Zoekresultaten  1-10 van de 378 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Rapportverwijder
Thema: Afvalverwijder
Thema: Landbouw, visserij, voedselkwaliteitverwijder
Organisatie: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteitverwijder
 • Monitoring contaminanten in Nederlandse vis en visserijproducten

  Rapport over jaarlijks genomen monsters van rode aal die onderzocht worden op de aanwezigheid van o.a. dioxines, polychloorbifenylen (PCB’s) en zware metalen. Monitoring contaminanten in Nederlandse vis en visserijproducten (PDF | 8 pagina's | 579 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Koe en Eiwit - Tussentijdse Rapportage 2022-2023

  De focus van de praktijkpilot ligt op het monitoren van de optimalisatie van het rantsoen van de totale veestapel. Met als doel een verlaging van het ruw eiwitgehalte tot 155 gram ruw eiwit per kg droge stof.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport communicatieonderzoek 'Verduurzaming van de landbouw door agrarisch ondernemers met een gemiddelde landbouwpraktijk'

  In opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft Geelen Consultancy i.s.m. Motivaction International B.V. een onderzoek uitgevoerd naar agrarisch ondernemers die aangeven duurzame landbouw deels toe passen. Het doel van het onderzoek is het schetsen van een beeld van de houding en behoeften van agrariërs uit deze middengroep tegenover verduurzaming.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verslag Deskundigengroep Dierziekten risicobeoordeling HPAI 30 maart 2023

  Verslag van de bijeenkomst van de Deskundigengroep Dierziekten van 30 maart 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rekenmodel individueel sectorsysteem glastuinbouw

  Eindrapportage waarin een inschatting is gemaakt naar de effectiviteit van 6 varianten voor het individuele CO2-systeem voor de glastuinbouwsector. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Haaien- en Roggen Actieplan 2022-2027

  Het haaien en roggen actieplan is ontwikkeld om bij te dragen aan het duurzame beheer van de verschillende haaien- en roggensoorten die leven in de Nederlandse wateren. Haaien- en Roggen Actieplan 2022-2027 (PDF | 108 pagina's | 3,8 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • De Nederlandse agrarische sector in internationaal verband – editie 2023

  Rapport over de ontwikkeling van de Nederlandse handel in landbouwproducten in 2022. De Nederlandse agrarische sector in internationaal verband – editie 2023 (PDF | 116 pagina's | 2,8 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Adviesrapport meerjarige sociaaleconomische begeleiding van agrariërs

  De opgaven die op het landelijk gebied afkomen rond biodiversiteit, klimaat, stikstof en water zijn groot. De landbouwsector speelt bij deze opgaven een belangrijke rol. Een toekomstbestendige landbouw met minder milieubelasting vraagt in veel gevallen om een andere bedrijfsvoering. Alle boeren en tuinders zullen nadenken over hun toekomst en dat van hun bedrijf. Wat kunnen én willen zij? Individuele sociaaleconomische begeleiding bij dit transitieproces is een must. Met de huidige opgaven in het landelijk gebied en het daaruit volgende beleid is een vorm van meerjarige ondersteuning op sociale en economische aspecten volgens het ministerie van LNV essentieel. De volgende centrale vragen lagen voor: 1. Wat is nodig om langjarig goede onafhankelijke begeleiding van agrariërs beschikbaar te hebben? 2. Hoe zou deze begeleiding georganiseerd kunnen worden? 3. Welke rol kan LNV daarin spelen?

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie aanpak vogelgriep

  Procesevaluatie naar de werking van de crisisorganisatie van het ministerie van LNV in de aanpak van hoogpathogene vogelgriep en daarbij de samenwerking met partners NVWA, RVO en het ministerie van VWS.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Effecten aanpassing energieheffingen glastuinbouw 2025-2030

  Onderzoek naar de directe kosteneffecten van de voorgestelde maatregelen voor de glastuinbouw op sectorniveau, op bedrijfsniveau en bedrijfstypeniveau. Effecten aanpassing energieheffingen glastuinbouw 2025-2030 (PDF | 56 pagina's | 898 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op