Zoekresultaten  1-50 van de 745 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Rapportverwijder
Thema: Afvalverwijder
Thema: Natuur- en landschapsbeheerverwijder
Organisatie: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteitverwijder
 • Kaart Zaandijk 10 km

  Deze kaart toont het vervoersbeperkingsgebied 10 km in verband met een besmetting vogelgriep op een locatie in Zaandijk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kaart Zaandijk 3 km

  Deze kaart toont het vervoersbeperkingsgebied 3 km in verband met een besmetting vogelgriep op een locatie in Zaandijk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kaart Middelie 3 km

  Deze kaart toont het vervoersbeperkingsgebied 3 km in verband met een besmetting vogelgriep op een locatie in Middelie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kaart Middelie 10 km

  Deze kaart toont het vervoersbeperkingsgebied 10 km in verband met een besmetting vogelgriep op een locatie in Middelie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kaart Renswoude 3 km

  Deze kaart toont het vervoersbeperkingsgebied 3 km in verband met een besmetting vogelgriep op een locatie in Renswoude.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kaart Renswoude 10 km

  Deze kaart toont het vervoersbeperkingsgebied 10 km in verband met een besmetting vogelgriep op een locatie in Renswoude.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Monitoring contaminanten in Nederlandse vis en visserijproducten

  Rapport over jaarlijks genomen monsters van rode aal die onderzocht worden op de aanwezigheid van o.a. dioxines, polychloorbifenylen (PCB’s) en zware metalen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Quickscan Impact EU-Verordening Natuurherstel

  Verkennend onderzoek naar de impact van de EUVerordening Natuurherstel op Nederland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie Staatsbosbeheer

  Dit rapport beoordeelt de doeltreffendheid en doelmatigheid van het functioneren van Staatsbosbeheer in de periode 2018-2021.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verslag Deskundigengroep Dierziekten risicobeoordeling HPAI 30 maart 2023

  Verslag van de bijeenkomst van de Deskundigengroep Dierziekten van 30 maart 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kostprijzen van Staatsbosbeheer in beeld

  Dit rapport beschrijft de resultaten van een onderzoek naar de kosten en opbrengsten van de producten van Staatsbosbeheer.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Transmissiestudie met vier vaccins tegen H5N1 hoogpathogeen vogelgriepvirus

  Onderzoek naar de mogelijkheid tot vaccinatie van pluimvee tegen vogelgriep in Nederland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kerncijfers dierproeven - Zo Doende 2021

  Kencijfers van het voorlopig jaaroverzicht dierproeven en proefdieren Zo doende 2021.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voortgangsrapportage 2022 programma Transitie Proefdiervrije Innovatie

  De jaarlijkse voortgangsrapportage 2022 van het TPI programma met plan van aanpak om de transitie naar proefdiervrije innovaties te versnellen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verslag deskundigengroep Dierziekten risicobeoordeling HPAI

  Bijeenkomst van de deskundigengroep Dierziekten risicobeoordeling HPAI op 12 januari 2023. De deskundigengroep maakt een risico-inschatting van de huidige situatie en een inschatting van het risico op vogelgriep bij het beterleven keurmerk ster 1 stalsysteem voor vleeskuikens.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kaart Nijkerk 10 km inclusief corridors

  Deze kaart toont het vervoersbeperkingsgebied 10 km inclusief corridors in verband met een besmetting vogelgriep op een locatie in Nijkerk. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kaart Abbega 10 km

  Deze kaart toont het vervoersbeperkingsgebied 10 km in verband met een besmetting vogelgriep op een locatie in Abbega.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kaart Abbega 3 km

  Deze kaart toont het vervoersbeperkingsgebied 3 km in verband met een besmetting vogelgriep op een locatie in Abbega.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kaart Rozenburg 3 km

  Deze kaart toont het vervoersbeperkingsgebied 3 km in verband met een besmetting vogelgriep op een locatie in Rozenburg. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kaart Rozenburg 10 km

  Deze kaart toont het vervoersbeperkingsgebied 10 km in verband met een besmetting vogelgriep op een locatie in Rozenburg. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Soortenbescherming in de Wet natuurbescherming

  Dit rapport biedt een algemene juridische analyse van de eisen die worden gesteld aan de inventarisatie van beschermde soorten rondom het verlenen van ontheffingen onder de Wet natuurbescherming.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kaart Nijkerk 10 km inclusief corridors

  Deze kaart toont het vervoersbeperkingsgebied 10 km inclusief corridors in verband met een besmetting vogelgriep op een locatie in Nijkerk. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Eindverslag Welzijnscommissie dierziekten 2021-2022

  Totaalbeeld van de bevindingen van de Welzijnscommissie Dierziekten over de ruimingsacties en aanbevelingen voor mogelijke verbeteringen en oplossingen van mogelijke knelpunten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kaart Nijkerk 3 km

  Deze kaart toont het vervoersbeperkingsgebied 3 km in verband met een besmetting vogelgriep op een locatie in Nijkerk. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ambtelijke verkenning impact verslechteringsverbod buiten Natura 2000-gebieden van de verordening Natuurherstel

  Ambtelijke verkenning naar de effecten van de verordening Natuurherstel. De verkenning is een 1e vingeroefening naar de impact van de verordening in Nederland en met name het verslechteringsverbod daarbinnen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Impact van hoogpathogene aviaire influenza op vogelpopulaties in Nederland

  Dit rapport onderzoekt welke vogelsoorten kwetsbaar zijn voor hoogpathogene aviaire influenza (vogelgriep), waar in Nederland deze soorten voorkomen en wat er bekend is over de impact van hoogpathogene aviaire influenza op vogelpopulaties.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kaart Loo 10 km

  Deze kaart toont het vervoersbeperkingsgebied 10 km in verband met een besmetting vogelgriep op een locatie in Loo.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kaart Loo 3 km

  Deze kaart toont het vervoersbeperkingsgebied 3 km in verband met een besmetting vogelgriep op een locatie in Loo.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Loslopende katten

  Het rapport bevat een gezamenlijke verkenning van de problematiek en oplossingsrichtingen rondom loslopende huiskatten en zwerfkatten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Staat van instandhouding van de vogelsoorten op de landelijke vrijstellingslijst

  Dit rapport beschrijft de staat van instandhouding van de 5 vogelsoorten die op de landelijke vrijstellingslijst staan. Dit zijn de grote Canadese gans, kleine Canadese gans, houtduif, kauw en zwarte kraai.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies Stuurgroep Ingrepen Pluimvee over mogelijkheden achterwege laten van behandelen achterste teen hanen

  Advies van de Stuurgroep Ingrepen Pluimvee over de mogelijkheden voor het achterwege laten van het behandelen van de achterste teen van hanen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Vogelsterftekaart

  Overzichtskaart van waar een dode wilde vogel gemeld moet worden en welke doodsoorzaken bij wilde vogels veel voorkomen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kwartaalrapportage Implementatie bronmaatregelen - Onderdeel van de structurele aanpak voor het realiseren van stikstofreductie

  Kwartaalrapportage implementatie bronmaatregelen - Onderdeel van de structurele aanpak voor het realiseren van stikstofreductie (3e kwartaal 2022).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kaart Koudum 3 km

  Deze kaart toont het vervoersbeperkingsgebied 3 km in verband met een besmetting vogelgriep op een locatie in Koudum.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kaart Mijdrecht 3 km

  Deze kaart toont het vervoersbeperkingsgebied 3 km in verband met een besmetting vogelgriep op een locatie in Mijdrecht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kaart Mijdrecht 10 km

  Deze kaart toont het vervoersbeperkingsgebied 10 km in verband met een besmetting vogelgriep op een locatie in Mijdrecht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Quickscan informatieset Convenant Dierwaardige Veehouderij

  Quickscan waarbij vanuit het dier wordt gekeken naar het veehouderijsysteem om te komen tot dierwaardige systemen. Dit zijn systemen waarin het dierenwelzijn leidend is.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kaart Uden 10 km

  Deze kaart toont het vervoersbeperkingsgebied 10 km in verband met een besmetting vogelgriep op een locatie in Uden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies Taskforce Versnelling inrichting restopgave nieuwe natuur

  De Taskforce Versnelling inrichting restopgave 80.000 ha extra natuur adviseert hoe het doel van 80.000 hectare extra natuur in 2027 ten opzichte van 2013 gehaald kan worden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kaart Ospel Ospel II 10 km inclusief corridor

  Deze kaart toont het vervoersbeperkingsgebied 10 km in verband met een besmetting vogelgriep op een locatie in Ospel.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kaart Ospel Ospel II 3 km

  Deze kaart toont het vervoersbeperkingsgebied 3 km in verband met een besmetting vogelgriep op een locatie in Ospel.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kaart Hoogstraten 3 km

  Deze kaart toont het vervoersbeperkingsgebied 3 km  in verband met een besmetting vogelgriep op een locatie in Hoogstraten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kaart Neerkant 10 km

  Deze kaart toont het vervoersbeperkingsgebied 10 km in verband met een besmetting vogelgriep op een locatie in Neerkant.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kaart Neerkant 3 km

  Deze kaart toont het vervoersbeperkingsgebied 3 km in verband met een besmetting vogelgriep op een locatie in Neerkant.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voorstel voor inrichting fondsbegroting

  Voorstel voor een fondsbegroting van het Transitiefonds voor het landelijk gebied en de natuur.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kaart Hoogstraten (BE) 10 km

  Deze kaart toont het vervoersbeperkingsgebied 10 km in verband met een besmetting vogelgriep op een locatie in Hoogstraten (BE).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kaart Hoogstraten (BE) 3 km

  Deze kaart toont het vervoersbeperkingsgebied 3 km in verband met een besmetting vogelgriep op een locatie in Hoogstraten (BE).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kaart Hedel 3 km

  Deze kaart toont het vervoersbeperkingsgebied 3 km in verband met een besmetting vogelgriep op een locatie in Hedel.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kaart Lunteren XII 10 km

  Deze kaart toont het vervoersbeperkingsgebied 10 km in verband met een besmetting vogelgriep op een locatie in Lunteren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kaart Lunteren XII 3 km

  Deze kaart toont het vervoersbeperkingsgebied 3 km in verband met een besmetting vogelgriep op een locatie in Lunteren.

  Bekijk document gepubliceerd op