Zoekresultaten  1-10 van de 378 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Rapportverwijder
Thema: Afvalverwijder
Thema: Landbouw, visserij, voedselkwaliteitverwijder
Organisatie: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteitverwijder
 • Koe en Eiwit - Tussentijdse Rapportage 2022-2023

  De focus van de praktijkpilot ligt op het monitoren van de optimalisatie van het rantsoen van de totale veestapel. Met als doel een verlaging van het ruw eiwitgehalte tot 155 gram ruw eiwit per kg droge stof.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rekenmodel individueel sectorsysteem glastuinbouw

  Eindrapportage waarin een inschatting is gemaakt naar de effectiviteit van 6 varianten voor het individuele CO2-systeem voor de glastuinbouwsector. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verslag Deskundigengroep Dierziekten risicobeoordeling HPAI 30 maart 2023

  Verslag van de bijeenkomst van de Deskundigengroep Dierziekten van 30 maart 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie aanpak vogelgriep

  Procesevaluatie naar de werking van de crisisorganisatie van het ministerie van LNV in de aanpak van hoogpathogene vogelgriep en daarbij de samenwerking met partners NVWA, RVO en het ministerie van VWS.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport communicatieonderzoek 'Verduurzaming van de landbouw door agrarisch ondernemers met een gemiddelde landbouwpraktijk'

  In opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft Geelen Consultancy i.s.m. Motivaction International B.V. een onderzoek uitgevoerd naar agrarisch ondernemers die aangeven duurzame landbouw deels toe passen. Het doel van het onderzoek is het schetsen van een beeld van de houding en behoeften van agrariërs uit deze middengroep tegenover verduurzaming.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Preventie van efficiënte transmissie van zoönotische ziektekiemen tussen veehouderijbedrijven

  Rapportage van de werkgroep 'Preventie van efficiënte transmissie van zoönotische ziektekiemen tussen veehouderijbedrijven': beantwoording van vragen vanuit het Ministerie LNV.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Vanuit verbindende kracht versterken

  Rapport met een evaluatie over de Raad voor Dierenaangelegenheden over de perode 2015-2021.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aqua 23004-005: Duurzame kweek en verwerking van Tilapia in de Peel

  Eindrapportage van het project Duurzame kweek en verwerking van Tilapia in de Peel.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kwartaalrapportage Implementatie bronmaatregelen - Onderdeel van de structurele aanpak voor het realiseren van stikstofreductie

  Kwartaalrapportage implementatie bronmaatregelen - Onderdeel van de structurele aanpak voor het realiseren van stikstofreductie (3e kwartaal 2022).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Adviesrapport meerjarige sociaaleconomische begeleiding van agrariërs

  De opgaven die op het landelijk gebied afkomen rond biodiversiteit, klimaat, stikstof en water zijn groot. De landbouwsector speelt bij deze opgaven een belangrijke rol. Een toekomstbestendige landbouw met minder milieubelasting vraagt in veel gevallen om een andere bedrijfsvoering. Alle boeren en tuinders zullen nadenken over hun toekomst en dat van hun bedrijf. Wat kunnen én willen zij? Individuele sociaaleconomische begeleiding bij dit transitieproces is een must. Met de huidige opgaven in het landelijk gebied en het daaruit volgende beleid is een vorm van meerjarige ondersteuning op sociale en economische aspecten volgens het ministerie van LNV essentieel. De volgende centrale vragen lagen voor: 1. Wat is nodig om langjarig goede onafhankelijke begeleiding van agrariërs beschikbaar te hebben? 2. Hoe zou deze begeleiding georganiseerd kunnen worden? 3. Welke rol kan LNV daarin spelen?

  Bekijk document gepubliceerd op