Zoekresultaten  1-10 van de 2.582 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Kamerstukverwijder
Thema: Natuur- en landschapsbeheerverwijder
Organisatie: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteitverwijder
 • Nieuw vandaag

  Kamerbrief uitkomsten wettelijke evaluatie Staatsbosbeheer

  Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) deelt de uitkomsten van de wettelijke evaluatie van Staatsbosbeheer met de Tweede Kamer.

 • Kamerbrief Wolvenbeleid

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over regels over zaaien en oogsten

  Minister Adema (LNV) informeert de Tweede Kamer over regels over oogsten en zaaien na de teelt van maïs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over stand van zaken Ammoniak van Zee - Tussenrapportage april 2023

  Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) stuurt de Tweede Kamer het rapport ‘Stand van zaken: Ammoniak van Zee. Tussenrapportage april 2023’ van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verzamelbrief natuur

  Minister Van der Wal (Natuur en Stikstof) informeert de Tweede Kamer over beleidsontwikkelingen op het gebied van natuur en biodiversiteit.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over Beleidsprogramma Nationale Parken 2024-2030

  Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) stuurt het Beleidsprogramma Nationale Parken 2024-2030 naar de Tweede Kamer.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij verzamelbrief Natuur

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over wildstroperij

  Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) geeft antwoord op vragen over toenemende stroperij. De vragen zijn gesteld door de leden Vestering en Wassenberg (beide PvdD).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief quick scan en stand van zaken ontwerpverordening Natuurherstel

  Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van de onderhandelingen over de ontwerpverordening Natuurherstel. Verder gaat de minister in op de uitkomst van een quick scan van de effecten van de ontwerpverordening.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over vergadering SCoPAFF 24-25 mei 2023

  Minister Adema (LNV) informeert de Tweede Kamer over de vergadering van het Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed (SCoPAFF) over regelgeving voor gewasbescherming. Daarnaast gaat de minister in deze brief in op de hernieuwde versie van het bijenrichtsnoer, dat de European Food Safety Authority op 11 mei 2023 heeft gepubliceerd.

  Bekijk document gepubliceerd op