Zoekresultaten  1-10 van de 737 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Rapportverwijder
Thema: Afvalverwijder
Thema: Natuur- en landschapsbeheerverwijder
Organisatie: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteitverwijder
 • Quickscan Impact EU-Verordening Natuurherstel

  Verkennend onderzoek naar de impact van de EUVerordening Natuurherstel op Nederland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verslag Deskundigengroep Dierziekten risicobeoordeling HPAI 30 maart 2023

  Verslag van de bijeenkomst van de Deskundigengroep Dierziekten van 30 maart 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies werkgroep preventie natuurbranden

  Advies over de vraag hoe preventie van (onbeheersbare) natuurbranden het beste kan worden gewaarborgd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ambtelijke verkenning impact verslechteringsverbod buiten Natura 2000-gebieden van de verordening Natuurherstel

  Ambtelijke verkenning naar de effecten van de verordening Natuurherstel. De verkenning is een 1e vingeroefening naar de impact van de verordening in Nederland en met name het verslechteringsverbod daarbinnen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Staat van instandhouding van de vogelsoorten op de landelijke vrijstellingslijst

  Dit rapport beschrijft de staat van instandhouding van de 5 vogelsoorten die op de landelijke vrijstellingslijst staan. Dit zijn de grote Canadese gans, kleine Canadese gans, houtduif, kauw en zwarte kraai.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Soortenbescherming in de Wet natuurbescherming

  Dit rapport biedt een algemene juridische analyse van de eisen die worden gesteld aan de inventarisatie van beschermde soorten rondom het verlenen van ontheffingen onder de Wet natuurbescherming.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Staat van instandhouding Vos

  Dit rapport beschrijft de staat van instandhouding van de vos.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Impact van hoogpathogene aviaire influenza op vogelpopulaties in Nederland

  Dit rapport onderzoekt welke vogelsoorten kwetsbaar zijn voor hoogpathogene aviaire influenza (vogelgriep), waar in Nederland deze soorten voorkomen en wat er bekend is over de impact van hoogpathogene aviaire influenza op vogelpopulaties.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Transmissiestudie met vier vaccins tegen H5N1 hoogpathogeen vogelgriepvirus

  Onderzoek naar de mogelijkheid tot vaccinatie van pluimvee tegen vogelgriep in Nederland. Transmissiestudie met vier vaccins tegen H5N1 hoogpathogeen vogelgriepvirus (PDF | 56 pagina's | 2,0 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kaart Rozenburg 3 km

  Deze kaart toont het vervoersbeperkingsgebied 3 km in verband met een besmetting vogelgriep op een locatie in Rozenburg.  Kaart Rozenburg 3 km (PDF | 1 pagina | 1,3 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op