bepaalde tijd moest sluiten. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

 • Besluit op Wob-verzoek over bedrijfssluiting horeca-aangelegenheid

  Besluit op een verzoek om het volledige dossier van het besluit, die ertoe heeft geleid dat een horeca-aangelegenheid voor bepaalde tijd moest sluiten. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Wob-verzoek over bedrijfssluiting horeca-aangelegenheid

  Besluit op een verzoek om het volledige dossier van het besluit, die ertoe heeft geleid dat een horeca-aangelegenheid voor bepaalde tijd moest sluiten. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Staat van Zoönosen 2020

  Jaarlijks overzicht van de belangrijkste zoönosen en hoe vaak ze in Nederland voorkomen. Het gaat om de zoönosen die artsen en dierenartsen moeten melden bij de GGD (voor mensen) of de NVWA (voor dieren). Zoönosen zijn infectieziekten die van dier op mens kunnen worden overgedragen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief stand van zaken diverse onderwerpen diergezondheid

  Minister Schouten (LNV) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van verschillende onderwerpen rondom diergezondheid. De minister gaat ook in op de voortgang van initiatieven rondom psychosociale problemen bij agrariërs, het Onderzoeksprogramma veehouderij en gezondheid omwonenden en het Seoulvirus.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over voortgang versterking zoönosenbeleid

  Minister De Jonge (VWS) en minister Schouten (LNV) informeren de Tweede Kamer over de voortgang op de versterking van het huidige zoönosenbeleid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over rapport 'Zoönosen in het vizier'

  Minister De Jonge (VWS) en minister Schouten (LNV) geven antwoord op vragen over het rapport 'Zoönosen in het vizier' van Bekedam. De vragen zijn gesteld door de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Samenvatting retrospectieve studie in het kader van het onderzoeksprogramma "Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (VGO) - Deel 3"

  Samenvatting van de resultaten van een onderzoek of de micro-organismen die longontsteking veroorzaken verschillen tussen patiënten die dichtbij geiten- of pluimveebedrijven wonen en patiënten die verder weg wonen. Samenvatting retrospectieve studie in het kader van het onderzoeksprogramma "Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (VGO) - Deel 3" (PDF | 2 pagina's | 160 kB) 

 • Antwoorden op Kamervragen over openbaar maken vondsten tijgermug

  Minister Schouten (LNV) geeft antwoord op vragen over de manier waarop de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit vondsten van tijgermuggen openbaar maakt. Het Tweede Kamerlid De Groot (D66) heeft deze vragen gesteld. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over intrekking opgelegde maatregelen aan nertsenhouders

  Minister De Jonge (VWS) en minister Schouten (LNV) informeren de Tweede Kamer over de intrekking van de opgelegde maatregelen aan nertsenhouders wier nertsen besmet zijn geraakt met SARS-CoV-2.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij antwoorden Kamervragen over rapport 'Zoönosen in het vizier'

  Minister De Jonge (VWS) en minister Schouten (LNV) bieden de Tweede Kamer antwoorden aan over het rapport 'Zoönosen in het vizier' van Bekedam. De vragen zijn gesteld door de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Longontsteking in de nabijheid van geitenhouderijen in Noord-Brabant en Limburg

  Dit rapport actualiseert gegevens over longontsteking zoals gemeten in de huisartspraktijk. Doel van deze actualisering is om na te gaan of de associatie tussen het wonen in de nabijheid van geiten- en pluimveehouderijen en het voorkomen van longontsteking in Noord-Brabant en Limburg kan worden geverifieerd voor de jaren 2017-2019.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verslag overleg consortium besmettingsroutes SARS-CoV-2 bij nertsen

  Verslag van het overleg consortium besmettingsroutes SARS-CoV-2 bij nertsen van 26 juli 2021.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over het bericht 'Exotische huisdieren blijken reservoir van zoönosen'

  Minister Schouten beantwoordt vragen over het bericht 'Exotische huisdieren blijken reservoir van zoönosen'. De vragen zijn gesteld door het Tweede-Kamerlid bij Tjeerd de Groot (D66).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over brandbrief besmettingen in slachthuizen

  Minister Schouten beantwoordt vragen over de brief van FNV en de ondernemingsraad van de Kwaliteitskeuring Dierlijke Sector (KDS) over het stijgend aantal besmettingen in slachthuizen en het niet naleven van de coronamaatregelen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij rapport beperking risico's zoönosen

  Minister Van Ark (Medische Zorg en Sport) en minister Schouten (LNV) geven een eerste reactie op het rapport 'Zoönosen in het vizier'. Zoönosen zijn infectieziekten die van dieren naar mensen kunnen worden overgedragen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Zoönosen in het vizier

  Rapport van de expertgroep zoönosen met aanbevelingen om de risico's op toekomstige zoönotische uitbraken te verkleinen. Zoönosen zijn infectieziekten die van dieren naar mensen kunnen worden overgedragen. Zoönosen in het vizier (PDF | 167 pagina's | 3,4 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Zoönosen in het vizier

  Rapport van de expertgroep Zoönosen over (maatregelen tegen) het ontstaan, de verspreiding en de ernst van zoönosen. Zoönosen zijn infectieziekten die van dieren overgaan op mensen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Leren van COVID-19: Een eerste verkenning van het landschap en de gebruikte onderzoeksmethoden

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over stand van zaken zoönosenbeleid

  Minister Van Ark (VWS) en minister Schouten (LNV) informeren de Tweede Kamer over stand van zaken zoönosenbeleid. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over jacht op wilde zwijnen tijdens avondklok

  Minister Schouten beantwoordt vragen over de jacht op wilde zwijnen tijdens de avondklok.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over avondklok en jacht op wilde zwijnen

  Minister Schouten stuurt verzoeken die aan het minister van LNV zijn verstuurd over het beheer van wilde zwijnen tijdens de avondklok. Dit op verzoek van het Kamerid Teunissen (PvdD) onder nummer 168387 en 168388.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over de 'coronaboete' van Albert Heijn

  Minister Schouten beantwoordt vragen over het bericht over de ‘coronaboete’ die leveranciers van de Albert Heijn boven het hoofd dreigt te hangen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over gebruik antibiotica in kalverhouderij

  Minister Schouten beantwoordt vragen over de brandbrief van Dier & Recht over het gebruik van antibiotica in de kalverhouderij.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over sluiten van trimsalons voor dieren

  Minister Schouten stuurt haar antwoorden op vragen over de sluiting door de lockdown van trimsalons voor dieren. De vragen zijn gesteld door de Tweede-Kamerleden Van Esch en Wassenberg (beiden PvdD).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wijziging van de Regeling veterinaire maatregelen specifieke dierziekten of zoönosen

  Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 18 mei 2021, nr. WJZ/ 21136971 , tot wijziging van de Regeling veterinaire maatregelen specifieke dierziekten of zoönosen. De regeling gaat over het verbod op het afvoeren van mest van nertsen die besmelt zijn geweest met  SARS-CoV-2.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoord op Kamervragen over voorschotbetalingen GLB

  Minister Schouten stuurt de Tweede Kamer antwoorden op de vragen van het lid Boswijk (CDA) over voorschotbetalingen GLB.

  Bekijk document gepubliceerd op