Zoekresultaten  1-10 van de 2.574 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Kamerstukverwijder
Thema: Afvalverwijder
Thema: Natuur- en landschapsbeheerverwijder
Organisatie: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteitverwijder
 • Kamerbrief quick scan en stand van zaken ontwerpverordening Natuurherstel

  Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van de onderhandelingen over de ontwerpverordening Natuurherstel. Verder gaat de minister in op de uitkomst van een quick scan van de effecten van de ontwerpverordening laten uitvoeren door adviesbureau Arcadis,

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over vergadering SCoPAFF 24-25 mei 2023

  Minister Adema (LNV) informeert de Tweede Kamer over de vergadering van het Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed (SCoPAFF) over regelgeving voor gewasbescherming. Daarnaast gaat de minister in deze brief in op de hernieuwde versie van het bijenrichtsnoer, dat de European Food Safety Authority op 11 mei 2023 heeft gepubliceerd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over berichtgeving omtrent bureaucratisch geharrewar reddingsplan grutto

  Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) geeft antwoord op vragen over de berichtgeving betreffende het bureaucratisch geharrewar rond het reddingsplan grutto. Het Tweede Kamerlid Van Haga (Groep-Van Haga) heeft de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over het bericht 'Onenigheid Rijk en provincie fnuikt redding van de grutto'

  Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) geeft antwoord op vragen over het bericht 'Onenigheid Rijk en provincie fnuikt redding van de grutto'. De Tweede Kamerleden Bromet (GroenLinks), Boswijk (CDA) en Grinwis (CU) hebben de vragen gesteld. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met reactie op de brief van BoerenNatuur

  Minister Adema (LNV) stuurt de Tweede Kamer zijn reactie op de brief van BoerenNatuur over de implementatieproblemen bij het Agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over 'uitbreidingen van varkensstallen midden in de natuurcrisis terwijl andere veehouders worden uitgekocht met belastinggeld'

  Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) en minister Adema (LNV) beantwoorden Kamervragen over de 'uitbreidingen van varkensstallen midden in de natuurcrisis terwijl andere veehouders worden uitgekocht met belastinggeld’. Het Tweede Kamerlid Vestering (Partij voor de Dieren) heeft de vragen gesteld. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over rapport ‘Bosbeheer in beeld; Over (Staats)bosbeheer en bossenstrategie’

  Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) geeft antwoord op vragen over het rapport ‘Bosbeheer in beeld; Over (Staats)bosbeheer en bossenstrategie’ van de Algemene Rekenkamer. De vaste Tweede Kamercommissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft de vragen gesteld. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met reactie op amendement 36 277, nr. 51

  Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) reageert op een ingediende amendement van Tweede Kamerlid Bromet (GroenLinks) c.s. Het amendement gaat over een jaarlijkse verkenning door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) op de maatregelen gefinancieerd uit het Transistiefonds. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over het advies van de landsadvocaat over het bestaand gebruik Wet natuurbescherming van de garnalensector

  Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) geeft antwoord op vragen over het advies van de landsadvocaat over het bestaand gebruik Wet natuurbescherming van de garnalensector. De Tweede Kamerleden Valstar, Van Campen (beiden VVD), Bisschop (SGP), Grinwis (ChristenUnie) en Boswijk (CDA) hebben de vragen gesteld. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over bedreiging van natuur door Amerikaanse rivierkreeft

  Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) geeft antwoord op vragen over de bedreiging van de natuur door de Amerikaanse rivierkreeft. De Tweede Kamerleden Van Campen en Valstar (beiden VVD) hebben de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op