Zoekresultaten  1-10 van de 26 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Kamerstukverwijder
Thema: Veiligheidverwijder
Thema: Waterverwijder
Organisatie: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteitverwijder
 • Antwoorden op Kamervragen over wateroverlast in Limburg

  Minister Schouten (LNV) geeft de Tweede Kamer antwoord op vragen over de wateroverlast van de uitzonderlijke overstromingen van half juli 2021. De Tweede Kamerleden Boswijk, Van Dijk en Amhaouch (CDA) hebben de vragen gesteld. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen. Antwoorden op Kamervragen over wateroverlast in Limburg (PDF | 7 pagina's | 327 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over latere informering voortgang integrale aanpak landelijk gebied en opvolging Porthos-uitspraak RvS

  Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) meldt dat het niet lukt om de Tweede Kamer in januari 2023 te informeren over de voortgang bij de integrale aanpak voor het landelijk gebied en de opvolging van de zogenoemde 'Porthos-uitspraak' door de Raad van State (RvS).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over voortgang Nationaal Programma Landelijk Gebied

  Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) informeert de Tweede Kamer over de voortgang bij het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). Hierin komen de belangen van boeren, natuur, water en klimaat samen met het oog op een vitaal platteland. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over voortgang integrale aanpak landelijk gebied en opvolging Porthos-uitspraak RvS

  Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de integrale aanpak voor het landelijk gebied. Ook gaat de minister in op de opvolging van de zogenoemde 'Porthos-uitspraak' door de Raad van State (RvS). De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over planning brief toekomst landbouw, voortgang NPLG en samenhang met andere brieven

  Minister Adema (LNV) informeert de Tweede Kamer over de toegezegde Kamerbrieven over de toekomst van de landbouw en de voortgang van het Nationaal Programma Landelijk gebied (NPLG). De minister meldt daarnaast de samenhang van deze brieven met enkele andere verwachte brieven.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over toezegging commissiedebat gewasbeschermingsmiddelen 20 oktober 2022

  Minister Adema (LNV) informeert de Tweede Kamer over niet-toetsbare stoffen en de (on)mogelijkheden voor een verbod. Het gaat over de verbetering van de waterkwaliteit in relatie tot het gebruiken van gewasbeschermingsmiddelen. Kamerbrief over toezegging commissiedebat gewasbeschermingsmiddelen 20 oktober 2022 (PDF | 3 pagina's | 164 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met appreciatie rapport-Remkes 'Wat wel kan'

  De ministers Adema (LNV) en Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) sturen de Tweede Kamer de appreciatie van het rapport 'Wat wel kan: uit de impasse en een aanzet voor perspectief' van bemiddelaar Johan Remkes. Met deze appreciatie geven beide bewindspersonen namens het kabinet een oordeel over het rapport.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over stand van zaken terugdringing stikstofuitstoot en samenwerking medeoverheden 2022-2023

  Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) stuurt de Tweede Kamer een brief over de stand van zaken bij het voornemen van het kabinet om de uitstoot van stikstof te verminderen en de kwaliteit van de natuur te verbeteren. In haar brief besteedt de minister ook aandacht aan de samenwerking die nodig is tussen de Rijksoverheid en de medeoverheden, om in 2022 en 2023 resultaten te kunnen boeken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over Startnotitie Nationaal Programma Landelijk Gebied

  Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) geeft antwoord op vragen over de Startnotitie Nationaal Programma Landelijk Gebied. De vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in de Tweede Kamer heeft deze vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden vragen over overlast van Amerikaanse rivierkreeft

  Minister Staghouwer (LNV) geeft antwoord op schriftelijke vragen over de overlast die wordt veroorzaakt door de aanwezigheid van de Amerikaanse rivierkreeft. Het lid Boswijk (CDA) heeft de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op