Zoekresultaten  1-10 van de 2.183 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Ruimte en infrastructuurverwijder
Thema: Stoffenverwijder
Organisatie: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteitverwijder
 • Nieuw vandaag

  Beantwoording vragen Schriftelijk Overleg Gewasbeschermingsmiddelenbeleid

  Minister Adema (LNV) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op vragen gesteld tijdens het schriftelijk overleg gewasbeschermingsmiddelenbeleid op 13 februari 2023. De vragen zijn van de fracties van VVD, D66, CDA, SP, GroenLinks- en PvdA, PvdD, ChristenUnie, SGP en BBB.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over toezegging over geen onnodige belemmeringen voor duurzaamheidssector

  Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) geeft antwoord op vragen over een eerdere toezegging. De toezegging gaat over de waarborg dat er, bij het toepassen van de salderingsinstrumenten in het kader van de aanpak van het stikstofprobleem, voor de duurzaamheidssector voldoende ontwikkelruimte blijft bestaan. De Eerste Kamerfracties GroenLinks, PvdA en SGP hebben de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over SCoPAFF gewasbescherming en terugkoppeling conceptverordening Duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen

  Minister Adema (LNV) informeert de Tweede Kamer over de Nederlandse standpunten over de onderwerpen die worden voorgelegd aan de Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed (SCoPAFF) van 22 en 23 maart 2023 over regelgeving voor gewasbescherming. De minister informeert de Kamer ook over de bespreking in de raadswerkgroep over de conceptverordening Duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over afwijken van bepaalde inhoud opslag voor fosfaat en stikstof

  Besluit op een verzoek om informatie over hoe RVO of de NVWA, bij de handhaving, mag afwijken van de door een intermediair overeenkomstig de wet bepaalde inhoud van een opslag, zowel qua volume als qua hoeveelheden fosfaat en stikstof. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over bepalen hoeveelheden fosfaat en stikstof in dierlijke meststoffen

  Besluit op een verzoek om informatie over hoe, bij dierlijke meststoffen, de hoeveelheden fosfaat en stikstof moeten worden bepaald als de bemonstering of analyse is mislukt of als er geen bemonstering heeft plaatsgevonden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Handreiking voor de gebiedsprogramma’s Nationaal Programma Landelijk Gebied

  Deze handreiking is een bijlage bij het Ontwikkeldocument NPLG ten behoeve van de ontwikkeling van de gebiedsprogramma’s en de uitvoering van de planMER-procedure op het NPLG. Het Ontwikkeldocument bevat de actuele stand van de beleidsontwikkeling binnen het NPLG. Deze handreiking biedt een meer operationele invulling om te komen tot provinciale gebiedsprogramma’s NPLG. De handreiking is geactualiseerd in maart 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over het bericht 'Twee gasboringen voor drie verlaten stallen: hoe de stikstofhandel in een Drents dorp juist tot meer uitstoot leidt'

  Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof)geeft antwoord op Kamervragen over het bericht 'Twee gasboringen voor drie verlaten stallen: hoe de stikstofhandel in een Drents dorp juist tot meer uitstoot leidt'. Het lid Grinwis (ChristenUnie) heeft de vragen gesteld. Antwoorden Kamervragen over het bericht 'Twee gasboringen voor drie verlaten stallen: hoe de stikstofhandel in een Drents dorp juist tot meer uitstoot leidt' (PDF | 6 pagina's | 275 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Wob-/Woo-verzoek over beleidsbijdragen Rabobank in LNV-dossiers - Lijst van documenten bij Woo-besluit over beleidsbijdragen Rabobank

  Besluit op een verzoek om informatie over beleidsbijdragen Rabobank in diverse LNV-dossiers (onder andere Q-koorts, vogelgriep, bestrijdingsmiddelen, subsidieregelingen en PAS). Het verzoek is op 21 april 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over toezegging over geen onnodige belemmeringen voor duurzaamheidssector

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Wob-/Woo-verzoek over beleidsbijdragen Rabobank in LNV-dossiers

  Besluit op een verzoek om informatie over beleidsbijdragen Rabobank in diverse LNV-dossiers (onder andere Q-koorts, vogelgriep, bestrijdingsmiddelen, subsidieregelingen en PAS). Het verzoek is op 21 april 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).